124 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 81-40:2008 (Gældende til og med: 30-09-2022)

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Specialelevatorer til transport af personer og gods - Del 40: Trappelifte og skrånende løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder


Status:
Gældende til og med: 30-09-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 81-40:2020

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Specialelevatorer til transport af personer og gods – Del 40: Trappelifte og skrånende løfteplatforme til personer med nedsat mobilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 81-41:2011

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer – Specialelevatorer til transport af personer og gods – Del 41: Vertikale løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 1985:1999

Ganghjælpemidler. Generelle krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/ISO 7176-1:2014

Kørestole - Del 1: Bestemmelse af statisk stabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 7176-2:2017

Kørestole – Del 2: Bestemmelse af eldrevne kørestoles dynamiske stabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 7176-3:2013

Kørestole - Del 3: Bestemmelse af bremseevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 7176-4:2008

Kørestole - Del 4: Elektriske kørestole og scooteres energiforbrug til bestemmelse af teoretisk distance


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 7176-5:2008

Kørestole - Del 5: Bestemmelse af dimensioner, masse og manøvreplads


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 7176-6:2018

Kørestole – Del 6: Bestemmelse af maksimumhastighed for eldrevne kørestole


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 7176-7:2002

Kørestole - Del 7: Måling af sæde- og hjuldimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 7176-8:2014

Kørestole - Del 8: Krav og prøvningsmetoder til statisk styrke, slagstyrke og udmattelsesstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 7176-9:2009

Kørestole - Del 9: Klimaprøvning af elektriske kørestole


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 7176-10:2008

Kørestole - Del 10: Bestemmelse af elektrisk drevne kørestoles evne til at forcere kanter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 7176-11:2013

Kørestole - Del 11: Testdummies


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 7176-13:1992

Kørestole. Del 13: Bestemmelse af friktionskoefficienten af prøvningsoverflader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 7176-14:2008

Kørestole - Del 14: Effekt- og styresystemer til elektrisk drevne kørestole og scootere - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 7176-15:2002

Kørestole - Del 15. Krav til fremlæggelse af information, dokumentation og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 7176-16:2013

Kørestole - Del 16: Modstandsevne over for antændelse af polstring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 7176-19:2008

Kørestole - Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 7176-19:2008/Amd 1:2015

Kørestole - Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer - TILLÆG 1: Anneks G


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 7176-21:2009

Kørestole - Del 21: Krav og metoder til prøvning af elkørestoles, elscooteres og batteriopladeres elektromagnetiske kompabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 7176-22:2014

Kørestole - Del 22: Opsætningsprocedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 7176-25:2013

Kørestole - Del 25: Batterier og ladere til eldrevne kørestole


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 7176-26:2007

Kørestole - Del 26: Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 7176-28:2013

Kørestole - Del 28: Krav til og prøvningsmetoder for trappeklatrere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 7176-30:2018

Kørestole – Del 30: Kørestole indstillelige til indtagelse af forskellige positioner – Testmetoder og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 10328:2016

Proteser – Prøvning af benprotesers struktur – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 10535:2007

Personløftere til flytning af handicappede personer - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/ISO 10542-1:2013

Tekniske systemer og hjælpemidler til personer med handicap - Fastspændings- og sikkerhedsselesystemer til kørestole - Del 1: Krav og prøvningsmetoder til alle systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 10542-1:2012/Amd 1:2021

Tekniske systemer og hjælpemidler til personer med handicap – Fastspændings- og sikkerhedsselesystemer til kørestole – Del 1: Krav og prøvningsmetoder til alle systemer – TILLÆG 1: Anneks K, L, M


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 10542-1/Cor 1:2013

Tekniske systemer og hjælpemidler til personer med handicap - Fastspændings- og sikkerhedsselesystemer til kørestole - Del 1: Krav og prøvningsmetoder til alle systemer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 10865-1:2012

Fastspændings- og sikkerhedsselesystemer til kørestole i større motorkøretøjer konstrueret til transport af siddende og stående passagerer - Del 1: Systemer til kørestolspassagerer, der fastspændes mod kørselsretningen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 10865-2:2015

Fastspændings- og sikkerhedsselesystemer til kørestole i større motorkøretøjer konstrueret til transport af siddende og stående passagerer - Del 2: Systemer til kørestolspassagerer, der fastspændes med kørselsretningen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11199-1:2000

Ganghjælpemidler, som håndteres med to arme. Krav og prøvningsmetoder. Del 1: Gangstativer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11199-2:2005

Ganghjælpemidler, som håndteres med begge arme - Krav og prøvningsmetoder - Del 2: Rollatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11199-3:2005

Ganghjælpemidler, som håndteres med begge arme - Krav og prøvningsmetoder - Del 3: Gangborde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 11334-1:2007

Ganghjælpemidler, som håndteres med en arm – Krav og prøvningsmetoder – Del 1: Albuestokke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11334-4:1999

Ganghjælpemidler, som håndteres med een arm. Krav og prøvningsmetoder. Del 4: Stokke med tre eller flere ben


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12183:2014

Manuelle kørestole - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 12184:2014

Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/ISO/TR 13570-1:2005

Kørestole - Del 1: Vejledning i anvendelsen af ISO 7176-serien om kørestole


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/TR 13570-2:2014

Kørestole - Del 2: Typiske værdier og anbefalede grænseværdier for dimensioner, masse og manøvreplads som fastlagt i ISO 7176-5


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CWA 16697:2013

Tilpasning af biler til personer med funktionsnedsættelse - Krav, prøvningsmetoder og vejledning i best practise


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 16840-1:2006

Kørestolssæder - Del 1: Ordliste, generel referenceakse samt målesystemer for kropsdele og personstøttesystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 16840-2:2018

Kørestolssæder – Del 2: Bestemmelse af fysiske og mekaniske egenskaber ved siddepuder beregnet til at bevare vævet intakt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 16840-3:2014

Kørestolssæder - Del 3: Bestemmelse af statisk styrke, slagstyrke og styrke ved gentagne belastninger for udstyr til postural støtte


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 16840-4:2009

Kørestolssæder - Del 4: Sæder til brug i motorkøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 16840-6:2015

Kørestolssæder - Del 6: Simuleret brug og bestemmelse af ændringer i sædepuders egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TR 16840-9:2015

Kørestolssæder - del 9: Retningslinjer for brug af klinisk trykmåling på siddeflader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 16840-10:2015

Kørestolssæder - Ikke-integrerede sæders og rygpuders modstandsevne over for antændelse - Del 10: Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/TS 16840-11:2014

Kørestolssæder - Del 11: Bestemmelse af sædehynders egenskaber med hensyn til at sprede transpiration for at undgå beskadigelse af væv


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/TS 16840-12:2015

Kørestolssæder - Del 12: Udstyr og metode til prøvning af sædepuders omslutningsevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 19894:2019

Gangvogne – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 22675:2016

Proteser – Prøvning af ankel-fod-komponenter og fodenheder – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 24415-1:2009

Dupsko til ganghjælpemidler - Krav og prøvningsmetoder - Del 1: Friktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 24415-2:2011

Dupsko til ganghjælpemidler - Krav og prøvningsmetoder - Del 2: Holdbarhed af dupsko til krykker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

ISO 9386-1:2000

Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility – Rules for safety, dimensions and functional operation – Part 1: Vertical lifting platforms


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.201,09

ISO 9386-2:2000

Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility – Rules for safety, dimensions and functional operation – Part 2: Powered stairlifts for seated, standing and wheelchair users moving in an inclined plane


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.201,09

ISO 11199-3:2005

Walking aids manipulated by both arms -- Requirements and test methods -- Part 3: Walking tables


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 796,23

ISO 11334-1:2007

Assistive products for walking manipulated by one arm -- Requirements and test methods -- Part 1: Elbow crutches


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 593,80

ISO 24415-1:2009

Tips for assistive products for walking -- Requirements and test methods -- Part 1: Friction of tips


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 391,37

ASTM F2531 - 13

Standard Test Method for Load Capacity of Treestand Seats


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 269,76

ASTM F2887 - 17

Standard Specification for Total Elbow Prostheses


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,54

ASTM F2665 - 21

Standard Specification for Total Ankle Replacement Prosthesis


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,54

DSF/ISO/DIS 7176-19 ( Forslag )

Kørestole – Del 19: Kørende mobilitets-hjælpemidler anvendelige som sæder i motorkøretøjer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DSF/ISO/DIS 7176-25 ( Forslag )

Kørestole – Del 25: Batterier og ladere til eldrevne kørestole – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 284,00

DSF/ISO/DIS 7176-32 ( Forslag )

Kørestole – Del 32: Standardpraksis for prøvning af kørestolshjuls holdbarhed


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DSF/ISO/DIS 10535 ( Forslag )

Personløftere til forflytning af personer med funktionsevnenedsættelse – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 491,00

DSF/prEN ISO 10535 ( Forslag )

Personløftere til forflytning af personer med funktionsevnenedsættelse – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 491,00
Lovgivning: