• Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 14001:2015

Miljøledelsessystemer - Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 50001:2018

Energiledelsessystemer – Krav med vejledning til brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 14021:2016

Miljømærkning – Egendeklaration af miljøpåstande (Type II-miljømærkning)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS 203:1982 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse. Teknisk vejledning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 204:1980

Vandundersøgelse. Tørstof og gløderest


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 207:1985 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Suspenderet stof og gløderest


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2169:1981

Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Tællekriterier for asbestfibre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 217:1978 ( Tilbagetrukket )

DA= Vandundersøgelse. COD (Oxygenforbrug med kaliumdichromat )


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 218:1975

Vandundersøgelse. Potentiometrisk bestemmelse af fluorid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 219:1975

Vandundersøgelse. Bestemmelse af jern


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2200:1984 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Analyserapport


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 341,00

DS 2201:1986

Vandundersøgelse. Klorofyl a. Spektrofotometrisk måling i ethanolekstrakt.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2205:1990 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Opløst oxygen. Titrimetrisk metode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2209:1990

Vandundersøgelse. Akut økotoksikologisk undersøgelse med krebsdyret Nitocra Spinipes. Statisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 220:1975 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Bestemmelse af mangan


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2210:1990 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Metaller i vand, slam og sediment. Bestemmelse ved flammeløs atomabsorptionsspektrometri. Elektrotermisk atomisering i grafitovn. Generelle principper og retningslinier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2211:1990 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Metaller i vand, slam og sedimenter. Bestemmelse ved flammeløs atomabsorptionsspektrometri. Elektrotermisk atomisering i grafitovn. Specielle retningslinier for aluminium, bly, jern, cadmium, kobber, cobalt, chrom, mangan og nikkel


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 2212:1990 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Totalt kimtal. Epifluorescensmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2214:1990

Vandundersøgelse. Prøvetagning af vand til analyse for spormetaller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2217:1992 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Bestemmelse af 37 C kimtallet i svømmebassinvand ved membranfiltrering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2217:1999

Vandundersøgelse. Bestemmelse af antal mikroorganismer på blodagar ved 37 °C. Membranfiltreringsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 221:1975 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Bestemmelse af nitrogenindhold efter oxidation med peroxodisulfat


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 222:1975 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Bestemmelse af nitrit-nitrogen


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 223:1975 ( Tilbagetrukket )

DA= Vandundersøgelse. Bestemmelse af summen af nitrit- og ni tratnitrogen


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS 223:1991

Vandundersøgelse. Bestemmelse af summen af nitrit- og nitratnitrogen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Norsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS 224:1975

Vandundersøgelse. Bestemmelse af ammonium-nitrogen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2250:1983 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Prøvetagning, transport og opbevaring af prøver til mikrobiologiske undersøgelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2251:1983

Vandundersøgelse. Bestemmelse af aerobt kimtal ved 21 grader C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2252:1983 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Bestemmelse af kimtallet og fluorescerende kim ved 21 grader C i Kings agar B


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2253:1983 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Bestemmelse af aerobe proteolytiske kim ved 30 grader C


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2254:1983 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Bestemmelse af aerobt kimtal ved 37 grader C


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2255:1983 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Bestemmelse af coliforme bakterier og termotolerante coliforme bakterier. Fortyndingsmetoden (MPN-metoden)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2256:1983

Vandundersøgelse. Bestemmelse af Clostridium perfringens


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 230:1988

Vandundersøgelse. Nitrat- + nitrit-nitrogen. Reduktionsmetode med Devardas legering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 233/Ret. 1:2012

Vandundersøgelse - Bundfældeligt stof


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 2336:1987

Solvarmeteknik. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk/Svensk
Pris fra:
kr. 341,00

DS 233:1984 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Bundfældeligt stof


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 233:2007

Vandundersøgelse - Bundfældeligt stof


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 235:1978

Vandundersøgelse. Aciditet og carbondioxid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 236:1977

Vandundersøgelse. Aggressivitet over for calciumcarbonat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 237:1976 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Bestemmelse af anioniske overfladeakti ve stoffer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 238:1985 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Calcium og magnesium ved atomabsorptionsspektrofotometri i flamme


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2401:1999

Miljøundersøgelse. Bestemmelse af enterokokker. Kolonitælling på fast substrat. Overfladeudsæd


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2402:1999

Vandundersøgelse. Bestemmelse af aerobt kimtal i varmt brugsvand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2403 Engelsk:2001 ( Tilbagetrukket )

Energiledelse - Kravbeskrivelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2403:2001 ( Tilbagetrukket )

Energiledelse - Kravbeskrivelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2403:2008 ( Tilbagetrukket )

Energiledelse - Kravbeskrivelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS 242:1988 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse – Kjeldahl-nitrogen – Kjeldahl-metode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 262:1982

Vandundersøgelse. Aluminium ved atomabsorptionsspektrofotometri i flamme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 266/Ret.1:1999 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af Salmonella i vand, slam, sediment og jord


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS 266:1988 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af Salmonella i vand, slam, sediment og jord


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS 267:1988 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Vurdering af membranfiltre til mikrobiologiske analyser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 268:1990 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Bestemmelse af Pseudomonas aeruginosa i vand ved membranfiltrering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS 278:1976

Vandundersøgelse. Bestemmelse af sulfid i recipient- og drikkevand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 282:1990 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Chlor. Titrimetrisk metode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 284:1988 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Chrom. Atomabsorptionsspektrofotometri i flamme


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 285:1990 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Totalindhold af arsen. Spektrofotometr isk metode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 289:1992 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Bestemmelse af farvetal. Spektrofotometrisk metode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Norsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 290:1990 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Turbiditet. Nefelometrisk metode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 291:1985 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Orthophosphat-phosphor. Fotometrisk metode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 292:1985 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Total phosphor. Fotometrisk metode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 293:1983

Vandundersøgelse. Planktonalgers kulstofassimilation i inkubator med 14C-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 341,00

DS 294:1983

Vandundersøgelse. Bestemmelse af fotosyntese aktiv irradians i vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 296:1984

Vandundersøgelse. Hæmning af aktiveret slams dehydrogenaseaktivitet målt ved TTC-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 297:1984

Vandundersøgelse. Hæmningsundersøgelse ved bestemmelse af heterotrofe mikroorganismers respirationshastighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 298:1984 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Hæmningsundersøgelse ved bestemmelse af aktiveret slams respirationshastighed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 3029:2001 ( Tilbagetrukket )

Miljøundersøgelse - Bestemmelse af Legionella - Opkoncentrering og kolonitælling på fast substrat - Overfladeudsæd


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 3030:2002

Miljøundersøgelse - Bestemmelse af suspekte Vibrio vulnificus ved semi-kvantitativ metode med opformering i bouillon efterfulgt af udsæd på fast substrat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 341,00

DS 4000:2001+ cdrom

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 555,00

DS 463:1988 ( Tilbagetrukket )

Dansk Ingeniørforenings norm for behandling af vand til laboratorier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS-Håndbog 126:2001 ( Tilbagetrukket )

Livscyklusvurderinger - en kommenteret oversættelse af ISO 14040 til 14043


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 525,00

DS-Håndbog 126:2009

DS-Håndbog 126:2009

Livscyklusvurderinger - en kommenteret oversættelse af ISO 14040 og 14044


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.495,00

DS-håndbog 128:2005 - CD-rom ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 128:2005 - CD-rom

Miljøledelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.995,00

DS-håndbog 128:2012 ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 128:2012

Miljøledelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS-håndbog 128:2017 ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 128:2017

MIljøledelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.995,00

DS-håndbog 184:2016

DS-håndbog 184:2016

Miljøledelsessystemer. Gennemgang og fortolkning af ændringerne i den nye ISO 14001:2015


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS/CEN ISO/TR 11811:2012

Nanoteknologier - Vejledning om metoder til nano- og mikrotribologiske målinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk