• Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/ISO/IEC 27701:2019

Sikkerhedsteknikker – ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 udvidet til at omfatte privatlivsbeskyttelse – Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN ISO/IEC 27001:2017

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Ledelsessystemer for informationssikkerhed – Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO/IEC 27002:2017

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Regelsæt for styring af informationssikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/ISO/IEC 27005:2018

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Risikoledelse i tilknytning til informationssikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

Standardpakke Cyber- og informationssikkerhed

Standardpakke Cyber- og informationssikkerhed

Standardpakke – Cyber- og informationssikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 4.395,00

DS 147:1935 ( Tilbagetrukket )

Tidsskrifter og fagblade. Margensignatur på 1. omslagsside


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 148:1954 ( Tilbagetrukket )

Tidsskrifter og fagblade. Retningslinier for tilrettelæggelsen


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2162:1979 ( Tilbagetrukket )

Dokumentation. Format for bibliografisk informationsudveksling på magnetbånd


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2164:1980 ( Tilbagetrukket )

Vejvisere over biblioteker, informations- og dokumentationscentre


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2165:1980 ( Tilbagetrukket )

Dokumentation. Placering af titler og identifikationsmær ker på bøger og andre publikationer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2196:1983 ( Tilbagetrukket )

Dokumentation. Bibliografiske referencer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS 2347:1990 ( Tilbagetrukket )

Information og dokumentation. Kommandoer til interaktiv tekstsøgning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS 2394-1:1998

Leksikalske datasamlinger. Indholds- og strukturbeskrivelse. Del 1: Taksonomi til klassifikation af oplysningstyper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS 377:1980

Alfabetiseringsregler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS 378.1:1964

Translitteration af det moderne russiske alfabet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 378.1A:1965

Eksempler på translitteration af russiske navne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 378:1953

Translitteration af kyrilliske bogstaver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 484:2005 ( Tilbagetrukket )

Standard for informationssikkerhed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Erstattet af:

DS 843-1:2003 ( Tilbagetrukket )

Personspecifikke Identifikationsnumre (PID)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 843-1:2003

Personspecifikke identifikationsnumre (PID)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 843-2:2003 ( Tilbagetrukket )

Kommunikation mellem PID-leverandør og applikationsserviceudbyder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS 843-2:2003

Kommunikation mellem PID-leverandør og applikationsserviceudbyder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS 844/Ret.1:2006

Specifikation af kvalificerede certifikater


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS 844:2003 ( Tilbagetrukket )

Specifikation for kvalificerede certifikater


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS 844:2003

Specifikation af kvalificerede certifikater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS 909:1953 ( Tilbagetrukket )

Forkortelse af tidsskrifttitler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS-håndbog 102:1994 ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 102:1994

Den artige bog. Retningslinjer for præsentation af bogdata


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 49,50

DS/CEN ISO/TS 19139-1:2019

Geografisk information – Implementering af XML-skema – Del 1: Kodningsregler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN ISO/TS 19139:2009 ( Tilbagetrukket )

Geografisk information - Metadata - Implementering af XML-skema


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/CEN/CLC/ETSI TR 101550:2014

Relevante dokumenter til EN 301549 "Tilgængelighedskrav for offentlige indkøb af IKT-produkter og -tjenester i Europa"


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CEN/CLC/ETSI TR 101551:2014

Retningslinjer for brug af tildelingskriterier egnede til offentlige indkøb af IKT-produkter og-tjenester i Europa


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CEN/CLC/ETSI TR 101552:2014

Vejledning i anvendelse af overensstemmelsesvurdering til tilgængelighedskrav til offentlige indkøb af IKT-produkter og-tjenester i Europa


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CEN/CR 12660:1999# ( Tilbagetrukket )

Geografisk information. Bearbejdning. Forespørgsel og opdatering: territoriale aspekter


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CEN/CR 13425:1999 ( Tilbagetrukket )

Geografisk information. Oversigt


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/CR 13436:1999 ( Tilbagetrukket )

Geografisk information. Vokabular


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/CR 13643:2001 ( Tilbagetrukket )

Maskinlæsbare kort - Anvendelse i sundhedsvæsenet - Logisk dataopbygning og koncepter for forskellige kortteknologier til patientbrug i sundhedsapplikationer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/CR 13644:2001 ( Tilbagetrukket )

Maskinlæsbare kort - Anvendelse i sundhedsvæsenet - Logisk organisering af data på erhvervskort for sundhedsvæsenet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/CR 13875:2000 ( Tilbagetrukket )

Identifikationskortsystemer - Brancheuafhængige tynde fleksible kort - Sikkerhedsfunktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/CR 13909:2000 ( Tilbagetrukket )

Identifikationskortsystemer - Brancheuafhængige tynde fleksible kort - Kriterier for godkendelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/CR 1750:1999 ( Tilbagetrukket )

Identifikationskort. Brancheuafhængige meddelelser imellem terminaler og værtssystemer. Meddelelser mellem serviceudbyder og kortindlæser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TR 15449-1:2012

Geografisk information - Geodatainfrastruktur - Del 1: Referencemodel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 15449-2:2012

Geografisk information - Geodatainfrastruktur - Del 2: Bedste praksis


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TR 15449-3:2012

Geografisk information - Geodatainfrastruktur - Del 3: Datacentreret syn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 15449-4:2013

Geografisk information - Geodatainfrastruktur - Servicecentreret syn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TR 15449-5:2015

Geografisk information - Geodatainfrastruktur - Del 5: Validering og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TR 15449:2006 ( Tilbagetrukket )

Geografisk information - Standarder, specifikationer, tekniske rapporter og vejledninger, som er nødvendige for at implementere spatial datainfrastruktur


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TR 15449:2011 ( Tilbagetrukket )

Geografisk information - Standarder, specifikationer, tekniske rapporter og retningslinjer, som er nødvendig for at implementere en infrastruktur for geografisk information


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TR 16669:2014

Informationsteknologi - Udstyrsgrænseflade til understøttelse af ISO/IEC 18000-3


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 16670:2014

Informationsteknologi - Analyse af trusler og sårbarhed for RFID


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TR 16671:2014

Informationsteknologi - Autorisation af mobiltelefoner, når disse anvendes som RFID-læsere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 16672:2014

Informationsteknologi - Facilitet til beskyttelse af personfølsomme oplysninger i eksisterende RFID-teknologier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 16673:2014

Informationsteknologi - Analyse af indvirkning af RFID på personfølsomme oplysninger for bestemte sektorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 16674:2014

Informationsteknologi - Analyse af indvirkning af RFID på personfølsomme oplysninger for bestemte sektorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TR 16684:2014

Informationsteknologi - Notificering af RFID - Tillægsinformation fra operatører


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 16931-4:2017

Elektronisk fakturering – Del 4: Retningslinjer for elektroniske fakturaers interoperabilitet på forsendelsesniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 16931-5:2017

Elektronisk fakturering – Del 5: Retningslinjer for brugen af sektor- eller landespecifikke udvidelser i tilknytning til EN 16931-1, metodik for praktisk anvendelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 16931-6:2017

Elektronisk fakturering – Del 6: Testresultater vedrørende EN 16931-1's praktiske anvendelighed for slutbruger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TR 17014-101:2018

Elektronisk offentligt udbud og indkøb – BII-specifikationer, e-udbud – Del 101: Oversigt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 17015-101:2018

Elektronisk offentligt udbud og indkøb – BII-specifikationer, e-katalog – Del 101: Oversigt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TR 17016-101:2018

Elektronisk offentligt udbud og indkøb – BII-specifikationer, e-ordrer – Del 101: Oversigt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TR 17017-101:2018

Elektronisk offentligt udbud og indkøb – BII-specifikationer, e-opfyldelse – Del 101: Oversigt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TR 419010:2017

Rammer for standardisering af signaturer – Udvidet struktur, herunder elektronisk identifikation og autentificering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TR 419030:2018

Rationel struktur til standardisering af elektronisk signatur – God praksis for SMV'er


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 419040:2018

Rationel struktur for standardisering af elektronisk signatur – Borgervejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 419200:2017

Vejledning i signaturoprettelse og andet hertil tilknyttet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 419210:2019

CEN-standarders anvendelighed til understøttelse af kvalificerede elektroniske seglgenereringssystemer under eIDAS-forordningen (forordning (EU) nr. 910/2014)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TS 15291:2006

Identifikationskort - Designvejledning for tilgængeligt, kortaktiveret tilbehør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TS 15480-1:2007 ( Tilbagetrukket )

Identifikationskortsystemer - Europæisk borgerkort - Del 1: Fysiske og elektroniske karakteristika samt transportprotokolkarakteristika


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TS 15480-1:2012

Identifikationskortsystemer - Europæisk borgerkort - Del 1: Fysiske, elektriske og transportkontrolmæssige karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 15480-2:2007 ( Tilbagetrukket )

Identifikationskortsystemer - Europæisk borgerkort - Del 2: Logiske datastrukturer og korttjenester


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CEN/TS 15480-2:2012

Identifikationskortsystemer - Europæisk borgerkort - Del 2: Logiske datastrukturer og sikkerhedstjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/CEN/TS 15480-3:2011 ( Tilbagetrukket )

Identifikationskortsystemer - Europæisk borgerkort - Del 3: Interoperabilitet via en anvendelsesgrænseflade


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.225,00

DS/CEN/TS 15480-3:2014

Identifikationskortsystemer - Europæisk borgerkort - Del 3: Europæiske borgerkorts interoperabilitet via en anvendelsesgrænseflade


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00