DS/EN 614-1 + A1:2010

Maskinsikkerhed - Ergonomiske konstruktionsprincipper - Del 1: Terminologi og generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


Lovgivning

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:

Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard fastlægger de ergonomiske principper, der skal følges ved konstruktion af maskiner.
Denne europæiske standard omhandler samspillet mellem operatør og maskine, når udstyr opstilles, betjenes, indstilles, vedligeholdes, rengøres, demonteres, repareres eller transporteres, og den opstiller de principper, der skal følges, når der skal tages hensyn til operatørens sundhed, sikkerhed og velbefindende. Denne europæiske standard udstikker rammer, inden for hvilke rækken af mere specifikke ergonomistandarder og andre relaterede standarder, der vedrører maskinkonstruktion, bør anvendes.
De ergonomiske principper, der er indeholdt i denne europæiske standard, gælder alle områder af menneskets formåen og egenskaber, og har til formål at sikre sikkerhed, sundhed og velbefindende samt det samlede systems præstation. Det vil være nødvendigt at fortolke oplysningerne, således at de passer til den tilsigtede anvendelse.


Antal sider: 56

Udgivet: 2010-09-03

Godkendelsesdato: 2010-07-07

Internationale relationer : EN 614-1:2006+A1:2009 IDT

ICS: 01.040.13 - Miljøbeskyttelse og sundhed. Sikkerhed (ordliste) 13.110 - Maskinsikkerhed 13.180 - Ergonomi

Varenummer: M249384


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 122/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-182

Indgår i