258 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 1135-3:2017

Transfusionsudstyr til medicinsk brug - Del 3: Engangs blodtapningssæt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 1135-4:2015

Transfusionsudstyr til medicinsk brug - Del 4: Transfusionssæt til engangsbrug, infusion via gravitation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN ISO 1135-5:2015

Transfusionsudstyr til medicinsk brug - Del 5: Transfusionssæt til engangsbrug til anvendelse med trykinfusionsapparatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 1615:2001 (Gældende til og med: 30-04-2023)

Enterale ernæringssonder og enterale sæt til engangsbrug samt konnektorer - Design og prøvning


Status:
Gældende til og med: 30-04-2023
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1618:1997 (Gældende til og med: 30-04-2023)

Katetre andre end intravaskulære katetre. Prøvningsmetoder for generelle egenskaber


Status:
Gældende til og med: 30-04-2023
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3826-1:2019

Sammenklappelige plastbeholdere til humant blod og komponenter af humant blod – Del 1: Konventionelle beholdere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 3826-1:2019

Sammenklappelige plastbeholdere til humant blod og komponenter af humant blod – Del 1: Konventionelle beholdere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 3826-2:2008

Sammenklappelige plastbeholdere til menneskeblod og blodkomponenter - Del 2: Grafiske symboler til brug ved mærkning og i brugsanvisninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3826-3:2008

Sammenklappelige plastbeholdere til menneskeblod og blodkomponenter - Del 3: Blodposesystemer med indbygget tilbehør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3826-4:2015

Sammenklappelige plastbeholdere til humant blod og komponenter af humant blod - Del 4: Aferese-blodposesystemer med indbygget tilbehør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 6710:2017

Engangsbeholdere til prøveopsamling af humant venøst blod


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN ISO 7885:2010

Tandpleje - Sterile injektionskanyler til engangsbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8362-1:2019

Injektionsbeholdere og tilbehør – Del 1: Injektionsflasker af rørglas


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 8362-1:2018

Injektionsbeholdere og tilbehør – Del 1: Injektionsflasker af rørglas


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8362-2:2015

Injektionsbeholdere og tilbehør - Del 2: Lukninger til injektionsflasker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 8362-3:2003

Injektionsbeholdere og tilbehør - Del 3: Aluminiumskapsler til injektionsflasker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8362-4:2011

Injektionsbeholdere og tilbehør - Del 4: Injektionsflasker af støbt glas


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8362-5:2016

Injektionsbeholdere og tilbehør - Del 5: Lukninger til injektionshætteglas til frysetørring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 8362-6:2011

Injektionsbeholdere og tilbehør - Del 6: Plast-aluminium-kapsler til injektionsflasker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 8362-7:2011

Injektionsbeholdere og tilbehør – Del 7: Injektionskapsler af plast og aluminium med plastdele der ikke er større end injektionbeholderens diameter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8536-1:2011

Infusionsudstyr til medicinsk brug - Del 1: Infusionsflasker af glas


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8536-2:2010

Infusionsudstyr til medicinsk brug - Del 2: Lukkesystemer til infusionsflasker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 8536-3:2009

Infusionsudstyr til medicinsk brug - Del 3: Aluminiumskapsler til infusionsflasker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8536-4:2020

Infusionsudstyr til medicinsk brug – Del 4: Infusionssæt til engangsbrug, infusion via gravitation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 8536-4:2019

Infusionsudstyr til medicinsk brug – Del 4: Infusionssæt til engangsbrug, infusion via gravitation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 8536-5:2013

Infusionsudstyr til medicinsk brug - Del 5: Infusionssæt af burettetypen til engangsbrug, infusion via gravitation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 8536-6:2016

Infusionsudstyr til medicinsk brug - Del 6: Lukkesystemer til frysetørring til infusionsflasker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 8536-8:2015

Infusionsudstyr til medicinsk brug - Del 8: Infusionssæt til engangsbrug ved anvendelse af trykinfusionsapparatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 8536-9:2015

Infusionsudstyr til medicinsk brug - Del 9: Væskeslanger til engangsbrug ved anvendelse af trykinfusionsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 8536-10:2015

Infusionsudstyr til medicinsk brug - Del 10: Tilbehør til væskeslanger til engangsbrug ved anvendelse af trykinfusionsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 8536-11:2015

Infusionsudstyr til medicinsk brug - Del 11: Infusionsfiltre til engangsbrug ved anvendelse af trykinfusionsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 8536-12:2021

Infusionsudstyr til medicinsk brug – Del 12: Tilbageløbsventiler til engangsbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8536-12:2021

Infusionsudstyr til medicinsk brug – Del 12: Stopventiler til engangsbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 8536-13:2016

Infusionsudstyr til medicinsk brug – Del 13: Graduerede flowregulatorer til engangsbrug med væskekontakt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 8536-14:2018

Infusionsudstyr til medicinsk brug – Del 14: Klemmer og flowregulatorer til transfusions- og infusionsudstyr uden kontakt med væske


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8537:2016

Sterile engangssprøjter, med eller uden kanyle, til insulin


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 8871-1:2005

Elastomere dele til parenterale præparater og udstyr til farmaceutisk brug - Del 1: Ekstraherbare substanser i vandige autoklaver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 8871-2:2020

Elastomere dele til parenterale præparater og udstyr til farmaceutisk brug – Del 2: Identifikation og karakterisering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 8871-2:2020

Elastomere dele til parenterale præparater og udstyr til farmaceutisk brug – Del 2: Identifikation og karakterisering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 8871-3:2004

Elastomere dele til parenterale præparater og udstyr til farmaceutisk brug - Del 3: Bestemmelse af løsrevne partikler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8871-3:2004/A1:2019

Elastomere dele til parenterale præparater og udstyr til farmaceutisk brug – Del 3: Bestemmelse af løsrevne partikler


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 8871-4:2006

Elastomere dele til parenterale præparater og udstyr til farmaceutisk brug - Del 4: Biologiske krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8871-5:2016

Elastomere dele til parenterale præparater og udstyr til farmaceutisk brug - Del 5: Funktionskrav og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 8872:2003

Aluminiumskapsler for transfusions-, infusions- og injektionsflasker - Generelle krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 9187-1:2010

Injektionsudstyr til medicinsk brug - Del 1: Ampuller til injektionspræparater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 9187-2:2010

Injektionsudstyr til medicinsk brug - Del 2: OPC-ampuller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 10985:2014

Plast-aluminium-kapsler til infusionsflasker og injektionshætteglas - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 11418-1:2016

Beholdere og tilbehør til farmaceutiske præparater - Del 1: Flasker af glas til dråbevis dosering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 11418-2:2016

Beholdere og tilbehør til farmaceutiske præparater – Del 2: Flasker af glas med skruegevind til syrup


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 11418-2:2016/Amd 1:2017

Beholdere og tilbehør til farmaceutiske præparater – Del 2: Flasker af glas med skruegevind til syrup


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 11418-3:2016

Beholdere og tilbehør til farmaceutiske præparater – Del 3: Flasker af glas med skruegevind (veral) til faste og flydende doseringsformer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 11418-3:2016/Amd 1:2017

Beholdere og tilbehør til farmaceutiske præparater – Del 3: Flasker af glas med skruegevind (veral) til faste og flydende doseringsformer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 11418-5:2015

Beholdere og tilbehør til farmaceutiske præparater - Del 5: Pipetteflasker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 11418-7:2016

Beholdere og tilbehør til farmaceutiske præparater – Del 7: Hætteglas fremstillet af glasrør til flydende doseringsformularer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 11608-2:2012

Nålebaserede injektionssystemer til medicinsk brug - Krav og prøvningsmetoder - Del 2: Nåle


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11608-3:2012

Nålebaserede injektionssystemer til medicinsk brug - Krav og prøvningsmetoder - Del 3: Færdige ampuller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 11608-5:2012

Nålebaserede injektionssystemer til medicinsk brug - Krav og prøvningsmetoder - Del 5: Automatiske funktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12439:1999

Sterile rektalkatetre til engangsbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/CEN/CR 13825:2000

Luerkonnektorer. En rapport til CEN-chef fra CEN-forum-arbejdsgruppe "Luer fittings"


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13868:2002

Katetre - Prøvningsmetoder for knækdannelse af enkeltlumen-katetre og medicinske enkeltlumen-slanger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 15010:2014

Hængende indretninger til engangsbrug til transfusions- og infusionsflasker - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 15137:2014

Selvklæbende hængende indretninger til infusionsflasker og injektionshætteglas - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 15375:2010

Infusionsflasker - Ophængsudstyr til flergangsbrug - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 15747:2019

Plastbeholdere til intravenøs injektion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/ISO 15759:2014

Medicinsk infusionsudstyr - Plasthætter med elastomerindlæg til beholdere, fremstillet ved blow-fill-seal-proces (BFS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 21649:2009

Nålefri injektorer til medicinsk brug - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 22413:2013

Sæt til overførsel af farmaceutiske præparater - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00