• Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 428:2019

Brandsikring af ventilationsanlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS-håndbog 183:2020

DS-håndbog 183:2020

Standardsamling til installationsbekendtgørelsen – DS/HD 60364-serien (2 bind)


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 895,00

DS/EN 60204-1:2018

Maskinsikkerhed – Elektrisk materiel på maskiner – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14971:2019

Medicinsk udstyr – Anvendelse af risikoledelse i forbindelse med medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN ISO 9001:2015

Kvalitetsledelsessystemer - Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/ISO/IEC 27701:2019

Sikkerhedsteknikker – ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 udvidet til at omfatte privatlivsbeskyttelse – Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN ISO 13485:2016

Medicinsk udstyr - Kvalitetsledelsessystemer - Krav angående opfyldelse af lovmæssige formål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14001:2015

Miljøledelsessystemer - Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 20607:2019

Maskinsikkerhed – Brugsanvisninger – Generelle principper for udarbejdelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 50001:2018

Energiledelsessystem – Krav med vejledning til brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO/IEC 27001:2017

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Ledelsessystemer for informationssikkerhed – Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 50110-1:2013

Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 395,00

DS/EN ISO/IEC 27002:2017

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Regelsæt for styring af informationssikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/INSTA 800-1:2018 + DS/INSTA 800-2:2018

Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 45001:2018

Arbejdsmiljøledelsessystemer – Krav og vejledning om brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/ISO/IEC 27005:2018

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Risikoledelse i tilknytning til informationssikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 15804:2012+A2:2019

Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg – Miljøvaredeklarationer – Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS-håndbog 115:2017

DS-håndbog 115:2017

ISO 9001 for små og mellemstore virksomheder - Sådan kan det gøres - råd fra ISO/TC 176


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 450,00

DS/EN 16798-1:2019

Bygningers energieffektivitet – Ventilation i bygninger – Del 1: Indeklimamæssige inputparametre til beregning og evaluering af bygningers energieffektivitet i forbindelse med indendørs luftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustik – Modul M1-6


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 31000:2018

Risikoledelse – Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 19011:2018

Vejledning i auditering af ledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17025:2017

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Standardpakke Cyber- og informationssikkerhed

Standardpakke Cyber- og informationssikkerhed

Standardpakke – Cyber- og informationssikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 4.395,00

DS/EN 1176-7:2020

Legepladsredskaber og -underlag – Del 7: Vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14021:2016

Miljømærkning – Egendeklaration af miljøpåstande (Type II-miljømærkning)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 22000:2018

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed – Krav til organisationer i fødevarekæden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

Bliver først trukket tilbage når 106.4 og 106.5 er klar ( Tilbagetrukket )

Svejsning. Del 1: Personale og procedurer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

CISPR 12:2007+AMD1:2009

Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.361,70

CISPR 14-1:2020

Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.226,74

CISPR 14-2:2020

Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 2: Immunity – Product family standard


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.383,28

CISPR 16-1-4:2019/AMD1:2020

Amendment 1 – Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antennas and test sites for radiated disturbance measurements


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 708,51

CISPR 32:2015/AMD1:2019

Amendment 1 – Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.653,19

CISPR 36:2020

Electric and hybrid electric road vehicles – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers below 30 MHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 978,42

CISPR TR 16-2-5:2008

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-5: In situ measurements for disturbing emissions produced by physically large equipment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 472,34

CISPR TR 16-3:2020

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 3: CISPR technical reports


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.361,70

CISPR TR 16-4-1:2009

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-1: Uncertainties, statistics and limit modelling - Uncertainties in standardized EMC tests


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.226,74

CISPR TR 16-4-3:2004

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling - Statistical considerations in the determination of EMC compliance of mass-produced products


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.383,28

CISPR TR 16-4-3:2004+AMD1:2006

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling - Statistical considerations in the determination of EMC compliance of mass-produced products


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.024,31

CISPR TR 16-4-3:2004/AMD1:2006

Amendment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling - Statistical considerations in the determination of EMC compliance of mass-produced products


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 134,95

CISPR TR 16-4-4:2007/AMD1:2017

Amendment 1 – Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-4: Uncertainties, statistics and limit modelling – Statistics of complaints and a model for the calculation of limits for the protection of radio services calculation of limits for the protection of radio services


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 978,42

CISPR TR 16-4-4:2007/AMD2:2020

Amendment 2 – Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and<br /> methods – Part 4-4: Uncertainties, statistics and limit modelling – Statistics of complaints<br /> and a model for the calculation of limits for the protection of radio services


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.855,62

CISPR TR 28:1997

Industrial, scientific and medical equipment (ISM) - Guidelines for emission levels within the bands designated by the ITU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 134,95

CISPR TR 29:2020

Television broadcast receivers and associated equipment – Immunity characteristics – Methods of objective picture assessment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 472,34

CISPR TR 30-1:2012

Test method on electromagnetic emissions - Part 1: Electronic control gear for single- and double-capped fluorescent lamps


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 708,51

CISPR TR 30-2:2012

Test method on electromagnetic emissions - Part 2: Electronic control gear for discharge lamps excluding fluorescent lamps


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 269,91

CISPR TR 31:2012

Database on the characteristics of radio services


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 269,91

DS 1002:1987

Høvlet nåletræ. Tværsnitsmål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1003:1982

Vinduer. Modulmål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1004:1958 ( Tilbagetrukket )

Facadevinduer. Typebetegnelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1005:1958 ( Tilbagetrukket )

Vinduer af træ. Terminologi og målbenævnelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1020:1984 ( Tilbagetrukket )

Cementprøvning. Vandopløseligt chromat


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1028.3:1983 ( Tilbagetrukket )

Indvendige døre. Dørplader


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:

DS 1028:1982

Indvendige, enfløjede døre. Modulmål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1030:1986 ( Tilbagetrukket )

Træ i snedkerarbejde. Kvalitetsbeskrivelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1032:1985

Renselemme til murede skorstene


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1033:1963

Eksplosionsklapper. Tilslutningsmål og minimumskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1045:1965

Isoleringsruder. Hermetisk forseglede dobbeltruder. En-rammede vinduer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1046:1982 ( Tilbagetrukket )

Gulvoverfladers højdeplacering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1048:2000

Normalmurværk og modulprojektering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1051.1:1979

Brandprøvning. Bygningsdeles modstandsevne mod brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 1051.2:1980

Brandprøvning. Modstandsevne mod brand. Døre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 1051.3:1980 ( Tilbagetrukket )

Brandprøvning. Modstandsevne mod brand. Glaspartier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 1052.1:1985

Brandteknisk klassifikation. Bygningsdele eksklusive døre. Modstandsevne mod brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1052.2:1985

Brandteknisk klassifikation. Døre. Modstandsevne mod brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1052:1966 ( Tilbagetrukket )

Brandteknisk klassifikation af bygningsdele (ekskl. døre)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1055:1986

Brandteknisk klassifikation. Små skorstene


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1056.1:1981 ( Tilbagetrukket )

Brandprøvning. Byggematerialer. Ubrændbarhed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 1057-1:1993

Brandteknisk klassifikation. Byggematerialer. Ubrændbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1057.1:1981 ( Tilbagetrukket )

Brandteknisk klassifikation. Byggematerialer. Ubrændbarh ed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1058.3:1977

Brandteknisk prøvning. Materialer. Beklædninger og overflader. Antændelsestemperatur og flammespredning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 1063.1:1989

Brandteknisk klassifikation. Tagdækninger. Klasse T-tagdækninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1063.2:1989

Brandteknisk klassifikation. Gulvbelægninger. Klasse G gulvbelægninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori: