161 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/INF 16:1982

Dansk-Engelsk ergonomiglossar


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/EN 134:1998

Åndedrætsværn. Terminologi for komponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 135:2000

Åndedrætsværn - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 374-1:2016

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer – Del 1: Terminologi og ydeevnekrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer – Del 1: Terminologi og ydeevnekrav


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 374-5:2016

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 5: Terminologi og ydeevnekrav for mikroorganisme-risici


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 614-1 + A1:2010

Maskinsikkerhed - Ergonomiske konstruktionsprincipper - Del 1: Terminologi og generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 1005-1 + A1:2010

Maskinsikkerhed - Menneskets fysiske ydeevne - Del 1: Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN ISO 1302:2002

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Angivelse af overfladebeskaffenhed i teknisk produktdokumentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1540:2012

Arbejdspladseksponering - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1846-1:2011

Brandbekæmpelses- og redningskøretøjer - Del 1: Terminologi og betegnelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1868:1997

Faldsikringsmateriel. Ækvivalente termer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 4007:2018

Personlige værnemidler – Øjen- og ansigtsværn – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 4225:2020

Luftundersøgelse – Generelle aspekter – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 4880:2003

Textil og textilprodukter - Brandtekniske egenskaber - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 6107-2:2007

Vandundersøgelse - Ordliste - Del 2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Russisk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 6107-7:2007

Vandundersøgelse - Ordliste - Del 7


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Russisk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 10075-1:2017

Ergonomiske principper relateret til psykisk arbejdsbelastning – Del 1: Generelle forhold og begreber samt termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 11074:2015

Jordundersøgelse - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 11074:2015/A1:2020

Jordundersøgelse – Ordliste – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN ISO/TR 11610:2004

Beskyttelsesbeklædning - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 12258-3:2003

Aluminium og aluminiumlegeringer - Termer og definitioner - Del 3: Skrot


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12258-4:2005

Aluminium og aluminiumlegeringer - Termer og definitioner - Del 4: Rester i aluminiumindustrien


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13193:2000

Emballage. Emballage og miljø. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13237:2012

Eksplosive atmosfærer - Termer og definitioner for materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosive atmosfærer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 13731:2002

Ergonomi inden for termisk miljø - Ordliste og symboler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 13943:2017

Brandsikkerhed – Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 13965-2:2010

Karakterisering af affald - Terminologi - Del 2: Ledelsesrelaterede termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14050:2020

Miljøledelse – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/ISO 14050:2020

Miljøledelse – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 14564:2019

Tanke til transport af farligt gods – Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15144:2007

Udstyr til vintertjeneste - Terminologi - Termer for udstyr til vintertjeneste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 15602:2008

Sikkerhedsserviceudbydere - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 16165:2020

Skibs- og marineteknologi – Beskyttelse af havmiljø – Anvendt terminologi for olieforureningsberedskab


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16323:2014

Ordliste for spildevandsteknik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 16575:2014

Biobaserede produkter - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CWA 16833:2014

Ordliste for holistisk forvaltning af brownfield-byudvikling (GoT-HOMBRE)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 16972:2020

Åndedrætsværn – Anvendt terminologi og piktogrammer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 16972:2020

Åndedrætsværn – Anvendt terminologi og piktogrammer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 17173:2020

Europæisk CBRNE-ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 17399:2020

Alger og algebaserede produkter – Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TR 17512:2020

Personlige værnemidler – Smarte beklædningsgenstande – Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/TR 19591:2018

Personlige værnemidler til brandmænd – Standardtermer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 20670:2018

Genbrug af vand – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 22444-1:2020

Sjældne jordarter – Anvendt terminologi – Del 1: Mineraler, oxider og andre forbindelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 22444-2:2020

Sjældne jordarter – Anvendt terminologi – Del 2: Metaller og deres legeringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 24513:2019

Serviceydelser relateret til drikkevandsforsyning samt spildevands- og overfladevandssystemer – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 26800:2011

Ergonomi - Forståelsesramme og koncepter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CLC/TR 45550:2020

Definitioner relateret til materialeeffektivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CLC/TR 50531:2009

Alarmsystemer - Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 60695-4:2012

Prøvning af brandrisiko - Del 4: Terminologi vedrørende brandprøvning af elektrotekniske produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

ISO 374-1:2016

Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 389,67

ISO 374-1:2016/Amd 1:2018

Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks AMENDMENT 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk

ISO 374-5:2016

Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 255,30

ISO 4007:2018

Personal protective equipment – Eye and face protection – Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 6107-1:2004

Water quality -- Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 927,14

ISO 6107-2:2006/Amd 1:2012

Water quality -- Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.061,51

ISO 6107-3:1993

Water quality -- Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 792,77

ISO 6107-3:1993/Amd 1:2001

Water quality -- Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 107,49

ISO 6107-4:1993

Water quality -- Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 389,67

ISO 6107-5:2004

Water quality -- Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 792,77

ISO 6107-6:2004

Water quality -- Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.061,51

ISO 6107-8:1993

Water quality -- Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 591,22

ISO 6107-8:1993/Amd 1:2001

Water quality -- Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 107,49

ISO 6107-9:1997

Water quality -- Vocabulary -- Part 9: Alphabetical list and subject index


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 927,14

ISO 8421-1:1987

Fire protection -- Vocabulary -- Part 1: General terms and phenomena of fire


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 255,30

ISO 8421-2:1987

Fire protection -- Vocabulary -- Part 2: Structural fire protection


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 255,30

ISO 8421-6:1987

Fire protection -- Vocabulary -- Part 6: Evacuation and means of escape


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 255,30

ISO 8421-7:1987

Fire protection -- Vocabulary -- Part 7: Explosion detection and suppression means


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 255,30

ISO 11074:2015

Soil quality -- Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 255,30

ISO 11074:2015/Amd 1:2020

Soil quality – Vocabulary – AMENDMENT 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk

ISO 12749-1:2020

Nuclear energy – Vocabulary – Part 1: General terminology


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 255,30

ISO 12749-2:2013

Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection - Vocabulary - Part 2: Radiological protection


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 927,14

ISO 12749-3:2015

Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection — Vocabulary — Part 3: Nuclear fuel cycle


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk