DS/EN 520 + A1:2009

Gipsplader - Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette dokument angiver funktionskrav til gipsplader til anvendelse i byggeri. Dokumentet omfatter plader beregnet enten til videreforarbejdning, til direkte overfladebehandling eller til påføring af gipsmørtel. Dokumentet dækker følgende funktionskrav: reaktion over for brand, vanddamppermeabilitet, bøjningsstyrke, slagstyrke og termisk resistens.

Erstatter:


Antal sider: 60

Udgivet: 2009-10-24

Godkendelsesdato: 2009-09-30

Internationale relationer : EN 520:2004+A1:2009 IDT

ICS: 01.040.91 - Byggematerialer og byggeri (ordliste) 91.100.10 - Cement. Gips. Kalk. Mørtel

Varenummer: M242775


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 241/WG 3

Dansk udvalg

DS/D-007