278 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN 12507:2005

Transportservice - Vejledning til anvendelse af EN ISO 9001:2000 inden for godstransport på vej og jernbane, opbevaring og distribution


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 12813:2019

Elektronisk afgiftsopkrævning – Kontrolcheck af kommunikation mellem autonome systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 12813:2019

Elektronisk afgiftsopkrævning – Kontrolcheck af kommunikation mellem autonome systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 12855:2015

Elektronisk afgiftsopkrævning - Informationsudveksling mellem serviceudbyder og afgiftsopkræver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN ISO 13140-1:2016

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med ISO 13141 – Del 1: Struktur for prøvningsprogram og formål med prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 13140-2:2016

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med EN ISO 13141 – Del 2: Sammenfattet prøvningsprogram


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 13141:2015

Elektronisk afgiftsopkrævning - Kommunikation med forstærket lokalisering til uafhængige systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 13141:2015/A1:2017

Elektronisk afgiftsopkrævning – Kommunikation med forstærket lokalisering til uafhængige systemer – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 13143-1:2020

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med ISO 12813 – Del 1: Struktur for prøvningsprogram og formål med prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 13143-1:2020

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med ISO 12813 – Del 1: Struktur for prøvningsprogram og formål med prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 13143-2:2016

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med EN ISO/TS 12813 – Del 2: Sammenfattet prøvningsprogram


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 14814:2006

Vejtransport og trafiktelematik - Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation - Referencemodel og terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 14815:2005

Vejtransport og trafiktelematik - Automatisk køretøjs- og identifikationsudstyr - Systemspecifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14816:2005

Vejtransport og trafiktelematik - Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation - Nummerering og datastrukturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14816:2005/A1:2019

Vejtransport og trafiktelematik – Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation – Nummerering og datastrukturer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 14819-1:2021

Intelligente transportsystemer – Trafik- og rejseinformation via trafikmeldingskodning – Del 1: Kodningsprotokol til RDS-TMC ved brug af ALERT-C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14819-1:2021

Intelligente transportsystemer – Trafik- og rejseinformation via trafikmeldingskodning – Del 1: Kodningsprotokol til RDS-TMC ved brug af ALERT-C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 14819-2:2021

Intelligente transportsystemer – Trafik- og rejseinformation via trafikmeldingskodning – Del 2: Hændelses- og informationskoder til RDS-TMC ved brug af ALERT-C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN ISO 14819-2:2021

Intelligente transportsystemer – Trafik- og rejseinformation via trafikmeldingskodning – Del 2: Hændelses- og informationskoder til RDS-TMC ved brug af ALERT-C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 14819-3:2021

Intelligente transportsystemer – Trafik- og rejseinformation via trafikmeldingskodning – Del 3: Positionshenvisning til radiodatasystem – Trafikmeldingskanal (RDS-TMC) ved brug af ALERT-C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14819-3:2021

Intelligente transportsystemer – Trafik- og rejseinformation via trafikmeldingskodning – Del 3: Positionshenvisning til radiodatasystem – Trafikmeldingskanal (RDS-TMC) ved brug af ALERT-C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 14819-6:2006

Trafik- og rejseinformation (TTI) - TTI-meddelelser via trafikmeddelelseskodning - Del 6: Kryptering og betinget adgang for radiodatasystem - trafikmeddelelseskanal ALERT-C-kodning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 14892:2005

Transportservice - Citylogistik - Vejledning til begrænsninger i adgangen til byområder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 14906:2018

Elektronisk afgiftsopkrævning – Definition af anvendelsesgrænseflade til dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 14906:2018

Elektronisk afgiftsopkrævning – Definition af anvendelsesgrænseflade til dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN ISO 14906:2018/A1:2020

Elektronisk afgiftsopkrævning – Definition af anvendelsesgrænseflade til dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC) – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 14906:2018/Amd 1

Elektronisk afgiftsopkrævning – Definition af anvendelsesgrænseflade til dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TS 15504:2007

Offentlig transport - Motorkøretøjer - Synlig variabel passagerinformation inde i køretøjet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 15622:2018

Intelligente transportsystemer – Systemer med adaptiv fartpilot – Funktionskrav og testprocedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TS 15624:2004

Transportinformation og kontrolsystemer - Advarselssystem ved trafikforhindringer - Systemkrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 15638-20:2020

Intelligente transportsystemer – Rammer for fælles telematik anvendt til forskrifttsmæssige lastmotorkøretøjer til erhvervsmæssig brug (TARV) – Del 20: Vejning af køretøj i bevægelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 15638-21:2018

Intelligente transportsystemer – Rammer for fælles telematik anvendt til forskriftsmæssige lastmotorkøretøjer til erhvervsmæssig brug (TARV) – Del 21: Overvågning af forskriftsmæssige køretøjer ved brug af vejsidesensorer samt indsamling af køretøjsdata til kontrolformål o.a.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 15638-22:2019

Intelligente transportsystemer – Rammer for fælles telematik anvendt til forskrifttsmæssige lastmotorkøretøjer til erhvervsmæssig brug (TARV) – Del 22: Monitorering af lastmotorkøretøjers stabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15722:2020

Intelligente transportsystemer – eSafety – eCall-minimumdatasættet (eCall-MSD)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 16040:2010

Elektronisk afgiftsbetaling - Krav til bymæssig kortdistancekommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TR 16092:2011

Elektronisk afgiftsbetaling - Krav til forudbetalingssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 16152:2011

Elektronisk afgiftsbetaling - Personalisering og montering af første OBE


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TS 16331:2012

Elektronisk afgiftsbetaling - Interoperative anvendesesprofiler for uafhængige systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN ISO/TR 16401-1:2018

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr med hensyn til overensstemmelse med ISO/TS 17575-2 – Del 1: Teststruktur og testformål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/CEN/ISO TR 16401-2:2018

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr med hensyn til overensstemmelse med ISO/TS 17575-2 – Del 2: Sammenfattet prøvningsprogram


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 16405:2017

Intelligente transportsystemer – Ecall – Specifikation af model for supplerende data vedrørende lastvogne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 16407-1:2017

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr med hensyn til overensstemmelse med ISO 17575-1 – Del 1: Struktur for prøvningsprogram og formål med prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN ISO 16407-2:2018

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr med hensyn til overensstemmelse med ISO 17575-1 – Del 2: Sammenfattet prøvningsprogram


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 16410-1:2017

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyrs overensstemmelse med ISO 17575-3 – Del 1: Struktur for prøvningsprogram og formål med prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN ISO 16410-2:2018

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyrs overensstemmelse med ISO/TS 17575-3 – Del 2: Sammenfattet prøvningsprogram


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 16702-2:2020

Elektronisk afgiftsopkrævning – Sikker overvågning til autonome vejafgiftssystemer – Del 2: Pålidelig dataregistrering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16803-3:2020

Rumfart – Anvendelse af positionsbestemmelse baseret på GNSS inden for intelligente transportsystemer (ITS) i vejtrafikken – Del 3: Vurdering af sikkerhedsydeevne for GNSS-baserede positioneringsterminaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TS 17234:2018

Intelligente transportsystemer – eSafety – eCall: Test, der gør det muligt for PSAP'ere at påvise overensstemmelse og ydelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 17249-1:2018

Intelligente transportsystemer – eSafety – Del 1: Udvidelse af eCall til andre køretøjsklasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TS 17249-2:2018

Intelligente transportsystemer – ESafety – Del 2: eCall til tunge godskøretøjer (HGV’er) og andre erhvervskøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TS 17249-3:2018

Intelligente transportsystemer – eSafety – Del 3: eCall til turist- og rutebusser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 17262:2012

Intelligente transportsystemer - Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation - Nummerering og datastrukturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 17262:2012/A1:2019

Intelligente transportsystemer – Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation – Nummerering og datastrukturer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 17262/AC:2014

Intelligente transportsystemer - Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation - Nummerering og datastrukturer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 17263:2012

Intelligente transportsystemer - Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation - Systemparametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 17263/AC:2014

Intelligente transportsystemer - Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation - Systemparametre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 17264:2009

Intelligente transportsystemer - Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation - Grænseflader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 17264:2009/A1:2019

Intelligente transportsystemer – Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation – Grænseflader


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 17358:2020

Intelligente transportsystemer – eSafety – eCall-OAD med flere supplerende valgfri datasæt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TS 17380:2019

Intelligente transportsystemer – Bymæssig ITS – Kontrolleret zone-styring beregnet til UVAR anvendt i C-ITS


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 17419:2018

Intelligente transportsystemer – Kooperative systemer – Unik identifikation, globalt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 17423:2018

Intelligente transportsystemer – Kooperative systemer – Anvendelseskrav og mål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN ISO/TS 17444-1:2017

Elektronisk afgiftsopkrævning – Evne til at gennemføre opkrævning – Del 1: Metrik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN ISO/TS 17444-2:2017

Elektronisk afgiftsopkrævning – Evne til at gennemføre opkrævning – Del 2: Undersøgelse af struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CEN/TR 17447:2020

Rumfart – Anvendelse af positionsbestemmelse baseret på GNSS inden for intelligente transportsystemer (ITS) i vejtrafikken – Matematisk PVT-fejlmodel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TR 17448:2020

Rumfart – Anvendelse af positionsbestemmelse baseret på GNSS inden for intelligente transportsystemer (ITS) i vejtrafikken – Detaljeret definition af metrik og ydeevneniveauer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TR 17452:2007

Intelligente transportsystemer - Brug af UML til definering og dokumentering af ITS/TICS-brugerflader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00