DS/EN 556-1/AC:2006

Sterilisation af medicinsk udstyr - Krav til medicinsk udstyr, som skal mærkes "Sterilt" - Del 1: Krav til slutsterilisering af medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktive, implantable medicinske anordninger

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

  • Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Rettelsesblad til EN 556-1:2001:
Denne standard specificerer kravene for, at et slutsteriliseret medicinsk udstyr kan blive mærket "STERILT".

Antal sider: 8

Udgivet: 2006-12-21

Godkendelsesdato: 2006-10-19

Internationale relationer : EN 556-1:2001/AC:2006 IDT

ICS: 11.080.01 - Sterilisation og desinfektion. Generelt

Varenummer: M216227


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 204/WG 6

Dansk udvalg

DS/S-259