24 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/ISO 6414:2020

Teknisk produktdokumentation (TPD – Tekniske tegninger til glasudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15016-1:2004

Tekniske tegninger - Jernbaneudstyr - Del 1: Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15016-2:2004

Tekniske tegninger - Jernbaneudstyr - Del 2: Styklister


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15016-2/AC:2007

Tekniske tegninger - Jernbaneudstyr - Del 2: Styklister


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 15016-3:2004

Tekniske tegninger - Jernbaneudstyr - Del 3: Behandling af modifikationer af tekniske dokumenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15016-4:2006

Tekniske tegninger - Jernbaneudstyr - Del 4: Dataudveksling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

ISO 6414:2020

Technical product documentation (TPD) -- Technical drawings for glassware


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DS/ISO 128-25:2001 ( Tilbagetrukket )

Teknisk tegning - Almene tegneregler - Del 25: Linjer på skibsbygningstegninger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 6412-1:1994 ( Tilbagetrukket )

Teknisk tegning. Forenklet angivelse af rørledninger. Del 1: Generelle regler og retvinklet projektion


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 6412-2:1994 ( Tilbagetrukket )

Teknisk tegning. Forenklet angivelse af rørledninger. Del 2: Isometrisk projektion


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00