DS 1063.1:1989

Brandteknisk klassifikation. Tagdækninger. Klasse T-tagdækninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

Beskrivelse

Standarden omhandler brandteknisk klassifikation af tagdækninger. Ved en tagdækning forstås i denne forbindelse en tagkonstruktions øverste lag. Klassifikationen har kun relation ttil prøvning i henhold til DS/INSTA 413. Brandprøvning. Tagdækninger. Brandspredning.

Erstatter:


Antal sider: 4

Udgivet: 1988-11-07

Godkendelsesdato: 1988-11-07

Internationale relationer :

ICS: 13.220.50 - Byggematerialers og -elementers modstandsevne over for brand 91.060.20 - Tage

Varenummer: 10534


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-127