274 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS-håndbog 107.1:2019

DS-håndbog 107.1:2019

Kvalitetsledelse og kvalitetsledelsessystemer - Del 1: De grundlæggende standarder


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 2.995,00

DS-håndbog 107.2:2020

DS-håndbog 107.2:2020

Kvalitetsledelse og kvalitetsledelsessystemer – Del 2: "ISO 9000-familien"


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 2.995,00

DS-håndbog 115:2017

DS-håndbog 115:2017

ISO 9001 for små og mellemstore virksomheder - Sådan kan det gøres - råd fra ISO/TC 176


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 450,00

DS-håndbog 137:2009

DS-håndbog 137:2009

Værdiskabende kvalitetsledelsessystemer med ISO 9001:2008


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 595,00

DS-håndbog 158:2006

DS-håndbog 158:2006

Risk-based Management Systems - Risikobaserede integrerede ledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 495,00

DS-håndbog 172:2012

DS-håndbog 172:2012

Ledelsessystemer – Strategieksekvering, forankring, innovation og ledelse


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 495,00

DS-håndbog 190:2016

DS-håndbog 190:2016

Den nye ISO 9001 i praksis. Del 1 - Gennemgang og fortolkning af ændringerne i ISO 9001:2015


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS-håndbog 191:2016

DS-håndbog 191:2016

Den nye ISO 9001 i praksis. Del 2 - Løsningsforslag og eksempler på procedurer til ISO 9001:2015


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS-håndbog 192:2016

DS-håndbog 192:2016

Audittjekliste til ISO 9001:2015


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 895,00

DS handbook 199:2020

DS handbook 199:2020

Vejledning om bæredygtig renovering af bygninger. Sådan henvises til miljøkrav og standarder ved planlægning af offentlige udbud i Europa


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 495,00

DS/INF 1900:2005

Kvalitetsledelse og -udvikling af ældresektoren - Krav til ledelsessystemet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 3090:2014

Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 847,00

DS 3090 Bilag 1:2014

Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger - Skemaer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 9000:2015

Kvalitetsledelsessystemer - Grundprincipper og ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9001:2015

Kvalitetsledelsessystemer - Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/ISO/TS 9002:2016

Kvalitetsledelsessystemer – Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2015


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN ISO 9004:2018

Kvalitetsledelse – Kvaliteten i en organisation – Vejledning i opnåelse af vedvarende succes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 9100:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9101:2018

Kvalitetsledelsessystemer – Auditkrav for luftfarts-, rum- og forsvarsorganisationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 9102:2015

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 9103:2015

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 9103:2014/AC:2015

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 9104-001:2013

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9104-002:2016

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 9104-003:2010

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 9107:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 9110:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9114:2015

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 9115:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 9116:2015

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 9120:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9130:2020

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 9131:2020

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 9132:2017

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 9133:2018

flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 9136:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9137:2012

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 9138:2019

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 9145:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 10001:2018

Kvalitetsledelse – Kundetilfredshed – Vejledning om etiske regler i organisationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 10002:2018

Kvalitetsledelse – Kundetilfredshed – Vejledning til organisationer om klagebehandling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 10003:2018

Kvalitetsledelse – Kundetilfredshed – Vejledning til organisationer om løsning af eksterne tvister


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 10004:2018

Kvalitetsledelse – Kundetilfredshed – Vejledning om overvågning og måling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 10006:2017

Kvalitetsledelse – Vejledning om kvalitetsledelse af projekter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 10007:2017

Kvalitetsledelsessystemer – Vejledning for konfigurationsstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 10008:2013

Kvalitetsledelse - Kundetilfredshed - Vejledning for e-handelstransaktioner mellem forretning og forbruger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 10012:2003

Styring af målesystemer - Krav til måleprocesser og måleudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 350,00

DS/ISO 10013:2021

Kvalitetsledelsessystemer – Vejledning om dokumenteret information


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 10014:2021

Kvalitetsledelse – Ledelse af organisationer med sigte på kvalitetsresultater – Vejledning i realisering af finansielle og økonomiske fordele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS 10015:2008

Ledelsessystem til kompetenceerhvervelse - Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 10015:2019

Kvalitetsledelse – Vejledning i kompetenceledelse og udvikling af medarbejdere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 10017:2021

Kvalitetsledelse – Vejledning om statistiske teknikker i relation til ISO 9001:2015


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 10018:2020

Kvalitetsledelsessystemer – Vejledning om medarbejderengagement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 10019:2005

Vejledning i valg af kvalitetsstyringskonsulenter og anvendelse af deres tjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12408:2004

Sikkerhedskrav til tovbaner beregnet til passagertransport - Kvalitetskontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12798:2007

Transport - Kvalitetsstyringssystem for transport - Transport ad vej, jernbane og indre vandveje - Kvalitetsstyringskrav som supplement til EN ISO 9001 mht. sikkerhed under transport af farligt gods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 13485:2016

Medicinsk udstyr - Kvalitetsledelsessystemer - Krav angående opfyldelse af lovmæssige formål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN ISO 13485:2016/A11:2021

Medicinsk udstyr – Kvalitetsledelsessystemer – Krav angående opfyldelse af lovmæssige formål


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 13485:2016/AC:2018

Medicinsk udstyr – Kvalitetsledelsessystemer – Krav angående opfyldelse af lovmæssige formål


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 15189:2013

Medicinske laboratorier - Krav til kvalitet og kompetence


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 15224:2016

Kvalitetsledelsessystemer – EN ISO 9001:2015 med henblik på sundhedssektoren


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TR 15226:2006

Akustik - Byggeprodukter - Behandling af lydforhold i produktstandarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 15592:2007

Sundhedsvæsen - Kvalitetsstyringssystemer - Vejledning i brugen af EN ISO 9004:2000 i sundhedsvæsenet med henblik på præstationsforbedringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 16224 + A1:2014

Sundhedsfaglige ydelser leveret af kiropraktorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16247-1:2012

Energiaudit - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16247-2:2014

Energiaudit - Del 2: Bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 16247-3:2014

Energiaudit - Del 3: Processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 16247-4:2014

Energiaudit - Del 4: Transport


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16247-5:2015

Energiaudit - Del 5: Kompetencer for energiauditorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 19443:2018

Kvalitetsledelsessystemer – Særlige krav til anvendelsen af ISO 9001:2015 for organisationer i kerneenergisektorens forsyningskæde, som leverer ITNS-produkter og -servicer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00