110 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 13079:2011

Laboratorieudstyr af glas og plast - Rør til måling af erythrocytaflejring ved hjælp af Westergrenmetoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13532:2002

Generelle krav til in vitro diagnostisk medicinsk udstyr til selvundersøgelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 13612:2002

Ydeevnebedømmelse af in vitro diagnostisk medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 13612/AC:2003

Ydeevnebedømmelse af in vitro diagnostisk medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 13641:2002

Elimination eller reduktion af infektionsrisiko relateret til in vitro diagnostisk medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 13975:2003

Prøveudtagningsprocedurer til stikprøver af in vitro-diagnostisk medicinsk udstyr - Statistiske aspekter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 14136:2004

Anvendelse af eksterne kvalitetssikringsprogrammer til vurdering af udførelsen af in vitro-diagnostiske procedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 14254:2004

In vitro-diagnostisk udstyr - Engangsbeholdere til prøveopsamling fra mennesker af andet end blod


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 15193:2009

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik - Måling af kvantiteter i prøver af biologisk oprindelse - Krav til indhold og præsentation af referencemålingsprocedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 15194:2009

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik - Måling af kvantiteter i prøver af biologisk oprindelse - Krav til certificerede referencematerialer og indholdet af tilhørende dokumentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 15197:2015

In vitro-diagnostiske undersøgelsessystemer - Krav til blodglucose-overvågningssystemer til selvundersøgelse ved styring af diabetes mellitus


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/ISO 15198:2004

Klinisk laboratoriemedicin - In vitro-diagnostisk medicinsk udstyr - Validering af producenters anbefalinger for brugerkvalitetskontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 16256:2013

Klinisk laboratorieprøvning og in vitro-diagnostiske prøvningssystemer - Referencemetode til prøvning af in vitro-aktiviteten hos antimikrobielle emner over for gærsvampe i smittefarlige sygdomme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TS 16826-3:2018

Molekylæranalytiske in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer for frosset væv – Del 3: Isoleret DNA


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TS 16835-1:2015 (Gældende til og med: 31-03-2022)

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser - Specifikationer for præanalytiske processer for venøst fuldblod - Del 1: Oprenset cellulært RNA


Status:
Gældende til og med: 31-03-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TS 16945:2016

Molekylæranalytiske in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer for metabolomundersøgelser i urin, venøs blodserum og plasma


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TS 17305:2019

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer ved undersøgelse af spyt – Isoleret humant DNA


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TS 17390-1:2020

Molekylærbiologiske in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer af præundersøgelsesprocesser for cirkulerende tumorceller (CTC) i venøst fuldblod – Del 1: Oprenset RNA


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 17390-2:2020

Molekylærbiologiske in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer af præundersøgelsesprocesser for cirkulerende tumorceller (CTC) i venøst fuldblod – Del 2: Oprenset DNA


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 17390-3:2020

Molekylærbiologiske in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer af præundersøgelsesprocesser for cirkulerende tumorceller i venøst fuldblod – Del 3: Forberedelse af analytisk CTC-farvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 17511:2003

In vitro-diagnostisk medicinsk udstyr - Måling af kvantiteter i biologiske prøver - Metrologisk sporbarhed af værdier tilskrevet kalibratorer og kontrolmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 18113-1:2011

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik - Information leveret af fabrikanten (mærkning) - Del 1: Termer, definitioner og generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 18113-2:2011

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik - Information leveret af fabrikanten (mærkning) - Del 2: In vitro-diagnostiske reagenser til professionel brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 18113-3:2011

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik - Information leveret af fabrikanten (mærkning) - Del 3: In vitro-diagnostiske instrumenter til professionel brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 18113-4:2011

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik - Information leveret af fabrikanten (mærkning) - Del 4: In vitro-diagnostiske reagenser til selvundersøgelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 18113-5:2011

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik - Information leveret af fabrikanten (mærkning) - Del 5: In vitro-diagnostiske instrumenter til selvundersøgelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 18153:2003

In vitro-diagnostisk medicinsk udstyr - Måling af kvantiteter i biologiske prøver - Metrologisk sporbarhed for katalytisk koncentration af enzymer tilskrevet kalibratorer og kontrolmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 19001:2013

In vitro-diagnostisk medicinsk udstyr - Information leveret af producenten for in vitro-diagnostiske reagenser anvendt ved farvning inden for biologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 20166-1:2018

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer for formalinfikseret paraffinindlejret væv – Del 1: Isoleret RNA


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 20166-1:2018

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer for formalinfikseret paraffinindlejret væv – Del 1: Isoleret RNA


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 20166-2:2018

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer for formalinfikseret paraffinindlejret væv – Del 2: Isolerede proteiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 20166-2:2018

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer for formalinfikseret paraffinindlejret væv – Del 2: Isolerede proteiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 20166-3:2019

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer for formalinfikseret paraffinindlejret væv – Del 3: Isoleret DNA


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 20166-3:2018

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer for formalinfikseret paraffinindlejret væv – Del 3: Isoleret DNA


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 20184-1:2018

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer for frosset væv – Del 1: Isoleret RNA


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 20184-1:2018

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer for frosset væv – Del 1: Isoleret RNA


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 20184-2:2018

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer for frosset væv – Del 2: Isolerede proteiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 20186-1:2019

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer ved undersøgelse af venøst fuldblod – Del 1: Isoleret cellulært RNA


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 20186-1:2019

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer ved undersøgelse af venøst fuldblod – Del 1: Isoleret cellulært RNA


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 20186-2:2019

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer ved undersøgelse af venøst fuldblod – Del 2: Isoleret cellulært RNA


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 20186-2:2019

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer ved undersøgelse af venøst fuldblod – Del 2: Isoleret genomisk DNA


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 20186-3:2019

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer ved undersøgelse af venøst fuldblod – Del 3: Isoleret cirkulerende cellefri DNA fra plasma


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 20186-3:2019

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præanalytiske processer ved undersøgelse af venøst fuldblod – Del 3: Isoleret cirkulerende cellefri DNA fra plasma


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 20776-1:2007 (Gældende til og med: 31-07-2023)

Klinisk laboratorieprøvning og in vitro-diagnostiske prøvningssystemer - Følsomhedsundersøgelse af mikroorganismer og vurdering af ydeevne for udstyr til undersøgelse af antimikrobiel følsomhed - Del 1: Referencemetode til undersøgelse af in vitro-aktivitet af antibiotika imod hurtigt voksende aerobe bakterier involveret i smitsomme sygdomme


Status:
Gældende til og med: 31-07-2023
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 20776-2:2007

Klinisk laboratorieprøvning og in vitro-diagnostiske prøvningssystemer - Følsomhedsundersøgelse af mikroorganismer og vurdering af ydeevnen af udstyr til undersøgelse af antimikrobiel følsomhed - Del 2: Vurdering af ydeevnen af udstyr til antimikrobiel følsomhedsundersøgelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 20916:2019

In vitro-diagnostisk medicinsk udstyr – Kliniske studier med humane prøver – God praksis


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 21151:2020

In vitro-diagnostisk medicinsk udstyr – Krav til protokoller for international harmonisering til etablering af metrologisk sporbarhed af værdier tillagt kalibratorer og humane prøver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 21474-1:2020

In vitro-diagnostisk medicinsk udstyr – Multipleks nukleinsyreundersøgelse – Del 1: Terminologi og generelle krav vedrørende kvalitetsvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 23640:2015

In vitro-diagnostisk medicinsk udstyr - Stabilitetsprøvning af in vitro-diagnostiske reagenser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 24443:2012

Solbeskyttelse - In vitro-bestemmelse af UVA-beskyttelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 29701:2010

Nanoteknologi - Endotoksinprøvning på prøver af nanomateriale til in vitro-systemer - LAL-test (Limulus amebocyte lysate)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 61326-2-6:2013

Elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug - EMC-krav - Del 2-6: Særlige krav - In vitro-diagnostisk (IVD) medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


ISO 15193:2009

In vitro diagnostic medical devices -- Measurement of quantities in samples of biological origin -- Requirements for content and presentation of reference measurement procedures


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 798,71

ISO 15194:2009

In vitro diagnostic medical devices -- Measurement of quantities in samples of biological origin -- Requirements for certified reference materials and the content of supporting documentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 595,65

ISO 17511:2020

In vitro diagnostic medical devices -- Requirements for establishing metrological traceability of values assigned to calibrators, trueness control materials and human samples


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:

ISO 20186-3:2019

Molecular in vitro diagnostic examinations -- Specifications for pre-examination processes for venous whole blood -- Part 3: Isolated circulating cell free DNA from plasma


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:

ASTM F2721 - 09(2014)

Standard Guide for Pre-clinical in vivo Evaluation in Critical Size Segmental Bone Defects


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 343,55

ASTM F2944 - 12

Standard Test Method for Automated Colony Forming Unit (CFU) Assays—Image Acquisition and Analysis Method for Enumerating and Characterizing Cells and Colonies in Culture


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 343,55

DS/ISO 17511:2020 ( Forslag )

In vitro-diagnostisk medicinsk udstyr – Måling af værdier baseret på humanprøver – Krav til fastsættelse af sporbarhed af metrologiske værdier henført til målestandarder og kontrolmaterialer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DSF/ISO/DIS 4307 ( Forslag )

Molekylærbiologiske in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer for præundersøgelsesprocesser for spyt – Oprenset humant DNA


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 202,00

DSF/ISO/DIS 6717 ( Forslag )

In vitro diagnostisk medicinsk udstyr – Engangsbeholdere til prøveopsamling af andre humane prøver end blod


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 202,00

DSF/prEN ISO 6717 ( Forslag )

In vitro-diagnostisk medicinsk udstyr – Engangsbeholdere til prøveopsamling af andre humane prøver end blod


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Revision af:
Pris fra:
kr. 202,00
Lovgivning:

DSF/ISO/DIS 16256 ( Forslag )

Klinisk laboratorieprøvning og in vitro-diagnostiske prøvningssystemer – BMD-referencemetode til prøvning af antimikrobielle stoffers in vitro-aktivitet over for gærsvampe, der forårsager smitsomme sygdomme


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 284,00

DSF/prEN ISO 16256 ( Forslag )

Klinisk laboratorieprøvning og in vitro-diagnostiske prøvningssystemer – BMD-referencemetode til prøvning af antimikrobielle stoffers in vitro-aktivitet over for gærsvampe, der forårsager smitsomme sygdomme


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 284,00

DSF/FprEN ISO 17511 ( Forslag )

In vitro-diagnostisk medicinsk udstyr – Måling af værdier baseret på humanprøver – Krav til fastsættelse af sporbarhed af metrologiske værdier henført til målestandarder og kontrolmaterialer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Lovgivning:

DSF/ISO/FDIS 20166-4 ( Forslag )

Molekylærbiologiske in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer af præundersøgelsesprocesser for formalinfikseret paraffinindlejret væv – Del 4: Detektionsteknikker in situ


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DSF/FprEN ISO 20166-4 ( Forslag )

Molekylærbiologiske in vitro-diagnostiske undersøgelser – Specifikationer af præundersøgelsesprocesser for formalinfikseret paraffinindlejret væv – Del 4: Detektionsteknikker in situ


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog: