• Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 428:2019 ( Tilbagetrukket )

Brandsikring af ventilationsanlæg


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 15804:2012+A2:2019

Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg – Miljøvaredeklarationer – Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 16798-1:2019

Bygningers energieffektivitet – Ventilation i bygninger – Del 1: Indeklimamæssige inputparametre til beregning og evaluering af bygningers energieffektivitet i forbindelse med indendørs luftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustik – Modul M1-6


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS 1002:1987

Høvlet nåletræ. Tværsnitsmål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1003:1982

Vinduer. Modulmål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1004:1958 ( Tilbagetrukket )

Facadevinduer. Typebetegnelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1005:1958 ( Tilbagetrukket )

Vinduer af træ. Terminologi og målbenævnelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1020:1984 ( Tilbagetrukket )

Cementprøvning. Vandopløseligt chromat


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1028.3:1983 ( Tilbagetrukket )

Indvendige døre. Dørplader


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:

DS 1028:1982

Indvendige, enfløjede døre. Modulmål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1030:1986 ( Tilbagetrukket )

Træ i snedkerarbejde. Kvalitetsbeskrivelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1032:1985

Renselemme til murede skorstene


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1033:1963

Eksplosionsklapper. Tilslutningsmål og minimumskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1045:1965

Isoleringsruder. Hermetisk forseglede dobbeltruder. En-rammede vinduer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1046:1982 ( Tilbagetrukket )

Gulvoverfladers højdeplacering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1048:2000

Normalmurværk og modulprojektering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1051.1:1979

Brandprøvning. Bygningsdeles modstandsevne mod brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 1051.2:1980

Brandprøvning. Modstandsevne mod brand. Døre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 1051.3:1980 ( Tilbagetrukket )

Brandprøvning. Modstandsevne mod brand. Glaspartier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 1052.1:1985

Brandteknisk klassifikation. Bygningsdele eksklusive døre. Modstandsevne mod brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1052.2:1985

Brandteknisk klassifikation. Døre. Modstandsevne mod brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1052:1966 ( Tilbagetrukket )

Brandteknisk klassifikation af bygningsdele (ekskl. døre)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1055:1986

Brandteknisk klassifikation. Små skorstene


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1056.1:1981 ( Tilbagetrukket )

Brandprøvning. Byggematerialer. Ubrændbarhed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 1057-1:1993

Brandteknisk klassifikation. Byggematerialer. Ubrændbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1057.1:1981 ( Tilbagetrukket )

Brandteknisk klassifikation. Byggematerialer. Ubrændbarh ed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1058.3:1977

Brandteknisk prøvning. Materialer. Beklædninger og overflader. Antændelsestemperatur og flammespredning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 1063.1:1989

Brandteknisk klassifikation. Tagdækninger. Klasse T-tagdækninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1063.2:1989

Brandteknisk klassifikation. Gulvbelægninger. Klasse G gulvbelægninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1064.1/Ret. 1:2009

Branddøre. Ikke-brandprøvede døre. BS-døre 60, sidehængte døre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 1064.10/Ret. 1:2009

Branddøre - Ikke-brandprøvede døre - F-døre 30, sidehængte døre, træ


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 1064.10:1986

Branddøre. Ikke-brandprøvede døre. F-døre 30, sidehængte døre, træ


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1064.11/Ret. 1:2009

Branddøre - Ikke-brandprøvede døre - F-døre 30, sidehængte døre, stål


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 1064.11:1986

Branddøre. Ikke-brandprøvede døre. F-døre 30, sidehængte døre, stål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1064.1:1985

Branddøre. Ikke-brandprøvede døre. BS-døre 60, sidehængte døre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1064.2/Ret. 1:2009

Branddøre. Ikke-brandprøvede døre. BS-døre 60, skydedøre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 1064.2:1985

Branddøre. Ikke-brandprøvede døre. BS-døre 60, skydedøre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1064.3/Ret. 1:2009

Branddøre - Ikke-brandprøvede døre - BD-døre 60, sidehængte døre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 1064.3:1986

Branddøre. Ikke-brandprøvede døre. BD-døre 60, sidehængte døre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1064.6/Ret. 1:2009

Branddøre - Ikke-brandprøvede døre - BD-døre 30, sidehængte døre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 1064.6:1986

Branddøre. Ikke-brandprøvede døre. BD-døre 30, sidehængte døre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1065-1:1990

Brandteknisk klassifikation. Byggematerialer. Klasse A og klasse B materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 1065-2:1990

Brandteknisk klassifikation. Beklædninger. Klasse 1 og klasse 2 beklædninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1070/Til.1:1995 ( Tilbagetrukket )

Branddøre. Brandprøvede døre, BS-, BD- og F-døre


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1070/Till. 2:2005

Ændring til DS 1070: Branddøre - Brandprøvede døre, BS-, BD- og F-døre


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 1070:1984

Branddøre, brandprøvede døre, BS-, BD- og F-døre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1073-1:1987 ( Tilbagetrukket )

Aftræksforbindelser. Ovne og kedler for fast og flydende brændsel samt gas ved gasblæseluftbrænder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 1073-2:1987 ( Tilbagetrukket )

Aftræksforbindelser. Gasforbrugende apparater med trækafbryder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1073:1968 ( Tilbagetrukket )

Røgrør og røgstudse for mindre ildsteder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1082:1982

Døre. Lydisolation. Klassifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1084:1979(1982) ( Tilbagetrukket )

Vinduer. Lydisolation. Klassifikation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1094.0:1983 ( Tilbagetrukket )

Termoruder. Kvalitetskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1094.1:1983 ( Tilbagetrukket )

Termoruder. Prøvning. Renhed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1094.2:1983 ( Tilbagetrukket )

Termoruder. Prøvning. Dugpunkt


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1094.3:1983 ( Tilbagetrukket )

Termoruder. Prøvning. Lufttæthed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1094.4:1983 ( Tilbagetrukket )

Termoruder. Prøvning. Ældningsmodstand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1094.5:1983 ( Tilbagetrukket )

Termoruder. Identifikationsprøvninger og krav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 1097.2:1975 ( Tilbagetrukket )

Gulvprøvningsmetoder. Bestemmelse af længdeændring ved varierende luftfugtighed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Svensk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1097.3:1975 ( Tilbagetrukket )

Gulvprøvningsmetoder. Bestemmelse af længdeændring i vand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Svensk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1097.4:1975 ( Tilbagetrukket )

Gulvprøvningsmetoder. Bestemmelse af længdeændring og vægttab i varme


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Svensk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1097.5:1975 ( Tilbagetrukket )

Gulvprøvningsmetoder. Bestemmelse af indtryk ved belastning. Korttidsprøvning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Svensk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1097.7:1977 ( Tilbagetrukket )

Gulvprøvningsmetoder. Bestemmelse af slitage


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Svensk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 1097.9:1982 ( Tilbagetrukket )

Gulvprøvningsmetoder. Bestemmelse af trækstyrke og brudforlængelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Norsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1098:1974 ( Tilbagetrukket )

Ventilationskanaler af plade, rektangulære. Mål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1099:1974 ( Tilbagetrukket )

Ventilationskanaler af plade, cirkulære. Mål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1103-7:1988 ( Tilbagetrukket )

Plane hårde plader. Prøvningsmetoder. Mål-, vinkel- og formafvigelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 1103.10:1982 ( Tilbagetrukket )

Plane plader. Prøvningsmetoder. Bestemmelse af luftgennemgang


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Norsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1103.11:1982 ( Tilbagetrukket )

Plane plader. Prøvningsmetoder. Overfladejævnhed og overfladestabilitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Norsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 1103.12:1982 ( Tilbagetrukket )

Plane plader. Prøvningsmetoder. Bestemmelse af sandindhold


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Norsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1103.13:1982 ( Tilbagetrukket )

Plane plader. Prøvningsmetoder. Accelereret prøvning til bestemmelse af bestandighed mod vand, kulde og varme


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Norsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1103.1:1976 ( Tilbagetrukket )

Plane plader. Prøvningsmetoder. Udstyr og generelle prøvningsvilkår for prøvelegemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Norsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1103.2:1976 ( Tilbagetrukket )

Plane plader. Prøvningsmetoder. Bøjeelasticitetsmodul og bøjefasthed vinkelret på pladens plan


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Norsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1103.3:1976 ( Tilbagetrukket )

Plane plader. Prøvningsmetoder. Tværtrækstyrke


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Norsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1103.4:1976 ( Tilbagetrukket )

Plane plader. Prøvningsmetoder. Densitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Norsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1103.5:1976 ( Tilbagetrukket )

Plane plader. Prøvningsmetoder. Fugtindhold


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard