54 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 862:1996

Overfladeaktive stoffer. Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 9235:2021

Aromatiske naturlige råstoffer – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 9488:1999

Solenergi. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10991:2009

Mikroprocesteknik - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12901:2000

Produkter til behandling af vand anvendt som drikkevand. Uorganiske materialer til filtrering. Definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13857-1:2003

Eksplosivstoffer til civil anvendelse - Del 1: Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 14175-1:2003

Stinkskabe - Del 1: Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14451-1:2013

Pyrotekniske artikler - Pyrotekniske artikler til køretøjer - Del 1: Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 15947-1:2015

Pyrotekniske artikler - Fyrværkeri, kategori F1, F2 og F3 - Del 1: Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 16256-1:2012

Pyrotekniske artikler - Teaterfyrværkeri - Del 1: Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

1 Næste