88 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1040:2005

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af basal bakteriedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Prøvningsmetode og krav (fase 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1275:2005

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af basal svampedræbende og basal gærsvampedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Prøvningsmetode og krav (fase 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1499:2013

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Hygiejnisk håndvask - Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1500:2013

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Hygiejnisk håndskrub - Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11135:2014/A1:2019

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter – Ethylenoxid – Krav til udvikling, validering og rutinekontrol af en sterilisationsproces for medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11138-1:2017

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter – Biologiske indikatorer – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 11138-2:2017

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter - Biologiske indikatorer - Del 2: Biologiske indikatorer for sterilisationsprocesser med ethylenoxid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN ISO 11138-3:2017

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter – Biologiske indikatorer – Del 3: Biologiske indikatorer for sterilisationsprocesser med fugtig varme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN ISO 11138-4:2017

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter – Biologiske indikatorer – Del 4: Biologiske indikatorer for sterilisationsprocesser med tør varme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 11138-5:2017

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter – Biologiske indikatorer – Del 5: Biologiske indikatorer for sterilisationsprocesser med lavtemperaturdamp og formaldehyd


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 11140-3:2009

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter - Kemiske indikatorer - Del 3: Klasse 2-indikatorsystemer til brug i Bowie-Dick-prøvning af dampgennemtrængning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12353:2013

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Opbevaring af mikroorganismer til brug for bestemmelse af bakterie- (inkl. legionella-), mykobakterie-, spore-, svampe- og virusdræbende (inkl. bakteriofager) aktivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12791:2016+A1:2017

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Midler til kirurgisk hånddesinfektion – Prøvningsmetoder og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13610:2003

Kemiske desinfektionsmidler - Kvantitativ suspensionsprøvning til evaluering af virusdræbende aktivitet mod bakteriofager af kemiske desinfektionsmidler til brug på fødevare- og industrielle områder - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13624:2013

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til evaluering af svampedræbende og gærsvampedræbende aktivitet på det medicinske område - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 13697:2015+A1:2019

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ ikke-porøs overfladetest til vurdering af kemiske desinfektionsmidlers antimikrobielle effekt over for vegetative bakterier og/eller skimmelsvampe inden for fødevare-, industri-, husholdnings og institutionsområdet (fase 2, trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13727:2012+A2:2015

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensionsprøvning til evaluering af desinfektionsmidlers bakteriedræbende virkning inden for det medicinske område - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14160:2011 (Gældende til og med: 31-12-2021)

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter - Flydende, kemiske steriliserende midler til medicinsk engangsudstyr, hvori animalske vævsdele og derivater heraf indgår - Krav til karakterisering, udvikling, validering og rutinekontrol af sterilisationsprocesser for medicinsk udstyr


Status:
Gældende til og med: 31-12-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 14204:2012

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af den mycobakteriedræbende effekt for kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske produkter anvendt på veterinærområdet - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14347:2005

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Basal sporedræbende aktivitet - Prøvningsmetode og krav (fase 1, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14348:2005

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af mycobakteriedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler til brug på det medicinske område inklusive desinfektionsmidler til instrumenter - Prøvningsmetoder og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14476:2013+A2:2019

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler – Kvantitativ suspensionsprøvning til evaluering af virusdræbende aktivitet inden for det medicinske område – Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 14561:2006

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ prøvning til evaluering af kemiske desinfektionsmidlers bakteriedræbende aktivitet på medicinske instrumenter - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14562:2006

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ prøvning til evaluering af kemiske desinfektionsmidlers svampe- og gærsvampedræbende aktivitet på medicinske instrumenter - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 14563:2008

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ prøvning til evaluering af kemiske desinfektionsmidlers mycobakterie- eller tuberkelbakteriedræbende virkning på medicinske instrumenter - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14729/A1:2010

Øjenoptik - Kontaklinseplejeprodukter - Mikrobiologiske krav og prøvningsmetoder for produkter og anvisning for hygiejnisk håndtering af kontaktlinser


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14885:2018

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Anvendelse af europæiske standarder for kemiske desinfektionsmidler og antiseptika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 16615:2015

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika - Kvantitativ prøvningsmetode til evaluering af bakterie- og svampedræbende virkning på ikke-porøse overflader med mekanisk behandling ved brug af servietter inden for det medicinske område - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 16616:2015

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika - Kemisk-termisk desinfektion af tekstiler - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16777:2018

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ ikke-porøs overfladetest uden mekanisk behandling til evaluering af virusdræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler anvendt inden for det medicinske område – Testmetode og krav (fase 2/step 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 17111:2018

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ testning til evaluering af virusdræbende aktivitet på medicinske instrumenter – Testmetode og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 17122:2019

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ ikke-porøs overfladetest til vurdering af kemiske desinfektionsmidlers og antiseptikas antimikrobielle effekt over for virus inden for det veterinærområdet – Testmetode og krav – fase 2, trin 2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 17126:2018

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensionstest til evaluering af sporedræbende aktivitet af desinfektionsmidlers bakteriedræbende virkning inden for det medicinske område – Testmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 17272:2020

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Luftbårne automatiserede processer til desinfektion af overflader i rum – Påvisning af antimikrobiel effekt over for vegetative bakterier, mykobakterier, sporer, skimmelsvampe, gærsvampe, virus og bakteriofager


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TR 17296:2018

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Differentiering af aktive og ikke-aktive stoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

ASTM D6646 - 03(2014)

Standard Test Method for Determination of the Accelerated Hydrogen Sulfide Breakthrough Capacity of Granular and Pelletized Activated Carbon


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,87

ASTM E1891 - 10a(2015)

Standard Guide for Determination of a Survival Curve for Antimicrobial Agents Against Selected Microorganisms and Calculation of a D-Value and Concentration Coefficient


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,87

ASTM E2752 - 10(2015)

Standard Guide for Evaluation of Residual Effectiveness of Antibacterial Personal Cleansing Products


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 275,32

ASTM E1115 - 11(2017)

Standard Test Method for Evaluation of Surgical Hand Scrub Formulations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,87

ASTM E1482 - 12(2017)

Standard Practice for Use of Gel Filtration Columns for Cytotoxicity Reduction and Neutralization


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 275,32

ASTM E1153 - 14e1

Standard Test Method for Efficacy of Sanitizers Recommended for Inanimate, Hard, Nonporous Non-Food Contact Surfaces


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,87

ASTM E2755 - 15

Standard Test Method for Determining the Bacteria-Eliminating Effectiveness of Healthcare Personnel Hand Rub Formulations Using Hands of Adults


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,87

ASTM E2756 - 19

Standard Terminology Relating to Antimicrobial and Antiviral Agents


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,87

ASTM E1839 - 20

Standard Practice for Efficacy of Slimicides for the Paper Industry—Bacterial and Fungal Slime


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 275,32

ASTM E1054 - 21e1

Standard Practices for Evaluation of Inactivators of Antimicrobial Agents


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,87

ASTM E2011 - 21

Standard Test Method for Evaluation of Hygienic Handwash and Handrub Formulations for Virus-Eliminating Activity Using the Entire Hand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,87

DSF/EN 12353:2021 ( Forslag )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Opbevaring og anvendelse af mikroorganismer til påvisning af antimikrobiel effekt over for bakterier (inklusive Legionella), mykobakterier, sporer, svampe og virus (inklusive bakteriofager)


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Revision af:

DSF/EN 12791:2016/prA1:2017 ( Forslag )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Midler til kirurgisk hånddesinfektion – Prøvningsmetoder og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DSF/FprEN 13624 ( Forslag )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensionsprøvning til evaluering af antimikrobiel effekt over for skimmel- og gærsvampe inden for det medicinske område – Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 347,00

DSF/EN 13697:2015/FprA1:2019 ( Forslag )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ test af ikke-porøse overflader til evaluering af bakterie- og/eller svampedræbende virkning af kemiske desinfektionsmidler til brug inden for fødevarer, industri, husholdninger og institutioner – Prøvningsmetode og krav uden mekanisk behandling (fase 2, trin 2)


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DSF/EN 13727:2012+A1:2013/FprA2:2015 ( Forslag )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til evaluering af desinfektionsmidlers bakteriedræbende virkning inden for det medicinske område - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DSF/EN 14476:2013+A1:2015/FprA2:2018 ( Forslag )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler – Kvantitativ suspensionsprøvning til evaluering af virusdræbende aktivitet inden for det medicinske område – Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DSF/prEN 14885 ( Forslag )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Anvendelse af europæiske standarder for kemiske desinfektionsmidler og antiseptika


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Revision af:
Pris fra:
kr. 491,00

DSF/prEN 16616 ( Forslag )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kemisk-termisk desinfektion af tekstiler – Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Revision af:
Pris fra:
kr. 347,00

DSF/EN 17387:2021 ( Forslag )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ test på ikke-porøse overflader til evaluering af kemiske desinfektionsmidlers antimikrobielle effekt over for vegetative bakterier og/eller gær- og/eller skimmelsvampe inden for det medicinske område – Del rev: Testmetode og krav uden mekanisk behandling (fase 2, trin 2)


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DS/EN 1040:1997 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Basal bakteriedræbende effekt. Prøvningsmetode og krav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1275:1997 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Basal svampedræbende effekt. Prøvningsmetode og krav (fase 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1499:1997 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Hygiejnisk håndvask. Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 2)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1500:1997 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Hygiejnisk håndskrub. Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 2)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1656:2000 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af bakteriedræbende effekt af midler til anvendelse på veterinærområdet. Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1656:2009 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af kemiske desinfektionsmidlers og antiseptiske midlers bakteriedræbende aktivitet anvendt inden for veterinærområdet - Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1657:2000 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af svampedræbende effekt af midler til anvendelse på veterinærområdet. Prøvningsmetode og krav (fase 2/trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1657:2005 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af svampedræbende og gærsvampedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler til anvendelse på veterinærområdet - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1657/AC:2007 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af svampedræbende og gærsvampedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler til anvendelse på veterinærområdet - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 11138-2:2009 ( Tilbagetrukket )

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter - Biologiske indikatorer - Del 2: Biologiske indikatorer for sterilisationsprocesser med ethylenoxid


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11138-3:2009 ( Tilbagetrukket )

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter - Biologiske indikatorer - Del 3: Biologiske indikatorer for sterilisationsprocesser med damp


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 12353:2000 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Konservering af mikrobielle stammer brugt til bestemmelse af bakterie- og svampedræbende aktivitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12353:2006 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler – Opbevaring af mikroorganismer til brug for bestemmelse af bakterie-, mykobakterie-, spore- og svampedræbende aktivitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12791:2016 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Midler til kirurgisk hånddesinfektion – Prøvningsmetoder og krav (fase 2, trin 2)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12791:2005 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kirurgiske hånddesinfektionsmidler - Prøvningsmetoder og krav (fase 2/trin 2)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 13624:2003 ( Tilbagetrukket )

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensionsprøvning til evaluering af kemiske desinfektionsmidlers svampedræbende aktivitet på instrumenter til brug på det medicinske område - Prøvningsmetode og krav (fase 2, trin 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning: