DS/EN 934-2 + A1:2012

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Del 2: Betontilsætningsstoffer - Definitioner, krav, overensstemmelse og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer definitioner og krav til tilsætningsstoffer til beton. Standarden dækker uarmeret, armeret og forspændt beton, som er brugt i pladsblandebeton, fabriksfremstillet beton og præfabrikeret beton.


Antal sider: 28

Udgivet: 2012-08-24

Godkendelsesdato: 2012-08-17

Internationale relationer : EN 934-2:2009+A1:2012 IDT

ICS: 01.040.91 - Byggematerialer og byggeri (ordliste) 91.100.30 - Beton og betonprodukter

Varenummer: M264786


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 104/SC 3

Dansk udvalg

DS/S-328