• Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 924:1960

Textilprøvning. Vaskemetoder for trikotagevarer til brug for fastsættelse af størrelsesbetegnelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 925:1955 ( Tilbagetrukket )

Textilprøvning. Bestemmelse af garns snoningstal og snoningsretning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 926:1955 ( Tilbagetrukket )

Textilprøvning. Bestemmelse af brudbelastning og brudforlængelse af garn ved trækprøvning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 927:1955 ( Tilbagetrukket )

Textilprøvning. Prøveudtagning, normeret prøvningstilstand og forsøgsresultaternes statistiske behandling


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 929:1960 ( Tilbagetrukket )

Textilprøvning. Bestemmelse af farvningers lysægthed. Dagslysægthed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 930:1955 ( Tilbagetrukket )

Textilprøvning. Bestemmelse af farveægtheder. Almindelige regler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 931:1955 ( Tilbagetrukket )

Textilprøvning. Bestemmelse af farvningers vandægthed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 932:1955 ( Tilbagetrukket )

Textilprøvning. Bestemmelse af farvningers vanddråbeægthed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 933:1955 ( Tilbagetrukket )

Textilprøvning. Bestemmelse af farvningers havvandsægthed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 934:1955 ( Tilbagetrukket )

Textilprøvning. Bestemmelse af farvningers ægthed over for organiske opløsningsmidler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 935:1955 ( Tilbagetrukket )

Textilprøvning. Bestemmelse af farvningers gnideægthed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 936:1961 ( Tilbagetrukket )

Textilprøvning. Bestemmelse af farvningers vaskeægthed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 937:1955 ( Tilbagetrukket )

Textilprøvning. Bestemmelse af farvningers stryge- og presseægthed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 988:1961 ( Tilbagetrukket )

Textilprøvning. Bestemmelse af farvningers renseægthed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 992:1978

Emballage. Riflede glasflasker til farlige stoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS Handbook 121:2018 ( Tilbagetrukket )

Legepladsredskaber – DS/EN 1176-serien [på engelsk]


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 2.695,00

DS Handbook 121:2019 ( Tilbagetrukket )

Legepladsredskaber – DS/EN 1176-serien på engelsk


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.695,00

DS-Håndbog 121:2000 ( Tilbagetrukket )

Legepladsredskaber


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS-Håndbog 121:2003 ( Tilbagetrukket )

DS-Håndbog 121:2003

Legepladsredskaber


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 895,00

DS-Håndbog 121:2009 ( Tilbagetrukket )

DS-Håndbog 121:2009

Legepladsredskaber


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.995,00

DS-håndbog 121:2013 ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 121:2013

Legepladsredskaber


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.495,00

DS-håndbog 121:2018 (2 bind) ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 121:2018 (2 bind)

Legepladsredskaber [Bind 1 på dansk og bind 2 på engelsk]


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.995,00

DS-håndbog 121:2018 (2 bind)/Ret. 1:2019 ( Tilbagetrukket )

Legepladsredskaber [på dansk og engelsk]


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS-håndbog 121:2019 ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 121:2019

Legepladsredskaber – DS/EN 1176-serien på dansk


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.695,00

DS-håndbog 121:2021 (2 bind)

DS-håndbog 121:2021 (2 bind)

Legepladsredskaber – DS/EN 1176-serien


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.995,00

DS-håndbog 159:2006

DS-håndbog 159:2006

Emballage og emballageaffald


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.595,00

DS-håndbog 195:2019

DS-håndbog 195:2019

Sikkerhed og vedligehold på legepladsen – sådan opdages og udbedres mangler på legepladsen


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 395,00

DS/CEN Guide 12:2007 ( Tilbagetrukket )

Børnesikkerhed - Vejledning til inddragelse af børnesikkerhed i standarder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN ISO/TC 17419:2014 ( Tilbagetrukket )

Intelligente transportsystemer - Kooperative systemer - Klassificering og styring af ITS-anvendelser i global sammenhæng


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN ISO/TR 16401-1:2018

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr med hensyn til overensstemmelse med ISO/TS 17575-2 – Del 1: Teststruktur og testformål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/CEN ISO/TR 17424:2015

Intelligente transportsystemer - Kooperative systemer - Aktuel teknologi til koncepter for lokale dynamiske kort


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN ISO/TR 20183:2017

Installationer og udstyr til sport og lignende fritidsaktiviteter – Definitioner og tærskelværdier til beskrivelse og inddeling af skade og sikkerhed – Retningslinjer for indføjelse i standarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN ISO/TR 21186-1:2021

Kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS) – Vejledning om brug af standarder – Del 1: Standardiseringslandskab og offentliggørelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN ISO/TR 21186-2:2021

Kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS) – Vejledning om brug af standarder – Del 2: Hybride kommunikationsteknologier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN ISO/TR 21186-3:2021

Kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS) – Vejledning i brug af standarder – Del 3: Sikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/CEN ISO/TR 23383:2020

Tekstiler og tekstilprodukter – Intelligente tekstiler – Definitioner, kategorisering, potentiel anvendelse og behov for standardisering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN ISO/TR 24014-2:2013

Offentlig transport - Interoperative betalingssystemer - Del 2: Forretningspraksis


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN ISO/TR 24014-3:2013

Offentlig transport - Interoperative betalingssystemer - Del 3: Supplerende begreber til del 1 for multianvendelsesmedier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN ISO/TR 6579-3:2014

Mikrobiologiske undersøgelser af fødevarekæden - Horisontal metode til påvisning, kvantitativ bestemmelse og serotypning af salmonella - Del 3: Vejledning i serotypning af Salmonella spp.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN ISO/TR 8124-8:2016

Legetøj - Sikkerhedskrav - Del 8: Retningslinjer for aldersbestemmelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN ISO/TS 10272-3/AC:2012 ( Tilbagetrukket )

Mikrobiologisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer - Horisontal metode til påvisning og kvantitativ bestemmelse af Campylobacter spp. - Del 3: Semikvantitativ metode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CEN ISO/TS 10272-3:2010 ( Tilbagetrukket )

Mikrobiologisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer - Horisontal metode til påvisning og tælling af Campylobacter spp. - Del 3: Semikvantitativ metode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN ISO/TS 11133-1:2009 ( Tilbagetrukket )

Mikrobiologisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer - Vejledning om fremstilling og produktion af vækstmedier - Del 1: Generel vejledning om kvalitetssikring ved fremstilling af vækstmedier i laboratoriet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN ISO/TS 11133-2/A1:2011 ( Tilbagetrukket )

Mikrobiologisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer - Vejledning om fremstilling og produktion af vækstmedier - Del 2: Praktisk vejledning om ydeevneprøvning af vækstmedier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN ISO/TS 11133-2:2004 ( Tilbagetrukket )

Mikrobiologisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer - Vejledning om fremstilling og produktion af vækstmedier - Del 2: Praktisk vejledning om ydeevneprøvning af vækstmedier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN ISO/TS 12813:2009 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Kommunikation i forbindelse med overensstemmelseskontrol af uafhængige systemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN ISO/TS 13136:2012

Mikrobiologisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer - Realtids-PCR-baseret metode til påvisning af fødevarebårne patogener - Horisontal metode til påvisning af Shigatoksinproducerende Escherichia coli (STEC) og tilhørende serogrupper, O157, O111, O26, O103 og O145


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN ISO/TS 13140-1:2011 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden med hensyn til overensstemmelse med ISO/TS 13141 - Del 1: Prøvningsstruktur og prøvningsformål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN ISO/TS 13140-2:2012 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden med hensyn til overensstemmelse med ISO/TS 13141 - Del 2: Testprogram


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN ISO/TS 13141/AC:2013 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Kommunikation med forstærket lokalisering til autonome systemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CEN ISO/TS 13141:2010 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Kommunikation med forstærket lokalisering til autonome systemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN ISO/TS 13143-1:2011 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden med hensyn til overensstemmelse med ISO/TS 12813 - Del 1: Prøvningsstruktur og prøvningsformål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN ISO/TS 13143-2:2011 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden med hensyn til overensstemmelse med CEN ISO/TS 12813 – Del 2: Sammenfattet prøvningsprogram


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN ISO/TS 14822-1:2006 ( Tilbagetrukket )

Trafik- og rejseinformation – Generelle specifikationer for mellemdistance-forhåndsinformation via dedikeret kortdistancekommunikation – Del 1: Downlink


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN ISO/TS 14823:2008 ( Tilbagetrukket )

Trafik- og rejseinformation - Meddelelser via medieuafhængigt stationært distributionssystem - Grafisk dataordbog til information før og under rejse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/CEN ISO/TS 14907-1/AC:2011 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Prøvningsprocedurer for udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden - Del 1: Beskrivelse af prøvningsprocedurer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CEN ISO/TS 14907-1:2005 ( Tilbagetrukket )

Vejtransport og trafiktelematik – Elektronisk afgiftsopkrævning – Prøvningsprocedurer for bruger og stationært udstyr – Del 1: Beskrivelse af prøvningsprocedurer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN ISO/TS 14907-1:2010 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Prøvningsprocedurer for udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden - Del 1: Beskrivelse af prøvningsprocedurer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CEN ISO/TS 14907-1:2015 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsopkrævning – Prøvningsprocedurer for udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden – Del 1: Beskrivelse af prøvningsprocedurer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CEN ISO/TS 14907-2:2006 ( Tilbagetrukket )

Vejtransport og trafiktelematik - Elektronisk afgiftsopkrævning - Prøvningsprocedurer for brugerudstyr og stationært udstyr - Del 2: Overensstemmelsesprøvning af anvendelsesgrænsefladen for enheden i køretøjet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CEN ISO/TS 14907-2:2012 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Prøvningsprocedurer for udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden - Del 2: Overensstemmelsesprøvning af anvendelsesgrænsefladen for enheden i køretøjet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN ISO/TS 14907-2:2016 (Gældende til og med: 31-10-2021)

Elektronisk afgiftsopkrævning – Prøvningsprocedurer for udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden – Del 2: Overensstemmelsesprøvning af anvendelsesgrænsefladen for enheden i køretøjet


Status:
Gældende til og med: 31-10-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN ISO/TS 15216-1:2013 ( Tilbagetrukket )

Mikrobiologisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer - Horisontal metode til påvisning af hepatitis A virus og norovirus i fødevarer ved realtids-PCR - Del 1: Metode til kvantitativ bestemmelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN ISO/TS 15216-2:2013 ( Tilbagetrukket )

Mikrobiologisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer - Horisontal metode til påvisning af hepatitis A virus og norovirus i fødevarer ved realtids-PCR - Del 2: Metode til kvalitativ påvisning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN ISO/TS 16401-1:2012 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Vurdering af udstyr med hensyn til overensstemmelse med ISO/TS 17575-2 - Del 1: Teststruktur og testformål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/CEN ISO/TS 16401-2:2012 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Vurdering af udstyr med hensyn til overensstemmelse med ISO/TS 17575-2 - Del 2: Testprogram


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN ISO/TS 16403-1:2012 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Vurdering af udstyr med hensyn til overensstemmelse med ISO/TS 17575-4 - Del 1: Teststruktur og testformål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN ISO/TS 16403-2:2012 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Vurdering af udstyr med hensyn til overensstemmelse med ISO/TS 17575-4 - Del 2: Testprogram


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN ISO/TS 16407-1:2012 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Vurdering af udstyr for overensstemmelse med ISO/TS 17575-1 - Del 1: Teststruktur og testformål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CEN ISO/TS 16407-2:2012 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Vurdering af udstyr med hensyn til overensstemmelse med ISO/TS 17575-1 - Del 2: Testprogram


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN ISO/TS 16410-1:2012 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Vurdering af udstyr for overensstemmelse med ISO/TS 17575-3 - Del 1: Teststruktur og testformål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/CEN ISO/TS 16410-2:2012 ( Tilbagetrukket )

Elektronisk afgiftsbetaling - Vurdering af udstyr med hensyn til overensstemmelse med ISO/TS 17575-3 - Del 1: Testprogram


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN ISO/TS 17226:2003 ( Tilbagetrukket )

Læder - Kemiske prøvninger - Bestemmelse af indhold af formaldehyd


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN ISO/TS 17234:2003 ( Tilbagetrukket )

Læder - Kemisk prøvning - Påvisning af visse azofarvestoffer i farvet læder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00