160 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN 16991:2018

Rammer for risikobaseret inspektion (RBIF)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TS 17091:2018

Kriseledelse – Vejledning i strategisk opdyrkelse af parathed og håndtering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CWA 17185:2017

Metodik til måling og forbedring af ressourceeffektiviteten af ressourceintensive processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CEN/TS 17385:2019

Metode til tilstandsevaluering af fast ejendom


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 17485:2021

Vedligehold – Vedligehold inden for fysisk asset management – Rammer til forbedring af fysiske aktivers værdi gennem hele deres livscyklus


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 20700:2018

Vejledning til konsulentvirksomheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 22300:2021

Sikkerhed og robusthed – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 22301:2019

Sikkerhed og robusthed – Ledelsessystemer til forretningskontinuitet – Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 22311:2014

Samfundsmæssig sikkerhed - Videoovervågning - Eksportinteroperabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 22313:2020

Sikkerhed og robusthed – Business continuity management-systemer – Vejledning i anvendelse af ISO 22301


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00