DS/EN 16247-4:2014

Energiaudit - Del 4: Transport


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

Beskrivelse

Denne europæiske standard skal anvendes sammen med, og som supplement til EN 16247 1, Energiaudit – Del 1: Generelle krav. Den angiver yderligere krav i forhold til EN 16247 1 og skal anvendes samtidig med denne.
Procedurerne beskrevet heri gælder for de forskellige transportformer (vej, bane, sø og luft), samt for de forskellige distancer (lokalt til langdistance), og hvad der transporteres (hovedsagelig varer og mennesker).
Denne europæiske standard specificerer krav til, og metodik og leverancer for energiaudit i transportsektoren og omhandler alle situationer, hvor der foretages en flytning, uanset hvem operatøren er (en offentlig eller privat virksomhed), eller uanset om operatøren udelukkende tager sig af transport).
Denne europæiske standard rådgiver både om optimering af energi inden for hver enkelt transportform og om valg af den bedste transportform i enhver situation. Konklusionerne af energiauditen kan påvirke beslutninger om infrastruktur og investering, fx ved telekonferencer eller webmøder.
Energiaudit i bygninger og processer i forbindelse med transport kan udføres med henholdsvis EN 16247 2 Bygninger, og EN 16247 3 Processer, fx transportsystemer, depoter/lagre og rulletrapper/rullende fortove. Denne del af standarden omfatter ikke den infrastruktur, som leverer energi, fx fremstillingen af elektricitet til jernbaner.

Under revision


Antal sider: 20

Udgivet: 2014-06-27

Godkendelsesdato: 2014-06-20

Internationale relationer : EN 16247-4:2014 IDT

ICS: 03.120.10 - Kvalitetsstyring 27.010 - Energi- og varmeoverføringsteknik. Generelt 55.020 - Emballage og varedistribution. Generelt

Varenummer: M265542


Udvalg og komiteer

Komite

  • CENCLC/JWG 1

Dansk udvalg

DS/S-432

Indgår i