• Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 1131-3:1988 ( Tilbagetrukket )

Plane plader af fiberarmeret cement til udvendig bygningsbeklædning. Prøvning af frostbestandighed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1132-1:1988 ( Tilbagetrukket )

Vægge. Prøvning af modstandsevne over for hårde stød


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 1132-2:1988 ( Tilbagetrukket )

Vægge. Prøvning af styrke ved statisk punktlast


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1132-3:1987 ( Tilbagetrukket )

Vægkomponenter. Bestemmelse af modstandsevne over for bløde stød


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 1133:1987

Tagkomponenter. Bestemmelse af modstandsevne over for bløde stød


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 1134:1987 ( Tilbagetrukket )

Karmsider ved vinduer og yderdøre. Kontaktflader for fugning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1136:1994 ( Tilbagetrukket )

Brolægning og belægningsarbejder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 1136:2003 ( Tilbagetrukket )

Brolægning og belægningsarbejder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS 1136:2013

Brolægning og belægningsarbejder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 640,00

DS 1140:2019

Udførelse af bærende konstruktioner – Almen kontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 555,00

DS 1150:2019

Varmepumper med eldrevne kompressorer – Udførelse af varmepumpeinstallationer med en varmeeffekt til og med 25 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 507,00

DS 13000:2007

Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 454,00

DS 13:1973 ( Tilbagetrukket )

Højre- og venstrebetegnelse for vinduer og døre


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 141:1934

Gasmålerforskruninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 146:1981

Savet nåletræ. Længde- og tværsnitsmål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1537:2014 ( Tilbagetrukket )

Udførelse af særlige geotekniske arbejder - Jordankre - Prøvning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 454,00

DS 157:1958

Ligeløbs-gashaner 15, 20, 25, 32, 40, 50, 70 og 80 mm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 158:1958

Vinkel-gashaner 20, 25, 32 og 40 mm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2013:1986 ( Tilbagetrukket )

Metalliske belægninger. Oversigt over metoder til måling af bøjelighed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS 2018.1:1969 ( Tilbagetrukket )

Rustfri stålvask. Køkkenvask med skyllekumme


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2018.2:1969 ( Tilbagetrukket )

Rustfri stålvask. Køkkenvask


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2025:1986 ( Tilbagetrukket )

Metalliske belægninger. Elektrolytisk udfældede belægninger af tin-bly-legeringer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2026:1987 ( Tilbagetrukket )

Metalliske belægninger. Elektrolytisk udfældede belægninger af nikkel plus chrom og kobber plus nikkel plus chrom


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS 2027:1987 ( Tilbagetrukket )

Autokatalytiske nikkelphosphorbelægninger. Specifikation og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS 2030:1987 ( Tilbagetrukket )

Maling og lakker. Standardprøveplader


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2064.4:1970 ( Tilbagetrukket )

Prøvning af malevarer og malevarefilm. Bestemmelse af lufttørrende malevarers tørretid ved hjælp af tørringsgrader


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2077-3:1987

Plastrør. Tunnelformede drænrør og formstykker. Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2077.1:1983

Plastrør. Drænrør og formstykker. Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2077.2:1983

Plastrør. Drænrør og formstykker. Prøvning og kontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 2119 TILLÆG:1989 ( Tilbagetrukket )

PE-rør. Trykrør af polyethylen (PEL, PEM og PEH) for vandforsyning med Anneks B og C


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk

DS 2119/Ret.1:1997 ( Tilbagetrukket )

PE-rør. Trykrør af polyethylen (PEL, PEM og PEH) til vandforsyning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk

DS 2119:1984 ( Tilbagetrukket )

PE-rør. Trykrør af polyethylen (PEL, PEM og PEH) for vandforsyning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

DS 2120:1986 ( Tilbagetrukket )

Brandslukningsmateriel. Håndildslukkere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS 2130-4:1990 ( Tilbagetrukket )

Plastrør. Tæthedsprøvning D af samlinger for udvendigt vandtryk.


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2130.2:1979

Plastrør. Tæthedsprøvning B af samlinger for indvendigt lufttryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2130.3:1979 ( Tilbagetrukket )

Plastrør. Tæthedsprøvning C af samlinger for udvendigt vandtryk


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2130:1976

Plastrør. Tæthedsprøvning A af samlinger med elastisk tætningsring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2131.3:1982 ( Tilbagetrukket )

PEM og PEH formstykker til gasledninger i jord. Kontrol af små partier, der ikke er kontrolleret ved løbende intern produktionskontrol


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2138:2003

PVC-U-rørsystemer til markvanding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2144:1978 ( Tilbagetrukket )

DA= PVC-rør. Prøvning af polyvinylchloridrørs modstandsevne over for methylenchlorid


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2145:1979

PVC-rør. Prøvning af polyvinylchloridrørs modstandsevne over for spændingsrevnedannelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2150:1979 ( Tilbagetrukket )

Forstøvningsoliebrændere. Funktionskrav og prøvning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 311,00

DS 2182:1990 ( Tilbagetrukket )

Fjernvarmeledninger, præisolerede rør. Samlinger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2186.1:1982 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Vurdering af lydisolation. Del 1: Luftlydisolation i bygninger og af bygningsdele


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2186.2:1982 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Vurdering af lydisolation. Del 2: Trinlydniveau


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2186.3:1982 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Vurdering af lydisolation. Del 3: Luftlydisolation af facader og dele af facader


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2320:1990 ( Tilbagetrukket )

Brandslukningsmateriel. Håndildslukkere. Besigtigelse, genopladning, trykprøvning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2320:2005 ( Tilbagetrukket )

Brandslukningsmateriel - Håndildslukkere - Besigtigelse, genopladning, trykprøvning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS 2320:2020

Brandslukningsmateriel – Håndildslukkere – Vedligeholdelse, serviceeftersyn, periodisk undersøgelse og genopladning samt egenkontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 423,00

DS 2332:1990

El-motordrevne varmepumper. Krav til deklaration og sikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 507,00

DS 2335:1990 ( Tilbagetrukket )

Fjernvarmeledninger, isolerede formstykker. Specielle krav til isolerede formstykker til lægning i jord


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2340 TILLÆG 1:1991 ( Tilbagetrukket )

Anneks E. Ændringer og tilføjelser til DS 2340-1.udg:1988


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2340:1988 ( Tilbagetrukket )

Varmeenergimålere. Op til 3 m3/h. Krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS 2349:1990

Plastrør. Rør og formstykker af PEM og PEH til afløbsledninger i bygning og i jord. Mål og egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2350:1990

Plastrør. Rør, formstykker og samlinger til jordlagte gravitationsledninger for transport af regnvand og drænvand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 341,00

DS 2380:1990

Tagnedløbsbrønde af PVC-U, PE og PP til jordlagte ledninger for bortledning af regnvand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2382:1991

Plastsvejsning. Symboler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2383:1991 ( Tilbagetrukket )

Svejsning af plade, rør og beholdere i plast. Certificering af plastsvejsere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2383:1997

Svejsning af plade, rør og beholdere i plast. Certificering af plastsvejsere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2420-1:2008

Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN 1916


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 507,00

DS 2420-2:2008

Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre, supplement til DS/EN 1917


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 555,00

DS 2420:2003 ( Tilbagetrukket )

Betonrør og -brønde - Supplement til DS/EN 1916 og DS/EN 1917


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2426 - EN 206-1/Ret.1:2013 ( Tilbagetrukket )

Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS 2426 - EN 206-1:2011 ( Tilbagetrukket )

Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS 2426/Ret. 1:2006 ( Tilbagetrukket )

Rettelsesblad 1 til DS 2426, Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS 2426/Ret. 2:2008 ( Tilbagetrukket )

Rettelsesblad 2 til DS 2426, Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS 2426/Ret. 3:2008 ( Tilbagetrukket )

Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS 2426/Till. 1:2008 ( Tilbagetrukket )

Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2426:2004 ( Tilbagetrukket )

Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS 2426:2009 ( Tilbagetrukket )

Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS 2426:2009 ( Tilbagetrukket )

Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS 2427 - EN 13670/Ret.1:2017

Udførelse af betonkonstruktioner – Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 2427 - EN 13670:2011

Udførelse af betonkonstruktioner – Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 507,00

DS 24:1958

Gasslangehane til bygas og slangespids til gasapparater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 3028:2001 ( Tilbagetrukket )

Tilgængelighed for alle


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS 3090 Bilag 1:2014

Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger - Skemaer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00