DS/ISO/TR 10017:2003

Vejledning ved valg af hensigtsmæssige statistiske metoder i forbindelse med ISO 9001:2000


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

Beskrivelse

Denne tekniske rapport indeholder vejledning i at udvælge passende statistiske teknikker som kan anvendes af en organisation eller virksomhed i forbindelse med udvikling, iværksættelse, vedligeholdelse og forbedring af et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med de krav, ISO 9001 stiller. Dette er sket ved at undersøge de krav i ISO 9001, hvor man benytter sig af kvantitative data, og i denne forbindelse identificere og beskrive de statistiske teknikker, som kan være nyttige at anvende ved sådanne data. Listen over de statistiske teknikker, som er nævnt i denne tekniske rapport, er ikke udtømmende. Manglende tilstedeværelse på listen bør ikke forhindre virksomheden i at bruge teknikker (statistiske eller andre), som den måtte anse for at være relevante. Desuden forsøger denne tekniske rapport ikke at foreskrive hvilke statistiske teknikker som skal anvendes, ej heller forsøger den at rådgive om hvorledes disse teknikker skal benyttes.


Antal sider: 64

Udgivet: 2004-01-14

Godkendelsesdato: 2004-01-08

Internationale relationer : ISO/TR 10017:2003 EQV

ICS: 03.120.10 - Kvalitetsstyring 03.120.30 - Anvendelse af statistiske metoder

Varenummer: 54430


Udvalg og komiteer

Komite

  • ISO/TC 176

Dansk udvalg

DS/S-216

Indgår i