DS/INF 75:1994 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelsessystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 719,00

Beskrivelse

Denne DS-INFORMATION, som beror på British Standard BS 7750:1994, beskriver krav til udvikling, ibrugtagning og vedligeholdelse af miljøledelses- systemer. DS-INFORMATIONEN rummer ikke særlige målestokke for indsatsen på miljøområdet, men der stilles krav til virksomheder om at formulere en miljøpolitik og en målsætning, der tager viden om væsentlige miljøpåvirk- ninger i betragtning. Standarden kan anvendes i enhver virksomhed, der ønsker at forvisse sig om, at den opfylder sin miljøpolitik, og at kunne vise dette.

Erstatter:


Antal sider: 24

Udgivet: 1994-07-04

Godkendelsesdato: 1994-06-30

Tilbagetrækningsdato: 1997-08-05

Internationale relationer :

ICS: 03.120.10 - Kvalitetsstyring 13.020.10 - Miljøledelse

Varenummer: 21115


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-283