• Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 2200:1984 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Analyserapport


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 341,00

DS 2201:1986

Vandundersøgelse. Klorofyl a. Spektrofotometrisk måling i ethanolekstrakt.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2205:1990 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Opløst oxygen. Titrimetrisk metode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2209:1990

Vandundersøgelse. Akut økotoksikologisk undersøgelse med krebsdyret Nitocra Spinipes. Statisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 220:1975 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Bestemmelse af mangan


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2210:1990 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Metaller i vand, slam og sediment. Bestemmelse ved flammeløs atomabsorptionsspektrometri. Elektrotermisk atomisering i grafitovn. Generelle principper og retningslinier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2211:1990 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Metaller i vand, slam og sedimenter. Bestemmelse ved flammeløs atomabsorptionsspektrometri. Elektrotermisk atomisering i grafitovn. Specielle retningslinier for aluminium, bly, jern, cadmium, kobber, cobalt, chrom, mangan og nikkel


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 2212:1990 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Totalt kimtal. Epifluorescensmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2214:1990

Vandundersøgelse. Prøvetagning af vand til analyse for spormetaller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2217:1992 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Bestemmelse af 37 C kimtallet i svømmebassinvand ved membranfiltrering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00