65 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 247:1997

Varmevekslere. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 305:1997

Varmevekslere. Definitioner på varmeveksleres ydeevne og den generelle prøvningsmetode til bestemmelse af alle varmeveksleres ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 378-1:2016+A1:2020

Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav – Del 1: Generelle krav, definitioner, klassifikation og udvælgelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS 2336:1987

Solvarmeteknik. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk/Svensk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 9229:2020

Termisk isolering – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 9229:2020

Termisk isolering – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 9251:1996

Termisk isolering. Varmetransmissionsforhold og materialeegenskaber. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 9488:1999

Solenergi. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 14511-1:2018

Airconditionanlæg, væskekøleaggregater og varmepumper til rumopvarmning og -køling samt proceskøleaggregater med eldrevne kompressorer – Del 1: Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 16214-1:2012+A1:2019

Bæredygtighedskriterier for produktion af biobrændsel og flydende biobrændsel til energianvendelse – Principper, kriterier, indikatorer og verifikatorer – Del 1: Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

1 Næste