• Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/CISPR TR 18-3:2017

Karakteristikker for radioforstyrrelser fra luftledninger og højspændingsudstyr – Del 3: Fremgangsmåde til minimering af frembringelsen af radiostøj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CLC Guide 24:2007 ( Tilbagetrukket )

EMC-standardisering for produktkomiteer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CLC IEC/TR 61508-0:2019

Functional safety for elektriske/elektroniske/programmerbare elektroniske sikkerhedsrelaterede systemer – Del 0: Functional safety og IEC 61508


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CLC IEC/TR 61511-0:2019

Functional safety – Sikkerhedssystemer til procesindustrien – Del 0: Functional safety i procesindustri og IEC 61511


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CLC IEC/TR 61511-4:2020

Functional safety – Sikkerhedssystemer til procesindustrien – Del 4: Forklaring af og rationalet bag ændringerne i IEC 61511-1 fra 1. til 2. udgave


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CLC IEC/TR 62453-51-150:2019

Grænsefladespecifikation for feltbusudstyr (FDT) – Del 51-150: Implementering af kommunikation for fælles objektmodeller – IEC 61784 CPF 15


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CLC IEC/TR 62453-52-150:2019

Grænsefladespecifikation for feltbusudstyr (FDT) – Del 52-150: Implementering af kommunikationen for infrastruktur for fælles sprog – IEC 61784 CPF 15


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CLC IEC/TR 62453-52-31:2019

Grænsefladespecifikation for feltbusudstyr (FDT) – Del 52-31: Implementering af kommunikationen for infrastruktur for fælles sprog – IEC 61784 CP 3/1 og CP 3/2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CLC IEC/TR 62453-52-32:2019

Grænsefladespecifikation for feltbusudstyr (FDT) – Del 52-32: : Implementering af kommunikationen for fællessprogsinfrastruktur – IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 og CP 3/6


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CLC IEC/TR 62453-52-90:2019

Grænsefladespecifikation for feltbusudstyr (FDT) – Del 52-90: Implementering af kommunikationen for infrastruktur for fælles sprog – IEC 61784 CPF 9


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CLC IEC/TR 63069:2020

Måling, styring og automatisering af industrielle processer – Rammer for functional safety og security


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CLC IEC/TS 60079-39:2019/AC:2020

Eksplosive atmosfærer – Del 39: Egensikre elektriske systemer med elektronisk styret begrænsning af gnistvarighed


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CLC IEC/TS 60079-43:2021

Eksplosive atmosfærer – Del 43: Materiel udsat for ugunstige driftsvilkår


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CLC IEC/TS 61980-2:2020

Trådløse energioverførselssystemer (WPT) til elkøretøjer – Del 2: Specifikke krav til kommunikation mellem elkøretøj (EV) og infrastruktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CLC IEC/TS 61980-3:2020

Trådløse energioverførselssystemer (WPT) til elkøretøjer – Del 2: Specifikke krav til systemer til energioverførsel via magnetfelter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CLC/ETSI/TR 103288:2016

Spørgsmål vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og radiofrekvens (ERM); Rapport fra den fælles CENELEC/ETSI-arbejdsgruppe som svar på EU-brev ENTRP/F5/DP/MM/entr.f5. (2013) 43164 til de europæiske standardiseringsorganer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/CLC/R 009-001:1998# ( Tilbagetrukket )

Jernbaneanvendelser. Kommunikation, signalering og processystemer. Mængden af farlige fejl og niveauer for sikkerhedsintegritet (SIL)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CLC/R 009-002:1998# ( Tilbagetrukket )

Jernbaneanvendelser. Vejledning i brug af terminologien for prøvningsprocedurer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CLC/R 009-003:1998# ( Tilbagetrukket )

Jernbaneanvendelser. Vejledning til specifikation af et transportsystem med fast linieføring


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/CLC/R 009-004:2002 ( Tilbagetrukket )

Jernbaneanvendelser - Systematisk fordeling af sikkerhedsintegritetskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CLC/R 009-005:2004 ( Tilbagetrukket )

Jernbaneanvendelser - Radiofjernstyret styringssystem til traktionskøretøjer til godstrafik med multipel styring af traktionsdrift


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CLC/R 020-001:2002 ( Tilbagetrukket )

Kompression og mekaniske konnektorer til kraftkabler med kobber eller aluminiumsledere - Kompressions-kabelsko til kraftkabler til udstyr til og med 1 kV - Ydre dimensioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CLC/R 064-003:2007 ( Tilbagetrukket )

Vejledning til bestemmelse af tværsnitsareal af ledere og udvælgelse af beskyttelsesanordninger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CLC/R 065-001:2000 ( Tilbagetrukket )

Feltkommunikationssystem til generelle formål. Token passing i EN 50170, bind 2


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CLC/R 079-001:1998 ( Tilbagetrukket )

Retningslinier til opnåelse af overensstemmelse med EF-direktiver for alarmsystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CLC/R 086-001:2001 ( Tilbagetrukket )

Vejledning i teknologirevision af lyslederkonnektorkit og afsluttede konnektorer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CLC/R 106-001:2002 ( Tilbagetrukket )

Retningslinjer for produktkomitéer ved forberedelsen af standarder relateret til den menneskelige påvirkning fra elektromagnetiske felter


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CLC/R 205-001:1998# ( Tilbagetrukket )

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES). Teknisk rapport 1: Anvendelse og krav. Klasse 1


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CLC/R 205-002:1998# ( Tilbagetrukket )

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES). Teknisk rapport 2: Vejledning til professionel installation af parsnoede kabler klasse 1


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CLC/R 205-004:1998# ( Tilbagetrukket )

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES). Teknisk rapport 4: Anvendelse og krav. Klasse 2 og 3


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CLC/R 205-005:1998

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES). Teknisk rapport 5: Krav til anvendelse samt markedskrav til infrarød i forbindelse med HBES


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CLC/R 205-006:1998# ( Tilbagetrukket )

Netkommunikationssystemer. Protokol- og dataintegritet samt grænseflader


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CLC/R 205-007:1997# ( Tilbagetrukket )

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES). Teknisk rapport 7. Applikationsaspekter. Applikationslag


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CLC/R 205-008:1997# ( Tilbagetrukket )

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES). Teknisk rapport 8: Transportlag og netværkslag. Klasse 1


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CLC/R 205-009:1997# ( Tilbagetrukket )

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES). Teknisk rapport 9: Medie og medieafhængige lag. Netværk baseret på snoede par, klasse 1


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CLC/R 205-010:1998# ( Tilbagetrukket )

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES). Teknisk rapport 10. Grænseflader. Mediegrænseflade, snoede par, klasse 1


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CLC/R 205-011:1998# ( Tilbagetrukket )

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES). Teknisk rapport 11: Styring


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CLC/R 205-012:1998# ( Tilbagetrukket )

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES). Teknisk rapport 12: Vejledning og krav til funktionel sikkerhed for produkter, der er tænkt integreret i et hjemmestyringssystem


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CLC/R 210-001:1998

Vejledning i EMC-standardisering for produktkomiteer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/CLC/R 210-002:1998 ( Tilbagetrukket )

Vejledning til generiske standarder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CLC/R 210-003:1998 ( Tilbagetrukket )

Vejledning i brugen af radiodæmpede målerum, der ikke opfylder kravene vedrørende den normaliserede målepladsdæmpning og til anvendelse ved forundersøgelse af produkters udstråling


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CLC/R 210-006:2000 ( Tilbagetrukket )

Forstyrrelser af mobil radiokommunikation i nærværelse af impulsstøj - Metoder til bedømmelse af forringelse og metoder til forbedring af kommunikationen


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CLC/R 210-010:2002 ( Tilbagetrukket )

Elektromagnetisk kompatibilitet - Emissionsmålinger i refleksionsdæmpede rum


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CLC/R0BT 004:2002 ( Tilbagetrukket )

EU-direktiver, funktionel sikkerhed og CENELEC's rolle i forbindelse med standardisering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CLC/R0BT 005:2003

Information vedrørende stikpropper til husholdningsapparater, der bruges i forskellige CENELEC-lande, og hvor standardiseringen varetages af CLC/TC 61


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CLC/TR 62453-515:2009

Grænsefladespecifikation for fieldbusudstyr (FDT) - Del 515: Kommunikationsimplementering for fælles objektmodel - IEC 61784 CPF 15


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CLC/TR 45550:2020

Definitioner relateret til materialeeffektivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CLC/TR 50117-8:2013

Koaksialkabler til brug i fællesantenneanlæg - Del 8: Reparation og udskiftning af beskadigede nedgravede kabler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CLC/TR 50126-2:2007 ( Tilbagetrukket )

Jernbaneanvendelser - Specifikation og eftervisning af pålidelighed, anvendelighed, opretholdelse og sikkerhed (RAMS) - Del 2: Vejledning til anvendelse af EN 50126-1 for sikkerhed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/CLC/TR 50126-3:2006 ( Tilbagetrukket )

Jernbaneanvendelser - Specifikation og eftervisning af pålidelighed, tilgængelighed, servicerbarhed og sikkerhed (RAMS) - Del 3: Vejledning til anvendelse af EN 50126-1 til rullende materiel RAMS


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CLC/TR 50126-3:2008 ( Tilbagetrukket )

Jernbaneanvendelser - Specifikation og eftervisning af pålidelighed, tilgængelighed, servicerbarhed og sikkerhed (RAMS) - Del 3: Vejledning til anvendelse af EN 50126-1 til rullende materiel RAM


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CLC/TR 50173-99-2:2010 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi - Implementering af BCT-anvendelser ved brug af kabling i overensstemmelse med EN 50173-4


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CLC/TR 50173-99-2:2020

Informationsteknologi – Implementering af BCT-anvendelser ved brug af kabling i overensstemmelse med EN 50173-4


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CLC/TR 50173-99-3:2012

Informationsteknologi - Generiske kablingssystemer - Del 99-3: Kabling i boliger op til 50 m i længde for at supportere samsending og fremskaffelse af brugerprogrammer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CLC/TR 50174-99-1:2015

Informationsteknologi - Kablingsinstallation - Del 99-1: Fjernstrømsforsyning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CLC/TR 50174-99-2:2020

Informationsteknologi – Kablingsinstallation – Del 99-2: Dæmpning af og beskyttelse mod elektriske forstyrrelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CLC/TR 50373:2004

Elproducerende vindmøller - Elektromagnetisk kompatibiltet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CLC/TR 50378-2-1:2009

Passive komponenter til brug i lyslederkommunikationssystemer - Produktspecifikationer - Del 2-1: Faste optiske dæmpningsled af SC(SC2)-PC-konnektortypen med enkeltmodefibre af kategori B1.1 fra IEC 60793-2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CLC/TR 50378-2-2:2008

Passive komponenter til brug i lyslederfiberkommunikationssystemer - Produktspecifikationer - Del 2-2: Faste optiske dæmpningsled af SC(SC2)-APC-konnektortypen ved brug af IEC 60793-2 kategori B1.1, enkeltmodefibre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CLC/TR 50404:2003 ( Tilbagetrukket )

Elektrostatik - Bedste praksis til at undgå farer som følge af statisk elektricitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CLC/TR 50404:2012 ( Tilbagetrukket )

Elektrostatik - Vejledning om forebyggelse af risici som følge af statisk elektricitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/CLC/TR 50412-1:2007

Kommunikationsudstyr og -systemer på stærkstrømsledninger til brug i lavspændingsinstallationer i frekvensområdet 1,6 MHz til 30 MHz - Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CLC/TR 50417:2004 ( Tilbagetrukket )

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Fortolkninger, der relaterer til europæiske standarder inden for bemyndigelsesområdet for CENELEC/TC 61


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CLC/TR 50417:2010 ( Tilbagetrukket )

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Fortolkninger, der relaterer til europæiske standarder i EN 60335-serien


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CLC/TR 50417:2014 ( Tilbagetrukket )

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Fortolkninger, der relaterer til europæiske standarder i EN 60335-serien


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CLC/TR 50417:2016

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. – Sikkerhed – Fortolkninger relateret til europæiske standarder i EN 60335-serien


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CLC/TR 50422:2013

Vejledning om anvendelse af Europæisk Standard EN 50160


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CLC/TR 50424:2004 ( Tilbagetrukket )

Elektriske kabler - Fortegnelse over residuale nationalt anerkendte typer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CLC/TR 50426:2005

Beregning af uønsket initiering af glødetråds elektro-eksplosive anordning ved radiofrekvent stråling - Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CLC/TR 50427:2005

Beregning af uønsket initiering af brændbare atmosfærer ved radiofrekvent stråling - Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CLC/TR 50436-3:2010 ( Tilbagetrukket )

Alkolåse - Prøvningsmetoder og krav til ydeevne - Del 3: Vejledning for beslutningstagere, indkøbere og brugere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CLC/TR 50442:2005 ( Tilbagetrukket )

Retningslinjer for produktkomitéer ved forberedelsen af standarder relateret til den menneskelige påvirkning fra elektromagnetiske felter


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CLC/TR 50442:2018

Vejledning til produktkomiteer om udarbejdelse af standarder relateret til human eksponering for elektromagnetiske felter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CLC/TR 50448:2005

Vejledning i krav til kompetenceniveau i lasersikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CLC/TR 50450:2006

Krav til modstandsdygtighed over for ødelæggelse af udstyr med en telekommunikationsport/telekommunikationsporte


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CLC/TR 50451:2007 ( Tilbagetrukket )

Jernbaneanvendelser - Systematisk tildeling af sikkerhedsintegritetskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00