216 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/ISO 28640:2010

Metoder til generering af tilfældige variable


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/TR 29901:2008

Udvalgte eksempler på fuldfaktorforsøg med fire faktorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/TR 29901/Corr. 1:2009

Udvalgte eksempler på fuldfaktorforsøg med fire faktorer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 39511:2018

Sekventielle stikprøveplaner for inspektion ved måling af procentvis afvigelse (kendt standardafvigelse)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 60300-3-1:2004

Pålidelighedsstyring - Del 3-1: Brugsvejledning - Analyseteknikker vedrørende pålidelighed - Vejledning i metoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 60300-3-12:2011

Ledelse af pålidelighedsaktiviteter - Del 3-12: Anvendelsesvejledning - Integreret logistisk støtte


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60706-5:2008

Vedligehold af udstyr - Del 5: Egnethed for prøvning og diagnostisk prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN IEC 60812:2018

Analyse af fejlmåder og deres effekt (FMEA)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN IEC 61123:2020

Pålidelighedsprøvning – Testplaner for overholdelse af succesrate


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 61124:2012

Pålidelighedsprøvning - Prøvningsplaner for verifikation af konstant fejlhyppighed og konstant fejlintensitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 61163-1:2007

Pålidelighedssortering ved hjælp af stress – Del 1: Reparable produkter fremstillet i partier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 61164:2004

Pålidelighed - Statistisk prøvning og beregningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 61165:2007

Anvendelse af Markov-teknikker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 61649:2008

Weilbull-analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 61703:2016

Matematiske udtryk for pålidelighed, tilgængelighed og vedligehold samt for understøttelse af vedligehold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 61710:2013

Potenslovsmodel - Pasningsprøvninger og vurderingsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 62309:2004

Pålidelighed af produkter, der indeholder genanvendte dele - Krav til funktionalitet og prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/IEC TR 63039:2016

Probabilistisk risikoanalyse af teknologiske systemer - Estimering af den resulterende hyppighed af hændelser ud fra en given starttilstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

ISO 3301:1975

Statistical interpretation of data -- Comparison of two means in the case of paired observations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 261,90

ISO 11095:1996

Linear calibration using reference materials


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 951,11

ISO 11843-6:2019

Capability of detection – Part 6: Methodology for the determination of the critical value and the minimum detectable value in Poisson distributed measurements by normal approximations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 813,27

ISO 11843-7:2018

Capability of detection – Part 7: Methodology based on stochastic properties of instrumental noise


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 606,50

ISO 16336:2014

Applications of statistical and related methods to new technology and product development process -- Robust parameter design (RPD)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.226,79

ISO 16355-1:2015

Application of statistical and related methods to new technology and product development process -- Part 1: General principles and perspectives of Quality Function Deployment (QFD)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.226,79

ISO 16355-2:2017

Applications of statistical and related methods to new technology and product development process -- Part 2: Non-quantitative approaches for the acquisition of voice of customer and voice of stakeholder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.088,95

ISO 16355-3:2019

Applications of statistical and related methods to new technology and product development process -- Part 3: Quantitative approaches for the acquisition of voice of customer and voice of stakeholder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.088,95

ISO 16355-4:2017

Applications of statistical and related methods to new technology and product development process -- Part 4: Analysis of non-quantitative and quantitative Voice of Customer and Voice of Stakeholder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 813,27

ISO 16355-5:2017

Applications of statistical and related methods to new technology and product development process -- Part 5: Solution strategy


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.364,64

IEC 60605-6:2007

Equipment reliability testing - Part 6: Tests for the validity and estimation of the constant failure rate and constant failure intensity


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.688,56

IEC 61650:1997

Reliability data analysis techniques - Procedures for comparison of two constant failure rates and two constant failure (event) intensities


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 723,67

ASTM E1994 - 09(2018)

Standard Practice for Use of Process Oriented AOQL and LTPD Sampling Plans


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 457,91

ASTM E2334 - 09(2018)

Standard Practice for Setting an Upper Confidence Bound For a Fraction or Number of Non-Conforming items, or a Rate of Occurrence for Non-conformities, Using Attribute Data, When There is a Zero Response in the Sample


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM E141 - 10(2018)

Standard Practice for Acceptance of Evidence Based on the Results of Probability Sampling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM E2819 - 11(2015)

Standard Practice for Single- and Multi-Level Continuous Sampling of a Stream of Product by Attributes Indexed by AQL


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 457,91

ASTM E2093 - 12(2016)

Standard Guide for Optimizing, Controlling and Assessing Test Method Uncertainties from Multiple Workstations in the Same Laboratory Organization


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM E178 - 16a

Standard Practice for Dealing With Outlying Observations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM E1970 - 16

Standard Practice for Statistical Treatment of Thermoanalytical Data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM E2587 - 16

Standard Practice for Use of Control Charts in Statistical Process Control


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 457,91

ASTM E122 - 17

Standard Practice for Calculating Sample Size to Estimate, With Specified Precision, the Average for a Characteristic of a Lot or Process


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D7915 - 18

Standard Practice for Application of Generalized Extreme Studentized Deviate (GESD) Technique to Simultaneously Identify Multiple Outliers in a Data Set


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM E2862 - 18

Standard Practice for Probability of Detection Analysis for Hit/Miss Data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM E2586 - 19e1

Standard Practice for Calculating and Using Basic Statistics


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 457,91

ASTM E2709 - 19

Standard Practice for Demonstrating Capability to Comply with an Acceptance Procedure


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM E2810 - 19

Standard Practice for Demonstrating Capability to Comply with the Test for Uniformity of Dosage Units


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM G172 - 19

Standard Guide for Statistical Analysis of Accelerated Service Life Data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM D6299 - 20a

Standard Practice for Applying Statistical Quality Assurance and Control Charting Techniques to Evaluate Analytical Measurement System Performance


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 457,91

ASTM E2935 - 20

Standard Practice for Conducting Equivalence Tests for Comparing Testing Processes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 457,91

ASTM E1847 - 96(2013)

Standard Practice for Statistical Analysis of Toxicity Tests Conducted Under ASTM Guidelines


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM E1849 - 96(2013)

Standard Guide for Fish and Wildlife Incident Monitoring and Reporting


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 457,91

Standardpakke SPC

Standardpakke SPC

Standardpakke - SPC - Statistisk processtyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 3.560,29

Standardpakke Kapabilitet og performance

Standardpakke Kapabilitet og performance

Standardpakke - Kapabilitet og performance


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 2.771,25

Standardpakke Stikprøveplaner 1

Standardpakke Stikprøveplaner 1

Standardpakke - Stikprøveplaner - Overordnet vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.395,75

Standardpakke Stikprøveplaner 2

Standardpakke Stikprøveplaner 2

Standardpakke - Stikprøveplaner - Alternativ variation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 2.718,00

Standardpakke Stikprøveplaner 3

Standardpakke Stikprøveplaner 3

Standardpakke - Stikprøveplaner - Kontinuert variation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 3.635,89

Standardpakke Stikprøveplaner 4

Standardpakke Stikprøveplaner 4

Standardpakke - Stikprøveplaner - Bulkmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 2.015,25

DSF/ISO/DIS 7870-4 ( Forslag )

Kontrolkort – Del 4: CUSUM-kort


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DSF/ISO/DIS 10017 ( Forslag )

Kvalitetsledelse – Vejledning om statistiske teknikker i relation til ISO 9001:2015


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DSF/ISO/DIS 16269-5 ( Forslag )

Statistisk fortolkning af data – Del 5: Teknikker til beregning og test relateret til middelværdi og varians


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DSF/ISO/FDIS 22514-3 ( Forslag )

Statistiske metoder i procesledelse – Kapabilitet og ydelse – Del 3: Undersøgelser af maskinydelse baseret på måledata fra forskellige dele


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DSF/ISO/DIS 22514-7 ( Forslag )

Statistiske metoder i procesledelse – Kapabilitet og ydelse – Del 7: Måleprocessers kapabilitet


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DS/INF 66:1992 ( Tilbagetrukket )

SPC. Statistisk processtyring. Kontrolkort og proceskapabilitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 315,00

DS 2048:1997 ( Tilbagetrukket )

Metoder og diagrammer for stikprøveinspektion af andelen af afvigende enheder ved måling med kontinuert variation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 719,00

DS 2163:1980 ( Tilbagetrukket )

Statistik. Terminologi og symboler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 2859-1:1992 ( Tilbagetrukket )

Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation: Del 1: Stikprøveplaner opstillet efter tilfredsstillende kvalitetsniveau (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 2859-1:1994 Rett. 1 ( Tilbagetrukket )

Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation. Del 1: Stikprøveplaner opstillet efter tilfredsstillende kvalitetsniveau (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker. Rettelsesblad nr. 1


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 2859-2:1992 ( Tilbagetrukket )

Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation - Del 2: Stikprøveplaner opstillet efter utilfredsstillende kvalitet (LQ) for inspektion af enkeltstående partier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 2859-3:1992 ( Tilbagetrukket )

Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation. Del 3: Procedurer for overspringelse af partier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 2859-4:2000 ( Tilbagetrukket )

Metoder til stikprøveudtagning til inspektion ved måling med alternativ variation. Del 4: Prøvningsplaner for overensstemmelse med specificerede kvalitetsniveauer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 2859-4:2002 ( Tilbagetrukket )

Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation - Del 4: Stikprøveplaner til vurdering af overensstemmelse med givne kvalitetsniveauer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 2859-10:2007 ( Tilbagetrukket )

Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation - Del 10: Introduktion til ISO 2859-systemet af stikprøveplaner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS 3077:2013 ( Tilbagetrukket )

Repræsentativ prøvetagning - Horisontal standard


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 3534-3:2000 ( Tilbagetrukket )

Statistik. Ordliste og symboler. Del 3: Forsøgsplanlægning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 3951-1:2006 ( Tilbagetrukket )

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 1: Specifikation af enkelt stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier for en kvalitetsegenskab og en AQL-værdi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 3951-1:2007 ( Tilbagetrukket )

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 1: Specifikation af enkelt stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier for en kvalitetsegenskab og en AQL-værdi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/ISO 3951-2:2007 ( Tilbagetrukket )

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 2: Generel specifikation for enkelt stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier gældende for uafhængige kvalitetsegenskaber


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 3951-2/Amd. 1:2009 ( Tilbagetrukket )

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 2: Generel specifikation for enkelt stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier gældende for uafhængige kvalitetsegenskaber


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 5725-2:1995 ( Tilbagetrukket )

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 2: Grundlæggende metode til bestemmelse af repeterbarhed og reproducerbarhed for en standardiseret målemetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 5725-2/Corr.1:2002 ( Tilbagetrukket )

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 2: Grundlæggende metode til bestemmelse af repeterbarhed og reproducerbarhed for en standardiseret målemetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 5725-4:1995 ( Tilbagetrukket )

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 4: Grundlæggende metoder til bestemmelse af en standardiseret målemetodes korrekthed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00