129 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/ISO 2553:2019

Svejsning og tilsvarende processer – Symboler på tegninger – Svejste samlinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 2692:2015

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Geometrisk tolerancesætning - Maksimummaterialekrav (MMR), minimummaterialekrav (LMR) og reciprocitetskrav (RPR)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 2851:1993

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 3952-4:1998

Teknisk tegning. Kinematiske diagrammer. Grafiske symboler. Del 4


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 5261:1996

Teknisk tegning. Forenklet angivelse af stænger og profiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 5459:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Geometrisk tolerancesætning - Datums og datumsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 5845-1:1999

Teknisk tegning. Forenklet angivelse af befæstelseselementer ved samling af dele. Del 1: Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 5845-2:1996

Teknisk tegning. Forenklet angivelse af befæstelseselementer ved samling af dele. Del 2: Nitter til flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 6410-1:1996

Teknisk tegning. Gevind og dele med gevind. Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 6410-2:1996

Teknisk tegning. Gevind og dele med gevind. Del 2: Gevindindsatse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00