DS/INF 2000:2000 ( Tilbagetrukket )

Retningslinier for certificering af elektroniske websites. Krav til konstruktion og vedligeholdelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

Beskrivelse

Formålet med DS-informationen er at vejlede om konstruktion, opbygning, indførelse og vedligeholdelse af en organisations (fx en virksomheds) elektroniske web site, således at brugere af dette web site kan have tillid til: – web site-ejerens oplyste identitet; – informationsindhold; – ægthed; – opdateringsgrad; – teknisk virkemåde; – brugsegnethed konstateret ved brugertest; – koblinger (jf. engelsk: hyperlinks); – validering og opfyldelse af national lovgivning (f.eks. vedrørende tilknyttede servicetilbud og faciliteter); – klienters beskyttelse mod erhvervelse af virusprogrammer eller lignende ved åbning, indlæsning, kopiering, nedtagning af programmer eller data, udprintning eller anden kontakt med dette web site; – sikkerheden for, at oplysninger og data, som brugeren indtaster eller efterlader ved brugen af dette web site ikke videretransporteres til tredjemand eller i øvrigt udnyttes af web site-ejeren på en uoplyst måde i modstrid med national lovgivning eller med brugerens ønsker, interesser eller forventninger.

Antal sider: 12

Udgivet: 2000-04-07

Godkendelsesdato: 2000-03-15

Tilbagetrækningsdato: 2009-11-03

Internationale relationer :

ICS: 03.120.99 - Andre standarder vedrørende kvalitet 35.240.01 - Anvendelse af informationsteknologi. Generelt

Varenummer: 41952


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-PEL