458 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/CEN/CLC Guide 6:2014

Vejledning om inddragelse af tilgængelighed i standarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CLC Guide 12:2014

Procedure for tilbagetrækning af modstridende nationale standarder ved implementering af europæiske standarder udarbejdet under Del 1-/Del 2X-systemet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/CEN/CLC Guide 14:2010

Børnesikkerhed - Vejledning til inddragelse af børnesikkerhed i standarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/IEC Guide 14:2018

Produkter og relaterede serviceydelser – Information til forbrugere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN Guide 15:2012

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/IEC Guide 17:2016

Vejledning i at skrive standarder under hensyntagen til små og mellemstore virksomheders behov


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/IEC Guide 37:2013

Brugsanvisninger til produkter af forbrugerinteresse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/IEC Guide 41:2018

Emballage – Anbefalinger om imødegåelse af forbrugernes behov


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/IEC Guide 50:2015

Sikkerhedsaspekter - Retningslinjer for børnesikkerhed i standarder og andre specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC Guide 51:2014

Sikkerhedsaspekter - Retningslinjer for inddragelse af sikkerhedsaspekter i standarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/IEC Guide 63:2019

Vejledning i udarbejdelse og inkludering af sikkerhedsaspekter i internationale standarder for medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO Guide 64:2008

Vejledning om inddragelse af miljøemner i produktstandarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO Guide 73:2009

Risikoledelse - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/INF 145:2002

Ny metode og mandater - En analyse af procedurer for mandatprocessen under Ny Metode og overvejelser om mulige forbedringer


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CLC/R 210-001:1998

Vejledning i EMC-standardisering for produktkomiteer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 10241-1:2011

Termposter i standarder – Del 1: Generelle krav og eksempler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 10241-2:2012

Termposter i standarder – Del 2: Standardiserede termposters adaptation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 12616:2006

Oversættelsesorienteret terminografi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12786:2013

Vibrationer - Vejledning til udarbejdelse af afsnit vedrørende vibrationer i standarder for maskinsikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/ISO 15188:2002

Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 16388:2012

Miljødokument specifikt for gas - Vejledning til indarbejdelse i standarder med henblik på minimering af miljømæssig indvirkning fra gasinfrastruktur over hele livscyklussen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/IEC 17007:2009

Overensstemmelsesvurdering - Vejledning i udarbejdelse af normative dokumenter, der kan anvendes til overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 17161:2019

Design for alle – Tilgængelighed efter en "design for alle"-tilgang inden for produkter, varer og tjenester – Udvidelse af brugergruppen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TR 21186-1:2021

Kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS) – Vejledning om brug af standarder – Del 1: Standardiseringslandskab og offentliggørelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TR 22100-3:2016

Maskinsikkerhed – Sammenhæng med ISO 12100 – Del 3: Implementering af ergonomiske principper i sikkerhedsstandarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN ISO/TR 22411:2011

Ergonomidata og retningslinjer for anvendelse af ISO/IEC Guide 71 vedrørende produkter og services til ældre personer og personer med handicap


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 45020:2007

Standardisering og relaterede aktiviteter - Generel ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
en;fr;ru;de
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CWA 45546-1:2004

Vejledning til personer, som standardiserer kollektive transportsystemer - Behov hos ældre personer og personer med særlige behov - Del 1: Grundlæggende vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CLC/TR 50442:2018

Vejledning til produktkomiteer om udarbejdelse af standarder relateret til human eksponering for elektromagnetiske felter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 62542:2013

Miljømæssig standardisering for elektriske og elektroniske produkter og systemer - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/IEC/TS 62768:2012

Ud- og bearbejdelse af kildedefinitioner for dataelementtyper - Retningslinjer for produktkomiteer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS-hæfte 1: januar 2021

Standarder og deres relation til de enkelte direktiver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 295,00

DS-hæfte 1-1: Januar 2021

Standarder og deres relation til de enkelte direktiver – Lavspændingsdirektivet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 295,00

DS-hæfte 6:2005

International klassifikation af standarder (ICS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS-Hæfte 17:2018

Introduktion til standardisering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS-hæfte 38:2012

Standardisering som regulering – en antologi om standardisering i krydsfeltet mellem politik og marked


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 150,00

ISO/IEC Guide 21-1:2005

Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables - Part 1: Adoption of International Standards


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 808,55

ISO/IEC Guide 21-2:2005

Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables - Part 2: Adoption of International Deliverables other than International Standards


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 397,42

ISO/IEC TR 19764:2005

Information technology - Guidelines, methodology and reference criteria for cultural and linguistic adaptability in information technology products


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 260,38

IEC GUIDE 108:2019

Guidelines for ensuring the coherence of IEC publications – Horizontal functions, horizontal publications and their application


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 479,65

ASTM E1776 - 16

Standard Guide for Development of Fire-Risk-Assessment Standards


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 302,88

ASTM SI10 - 16

IEEE/ASTM SI 10 American National Standard for Metric Practice


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 514,90

ASTM D5740 - 18

Standard Guide for Writing Material Standards in the Classification Format


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 302,88

ASTM D4968 - 19a

Standard Practice for Annual Review of Test Methods and Specifications for Plastics


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 339,23

Kom godt i gang med standarder

Kom godt i gang med standarder

Sæt fokus på indeklimaet. Hvad er godt og dårligt indeklima – og hvordan kan det forbedres?


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

Kom godt i gang med standarder

Kom godt i gang med standarder

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats. Har I overblik over jeres CSR-indsats – og kender I til muligheder og risici?


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

Kom godt i gang med standarder

Kom godt i gang med standarder

Lær jeres kunder - bedre - at kende. Hvordan måler I kundetilfredsheden – og hvad bruger I resultaterne til?


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

Kom godt i gang med standarder

Kom godt i gang med standarder

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser. Hvornår er rengøringen god nok - og hvordan kan I måle kvaliteten?


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

Kom godt i gang med standarder

Kom godt i gang med standarder

Helhedsorienteret ledelse med et integreret system. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem – og skaber synergi?


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

Kom godt i gang med standarder

Kom godt i gang med standarder

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services. Hvad er god kvalitet for jer – og hvad mener kunderne?


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

Kom godt i gang med standarder

Kom godt i gang med standarder

Har I overblik over energiforbruget - og hvor kan I spare?


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

Kom godt i gang med standarder

Hvordan effektiviserer I jeres processer - uden at miste overblikket?


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

Br. 14 gode standardsvar

14 gode standardsvar - En faktabog om standardisering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS-listestof Januar 2021

Dansk Standard – Listestof 2021 – Januar – Dansk offentliggørelse af nye standarder, forslag til standarder og nationale tekniske forskrifter – Nye udgivne standarder og forslag til høring – Nye DS-godkendte standarder fra CEN, CENELEC og ETSI – Nye harmoniserede standarder – Nye tekniske forskrifter fra EU-, EØS- og WTO-lande


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 275,00

DS/CEN ISO/TR 21186-1:2021 ( Forslag )

Kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS) – Vejledning om brug af standarder – Del 1: Standardiseringslandskab og offentliggørelse


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DS/CEN ISO/TR 22411:2021 ( Forslag )

Ergonomidata til brug ved anvendelse af ISO/IEC Guide 71:2014


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DS/ISO/TR 22411:2021 ( Forslag )

Ergonomidata til brug ved anvendelse af ISO/IEC Guide 71:2014


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:

DSF/FprEN 4385:2019 ( Forslag )

Flymateriel


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DSF/ISO/DIS 12616-1 ( Forslag )

Begrebsarbejde til understøtning af flersproget kommunikation – Del 1: Grundlæggende oversættelsesorienteret terminografi


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Revision af:
Pris fra:
kr. 284,00

DSF/FprCEN ISO/TR 21186-2 ( Forslag )

Kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS) – Vejledning om brug af standarder – Del 2: Hybride kommunikationsteknologier


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DSF/FprCEN ISO/TR 21186-3 ( Forslag )

Kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS) – Vejledning i brug af standarder – Del 3: Sikkerhed


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 603,00

DS/INF 3:1973 ( Tilbagetrukket )

Retningslinier for opstilling og indhold af virksomhedsstandarder for metalliske materialer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO/IEC Guide 7:2006 ( Tilbagetrukket )

Vejledning for udarbejdelse af standarder, der kan anvendes til overensstemmelsesvurdering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/CEN/CLC Guide 8:2012 ( Tilbagetrukket )

CEN-CENELEC-retningslinjer til implementering af den fælles IPR-politik om patenter (og andre lovbestemte intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende opfindelser)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/CLC Guide 8:2015 ( Tilbagetrukket )

CEN CENELEC-retningslinjer for implementering af den fælles IPR-politik om patenter (og andre lovbestemte intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende opfindelser)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN Guide 12:2007 ( Tilbagetrukket )

Børnesikkerhed - Vejledning til inddragelse af børnesikkerhed i standarder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/IEC Guide 14:2003 ( Tilbagetrukket )

Købsinformation om varer og tjenesteydelser beregnet til forbrugere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/INF 22/7:1985* ( Tilbagetrukket )

ISO/IEC Guide. Del 7: Retningslinier for udarbejdelse af standarder til certificeringsformål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INF 22/37:1985 ( Tilbagetrukket )

Retningslinier for udarbejdelse af brugsanvisninger for produkter af forbrugerinteresse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INF 22-50:1989 ( Tilbagetrukket )

Børns sikkerhed og standarder. Generelle retningslinier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/INF 22-51:2000 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedsaspekter. Retningslinier for deres indføjelse i standarder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CLC Guide 24:2007 ( Tilbagetrukket )

EMC-standardisering for produktkomiteer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/INF 24:1983 ( Tilbagetrukket )

Beregning af standardiseringsprojekters rentabilitet i virksomheder. IFAN Guide 1


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/CLC Guide 29:2014 ( Tilbagetrukket )

CEN/CENELEC Workshop Agreements


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC Guide 41:2003 ( Tilbagetrukket )

Emballage - Anbefalinger om imødegåelse af forbrugernes behov


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/IEC Guide 50:2002 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedsaspekter - Retningslinier for børns sikkerhed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00