88 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 11140-3:2009

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter - Kemiske indikatorer - Del 3: Klasse 2-indikatorsystemer til brug i Bowie-Dick-prøvning af dampgennemtrængning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12353:2013

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Opbevaring af mikroorganismer til brug for bestemmelse af bakterie- (inkl. legionella-), mykobakterie-, spore-, svampe- og virusdræbende (inkl. bakteriofager) aktivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12791:2016+A1:2017

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Midler til kirurgisk hånddesinfektion – Prøvningsmetoder og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13610:2003

Kemiske desinfektionsmidler - Kvantitativ suspensionsprøvning til evaluering af virusdræbende aktivitet mod bakteriofager af kemiske desinfektionsmidler til brug på fødevare- og industrielle områder - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13624:2013

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til evaluering af svampedræbende og gærsvampedræbende aktivitet på det medicinske område - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 13697:2015+A1:2019

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ ikke-porøs overfladetest til vurdering af kemiske desinfektionsmidlers antimikrobielle effekt over for vegetative bakterier og/eller skimmelsvampe inden for fødevare-, industri-, husholdnings og institutionsområdet (fase 2, trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13727:2012+A2:2015

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensionsprøvning til evaluering af desinfektionsmidlers bakteriedræbende virkning inden for det medicinske område - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14160:2011 (Gældende til og med: 31-12-2021)

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter - Flydende, kemiske steriliserende midler til medicinsk engangsudstyr, hvori animalske vævsdele og derivater heraf indgår - Krav til karakterisering, udvikling, validering og rutinekontrol af sterilisationsprocesser for medicinsk udstyr


Status:
Gældende til og med: 31-12-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 14204:2012

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af den mycobakteriedræbende effekt for kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske produkter anvendt på veterinærområdet - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14347:2005

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Basal sporedræbende aktivitet - Prøvningsmetode og krav (fase 1, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00