DS/INF 1900:2005

Kvalitetsledelse og -udvikling af ældresektoren - Krav til ledelsessystemet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

Beskrivelse

Projektets formål er i samarbejde med Institut for Serviceudvikling at udarbejde og gennemføre projekter på ældreområdet. At udgve en DS-INF på baggrund af materiale udarbejdet af IFS, "Certificering, Kvalitetsledelse og- udvikling i Ældresektoren". At fortsætte dette samarbejde med nedsættelse af et standardiseringsudvalg og en projektgruppe med deltagelse af Arbejds- Bolig- Erhvervs- og Socialministeriet, en række firmaer og forbund, der idag yder ældreservice og en definition at ydelsernes kvalitet, indhold, ressourcestyring og serviceniveau på området (København, Århus, Ålborg, Odense, Hørsholm og Søllerød). Ideen er, at udarbejde et samlet koncept for ældreservice, der giver muligheder for individuelle løsninger, og samtidig kan være et effektivt styringsdokument. – som kan give dokumentation for kvalitetsforhold af den valgte løsning og være et effektivt økonomisk styringsredskab. – som kan skabe mulighed for, at sygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet for plejepersonalet falder markant. Første del af projektet er, udgivelse af DS publikationen, der efterfølgende skal følges op af en standard for, hvorledes systemopbygningen skal foretages i de enkelte virksomhedstyper indenfor ældresektoren, uanset om det er offentlige eller private virksomheder. Det er formålet at afdække brugerbehov, hjælpers behov, fysiske faciliteter/boligen, beslutningstageres behov og endelig financieringsmuligheder.

Antal sider: 16

Udgivet: 2005-05-27

Godkendelsesdato: 2005-04-27

Internationale relationer :

ICS: 03.120.10 - Kvalitetsstyring

Varenummer: 41937


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-LN