DS/EN 16247-3:2014

Energiaudit - Del 3: Processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

Beskrivelse

Denne standard specificerer krav, metodik og leverancerne i en energiaudit inden for en proces. De består i at:
a) organisere og udføre en energiaudit
b) analysere data fra energiauditen
c) rapportere og dokumentere resultaterne af energiauditen.
Denne del af standarden gælder for lokationer, hvor energiudnyttelsen skyldes en proces. Den skal anvendes sammen med, og som supplement til EN 16247 1, Energiaudit — Del 1: Generelle krav. Den angiver yderligere krav i forhold til EN 16247 1 og skal anvendes sammen med denne.
En proces kunne inkludere en eller flere produktionslinjer, kontorer, laboratorier, forskningscentre, pakkerier og lagerbygninger med særlige driftsforhold og transport på lokationen. En energiaudit kunne omfatte hele lokationen eller en del deraf.
Hvis bygninger er inkluderet i energiauditens omfang, kan energiauditor vælge at anvende EN 16247 2, Energiaudit – Del 2: Bygninger. Hvis den interne transport på en lokation er inkluderet i energiauditens omfang, kan energiauditor vælge at anvende EN 16247 4, Energiaudit – Del 4: Transport.
NOTE – – Beslutningen om at anvende del 2 og 4 kan fx tages under den indledende kontakt, se 5.1.

Under revision


Antal sider: 28

Udgivet: 2014-06-27

Godkendelsesdato: 2014-06-20

Internationale relationer : EN 16247-3:2014 IDT

ICS: 03.120.10 - Kvalitetsstyring 27.010 - Energi- og varmeoverføringsteknik. Generelt

Varenummer: M265540


Udvalg og komiteer

Komite

  • CENCLC/JWG 1

Dansk udvalg

DS/S-432

Indgår i