DS/EN 1176-7:2020

Legepladsredskaber og -underlag – Del 7: Vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Lovgivning

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Hvad er DS/EN 1176-7:2020?

Dette dokument gælder for legepladsredskaber, legepladsunderlag og ekstra udstyr, fx låger, hegn,
bænke, skraldespande, solskærme osv. Dokumentet er beregnet til at blive brugt af driftsansvarlige for
legepladser (se definition 3.4) som hjælp til at udarbejde et inspektions- og vedligeholdelsessystem for
hver legeplads.
Note 1 — Inspektionens omfang og medtagelsen af ekstra udstyr vil variere fra tilfælde til tilfælde.
Note 2 — Ekstra udstyr er ikke omfattet af de redskabsspecifikke dele af EN 1176-serien, og er dermed ikke vurderet i forhold til overensstemmelse med EN 1176-serien og er derfor underlagt risikovurdering.

Dette dokument (EN 1176‑7:2020) er udarbejdet af teknisk komite CEN/TC 136, "Sports, playground
and other recreational facilities and equipment", hvis sekretariat varetages af DIN.  Denne del bør læses sammen med EN 1176 (alle dele) og EN 1177, Impact attenuating playground surfacing – Methods of test for determination of impact attenuation.

 

Hvem henvender DS/EN 1176-7:2020 sig til?

Dette dokument indeholder vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift relateret til legepladsredskaber og -underlag omkring redskaberne.

Niveauer af viden, der kræves, for at de forskellige inspektører er kvalificerede, er fx angivet i
CEN/TR 17207:2018, 5.1, og/eller nationale specifikationer.

 

Hvad er ændret siden sidste opdatering? 

Den væsentligste ændring i forhold til den tidligere udgave af EN 1176-7 er, at vejledningen i nærværende del af EN 1176 er opdateret efter erfaringerne med at anvende EN 1176-7:2008, fx henvises der til andre dele af EN 1176 i forbindelse med en inspektion. Dette har resulteret i følgende ændringer:
a) Ordlyden er samstemt med EN 1176-1
b) Anbefalinger er hovedsageligt formuleret som krav
c) Inspektion og vedligeholdelse er revideret og delt op i separate punkter
d) Andre CEN-dokumenter er føjet til det europæiske forord for at vise læseren sammenhængen med
denne standard.
Termer og definitioner er opdateret.


Beskrivelse

This document is applicable to playground equipment, surfacing and ancillary items, eg., gates, fences, benches, bins, shades, etc.

NOTE 1 – The scope of the inspection and inclusion of the ancillary items will vary from country to country

NOTE 2 – Ancillary items are not included in EN 1176 and are not assessed for compliance with EN 1176.

This document establishes requirements on the installation, inspection, maintenance and operation of playground equipment and surfacing around the equipment. It is intended for use by playground operators (see definitions 3.4) to assist them in developing an inspection and maintenance regime for each playground.


Antal sider: 14

Udgivet: 2020-04-14

Godkendelsesdato: 2020-04-14

Tilbagetrækningsdato: 2018-05-22

Internationale relationer : EN 1176-7:2020 IDT

ICS: 97.200.40 - Legepladser

Varenummer: M330887


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 136
  • CEN/TC 136/SC 1/WG 15

Dansk udvalg

DS/S-230

Indgår i