• Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/CWA 14167-3:2007 ( Tilbagetrukket )

Kryptografisk modul for CSP-nøglegenereringstjenester - Beskyttelsesprofil (CMCKG-PP)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CWA 14169:2008 ( Tilbagetrukket )

Udstyr til generering af sikker signatur "EAL 4+"


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DS/CWA 14170:2004 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedskrav til signaturgenererende applikationer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CWA 14172-1:2007 ( Tilbagetrukket )

Vejledning i vurdering af overensstemmelse med EESSI - Del 1: Generel introduktion


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CWA 14172-2:2007 ( Tilbagetrukket )

Vejledning i vurdering af overensstemmelse med EESSI - Del 2: Tjenester og processer for certificeringsmyndigheder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CWA 14172-3:2007 ( Tilbagetrukket )

Vejledning i vurdering af overensstemmelse med EESSI - Del 3: Systemers håndtering af certifikater for elektroniske signaturer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CWA 14172-4:2007 ( Tilbagetrukket )

Vejledning i vurdering af overensstemmelse med EESSI - Del 4: Applikationer til generering af signaturer og generel vejledning for verifikation af elektroniske signaturer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CWA 14172-5:2007 ( Tilbagetrukket )

Vejledning i vurdering af overensstemmelse med EESSI - Del 5: Sikre enheder til generering af signaturer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CWA 14355:2007 ( Tilbagetrukket )

Retningslinjer for implementering af udstyr til generering af sikker signatur


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CWA 15579:2008 ( Tilbagetrukket )

E-fakturaer og digitale signaturer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CWA 15667:2007 ( Tilbagetrukket )

Professionel kravspecifikation - Tværindustrielle procedurer - Kataloger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CWA 15668:2007 ( Tilbagetrukket )

Professionel kravspecifikation - Tværindustrielle procedurer - Fakturering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CWA 15669-1:2007 ( Tilbagetrukket )

Professionel kravspecifikation - Tværindustrielle procedurer - Bestilling - Del 1: Global proceduremodel


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CWA 15669-2:2007 ( Tilbagetrukket )

Professionel kravspecifikation - Tværindustrielle procedurer - Bestilling - Del 2: Bestillingstransaktion


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CWA 15669-3:2007 ( Tilbagetrukket )

Professionel kravspecifikation - Tværindustriel bestillingsprocedure - Del 3: Transaktionsprocedure for ændring i ordrer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CWA 15669-4:2007 ( Tilbagetrukket )

Professionel kravspecifikation - Tværindustriel bestillingsprocedure - Del 4: Transaktionsprocedure for besvarelse af ordrer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CWA 15670:2007 ( Tilbagetrukket )

Professionel kravspecifikation - Tværindustriel procedure for remitteringsadvis


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CWA 15671:2007 ( Tilbagetrukket )

Professionel kravspecifikation - Tværindustrielle procedurer - Programmer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CWA 15672:2007 ( Tilbagetrukket )

Professionel kravspecifikation - Tværindustrielle procedurer - Afsendelse og modtagelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CWA 15994:2009 ( Tilbagetrukket )

e-udbudsproces


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CWA 16021:2009 ( Tilbagetrukket )

Kommerciel kravspecifikation - Overførsel af digitale data


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CWA 16022:2009 ( Tilbagetrukket )

Milepæls- og omkostningsstyring (Project schedule and cost performance management, PSCPM)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CWA 16036:2010 ( Tilbagetrukket )

Cyberidentitet - Systemer til entydig identifikation for organisationer og dele deraf


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CWA 16073-0:2010 ( Tilbagetrukket )

Interoperabilitet i forretningsgrænseflader ved offentlige indkøb i Europa - Del 0: Introduktion


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CWA 16073-1:2010 ( Tilbagetrukket )

Interoperabilitet i forretningsgrænseflader ved offentlige indkøb i Europa - Del 1: Profiloversigt


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CWA 16073-2:2010 ( Tilbagetrukket )

Interoperabilitet i forretningsgrænseflader ved offentlige indkøb i Europa - Del 2: Konvergens- og gapanalyser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CWA 16073-3:2010 ( Tilbagetrukket )

Interoperabilitet i forretningsgrænseflader ved offentlige indkøb i Europa - Del 3: Krav til værktøjskasse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CWA 16073-4:2010 ( Tilbagetrukket )

Interoperabilitet i forretningsgrænseflader ved offentlige indkøb i Europa - Del 4: Evalueringsvejledning til prøvning og pilotprojekt


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/CWA 16093:2010 ( Tilbagetrukket )

Gennemførlighedsstudie af global test bed til e-handel-interoperabilitet (Global eBusiness Interoperability Test Bed - GITB)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/CWA 16356-1:2011 ( Tilbagetrukket )

Vejledning til en europæisk CORE-faktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering - Del 1: Introduktion


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CWA 16356-2:2011 ( Tilbagetrukket )

Vejledning til en europæisk CORE-faktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering - Del 2: Europæisk CORE-faktura-datamodel


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CWA 16356-3:2011 ( Tilbagetrukket )

Vejledning til en europæisk CORE-faktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering - Del 3: Europæisk CORE-faktura-syntaksmapping


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CWA 16460:2012

God praksis: Retningslinjer for overensstemmelse vedrørende e-fakturering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CWA 16461:2012

Elektroniske faktureringsprocesser i Europa og SMV'ers mulighed for effektiv anvendelse heraf


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CWA 16462:2012

CEN-e-fakturering, gateway


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CWA 16463:2012

Praksis inden for elektronisk fakturering i EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CWA 16464-1:2012

Elektronisk fakturering - Del 1: Adressering og rutefastlæggelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CWA 16464-2:2012

Elektronisk fakturering - Del 2: Standardaftale for interoperabilitet vedrørende overførsel og behandling af elektroniske fakturaer og andre forretningsdokumenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CWA 16464-3:2012

Elektronisk fakturering - Del 3: Overensstemmelseskriterier for interoperabilitet mellem tjenesteydelser inden for elektronisk fakturering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CWA 16558:2013 ( Tilbagetrukket )

Interoperabilitet i forretningsgrænseflader ved offentlige indkøb i Europa - BII-arkitektur


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CWA 16559:2013 ( Tilbagetrukket )

Interoperabilitet i forretningsgrænseflader ved offentlige indkøb i Europa - Udbudsbekendtgørelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CWA 16560:2013 ( Tilbagetrukket )

Interoperabilitet i forretningsgrænseflader ved offentlige indkøb i Europa - Anvendelse af profiler i udbudsprocessen


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CWA 16561:2013 ( Tilbagetrukket )

Interoperabilitet i forretningsgrænseflader ved offentlige indkøb i Europa - e-katalogprofiler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CWA 16562:2013 ( Tilbagetrukket )

Interoperabilitet i forretningsgrænseflader ved offentlige indkøb i Europa - Profiler efter kontrakttildeling


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CWA 16871-1:2015

Krav og anbefalinger til sikring af cloudsikkerhed - Del 1: Samlede anbefalinger fra europæiske projekter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CWA 17027-101:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 101: Profile BII11 Advanced Qualification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CWA 17027-102:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 102: Profile BII12 Advanced Tendering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CWA 17027-103:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 103: Profile BII22 Advanced Call for Tenders


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CWA 17027-104:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 104: Profile BII34 Advanced Call for Tenders with Pre-award Catalogue Request


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CWA 17027-105:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 105: Profile BII35 Advanced Tendering with Pre-award Catalogue


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CWA 17027-106:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 106: Profile BII37 Open Procedure


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CWA 17027-107:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 107: Profile BII38 Advanced Invitation to Tender


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CWA 17027-108:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 108: Profile BII39 Restricted Procedure


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CWA 17027-109:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 109: Profile BII40 Advanced Invitation to Tender with Pre-award Catalogue Request


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CWA 17027-110:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 110: Profile BII41 European Single Procurement Document


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CWA 17027-111:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 111: Profile BII46 Subscribe to Procedure


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CWA 17027-112:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 112: Profile BII47 Call for Tenders


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CWA 17027-113:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 113: Profile BII48 Call for Tenders Questions and Answers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CWA 17027-114:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 114: Profile BII49 Qualification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CWA 17027-115:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 115: Profile BII50 Tender Clarification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CWA 17027-116:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 116: Profile BII51 Qualification Rejection


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CWA 17027-117:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 117: Profile BII52 Invitation to Tender


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CWA 17027-118:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 118: Profile BII53 Tender Withdrawal


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CWA 17027-119:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 119: Profile BII54 Tendering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CWA 17027-120:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 120: Profile BII56 Virtual Company Dossier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CWA 17027-121:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 121: Profile BII58 Notify Awarding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CWA 17027-122:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 122: Profile BII59 Contracting


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CWA 17027-123:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 123: Profile BII60 Tender Status Inquiry


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CWA 17027-1:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 1: Overblik over e-udbud


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CWA 17027-201:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 201: Vejledning i implementering af UBL-syntaks til Trdm040 Advanced Call for Tenders


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CWA 17027-203:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 203: Vejledning i implementering af UBL-syntaks til Trdm042 Qualification Reception Confirmation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CWA 17027-204:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 204: Vejledning i implementering af UBL-syntaks til Trdm044 Advanced Tender


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CWA 17027-205:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 205: Vejledning i implementering af UBL-syntaks til Trdm045 Tender Reception Notification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CWA 17027-212:2016

BII-specifikationer beregnet til offentlige udbud og indkøb i Europa – E-udbud – Del 212: Vejledning i implementering af UBL-syntaks til TTrdm083 Call for Tenders


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00