DS/EN ISO 9000:2015

Kvalitetsledelsessystemer - Grundprincipper og ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009

Harmoniserede standarder:
Links

Hvad handler ISO 9000 om? 

Denne internationale standard fastlægger de termer og definitioner, der gælder for alle standarder for kvalitetsledelse og kvalitetsledelsessystemer udarbejdet af ISO/TC 176. Standarden kan anvendes sammen med ISO 9004 og ISO 9001 som en hjælp til at udvikle et sammenhængende kvalitetsledelsessystem.

 

Hvem henvender ISO 9000 sig til? 

Denne internationale standard kan anvendes af alle organisationer uanset størrelse, kompleksitet
eller forretningsmodel. Hensigten med standarden er at øge en organisations bevidsthed om dens pligter og forpligtelse til at opfylde kunders og interessenters behov og forventninger og til at opnå tilfredshed med dens produkter og ydelser.

 

Hvorfor skal du bruge ISO 9000? 

Formålet med denne internationale standard er at hjælpe brugeren til at forstå de grundlæggende begreber, principper og terminologi inden for kvalitetsledelse for effektivt og hensigtsmæssigt at kunne implementere et kvalitetsledelsessystem og skabe værdi fra andre standarder for kvalitetsledelsessystemer.

 

Hvad er ændret siden sidste opdatering? 

Denne 4. udgave ophæver og erstatter 3. udgave (ISO 9000:2005), hvis indhold er blevet teknisk revideret.


Beskrivelse

Denne internationale standard beskriver de grundlæggende begreber og principper inden for kvalitetsledelse, der universelt kan anvendes af følgende:
–– organisationer, der søger vedvarende succes ved at implementere et kvalitetsledelsessystem
–– kunder, der søger tillid til en organisations evne til konsekvent at levere produkter og ydelser, som opfylder deres krav
–– organisationer, som i deres forsyningskæde søger tillid til, at krav til produkter og ydelser vil blive opfyldt
–– organisationer og interessenter, der søger at forbedre kommunikation gennem en fælles forståelse af den terminologi, der anvendes inden for kvalitetsledelse
–– organisationer, der udfører overensstemmelsesvurderinger i forhold til kravene i ISO 9001
–– udbydere af uddannelse og træning, vurdering eller rådgivning om kvalitetsledelse
–– parter, der udarbejder relaterede standarder.
Denne internationale standard fastlægger de termer og definitioner, der gælder for alle standarder for kvalitetsledelse og kvalitetsledelsessystemer udarbejdet af ISO/TC 176.


Antal sider: 64

Udgivet: 2015-09-23

Godkendelsesdato: 2015-09-23

Internationale relationer : EN ISO 9000:2015 IDT ISO 9000:2015 IDT

ICS: 01.040.03 - Serviceydelser. Virksomhedsorganisation, virksomhedsledelse 03.100.70 - Ledelsessystemer 03.120.10 - Kvalitetsstyring

Varenummer: M288424


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/SS F20
  • ISO/TC 176/SC 1

Dansk udvalg

DS/S-216

Indgår i