DS 5129-2-1:2001 ( Tilbagetrukket )

Installationer til signalering og kommunikation - Del 2-1: Føringsveje i bygninger til kabler til brug for IT&T formål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

Beskrivelse

Denne standard specificerer føringsvejene til et kabelafslutningspunkt (KAP) i det enkelte juridiske eje-/lejemål, men ikke etablering af føringsveje for interne net inden for det enkelte eje-/lejemål. Der er i det informative Anneks A angivet forslag til føringsveje for interne net. I nye beboelsesbygninger med én eller flere selvstændige boliger skal bygherren, ved etablering af føringsveje, forberede byggeriet for fremføring af kabler til IT&T formål (teletjenester, datakommunikation, radio- og tv-signaler). Samme regel gælder i erhvervs- og institutionsbyggeri m.v., hvor IT&T kan forventes installeret, og i forbindelse med renovering af tilsvarende eksisterende byggeri. Retningslinierne i denne standard er afgrænsede til at omhandle føringsveje for infrastruktur til brug for IT&T formål. Der skal tages højde for føringsvejenes størrelse, med henblik på etablering af forskellige former for IT&T kabelanlæg, eksempelvis udført med koaksialkabler, parsnoede kabler og/eller fiberoptik. Denne standard specificerer ikke kabeltyper, krydsfelter, klemrækker, stikforbindelser, elektronisk udstyr eller andre komponenter, som kan monteres i føringsvejene.


Antal sider: 20

Udgivet: 2001-06-11

Godkendelsesdato: 2001-05-04

Tilbagetrækningsdato: 2015-03-06

Internationale relationer :

ICS: 91.140.50 - Elektriske installationer

Varenummer: 46895


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-564