DS-håndbog 112.3:2007

DS-håndbog 112.3:2007)

Teknisk produktdokumentation - Maskintegning - Del 3: Specifikke tegningsangivelser


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 2.409,75

Beskrivelse

Teknisk kommunikation ved hjælp af tegninger intensiveres på internationalt plan, og standarder
for teknisk produktdokumentation spiller en stadig større rolle for industrien, ikke mindst i forbindelse med outsourcing.
”Teknisk produktdokumentation – Maskintegning” er en serie af bøger i 3 dele, som indeholder
standarderne for bl.a. dokumentation, terminologi, disposition af tegningsarket, almene tegneregler samt specifikke tegningsangivelser. Bøgernes brede indhold gør, at de er egnede for
både industrien, rådgivere og tekniske uddannelsessteder. Standarder for mål- og tolerancesætning er ikke med i bøgerne, men findes i DS-håndbog 114-serien, Geometriske produktspecifikationer (GPS).
”Del 3: Specifikke tegningsangivelser” er en samling af standarder for generelle tegningsangivelser
og maskinelementer.


Antal sider: 508

Udgivet: 2007-06-28

Godkendelsesdato: 2007-04-20

Internationale relationer :

ICS: 01.100.20 - Maskintegning

Varenummer: M220990


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-005/U-01(n)