DS/EN ISO 11683:1998

Emballage. Følbar advarsel. Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

Beskrivelse

Denne standard fastlægger krav til følbare advarsler på emballager som indeholder visse farlige stoffer og præparater. For at undgå mistolkning, er følbar advarsel kun påklæbet emballager under gældende bestemmelser for farlige stoffer og præparater. Standarden fastlægger ikke de farlige stoffer og præparater som emballager med følbar advarsel skal indeholde.

Erstatter:


Antal sider: 16

Udgivet: 1998-08-10

Godkendelsesdato: 1998-03-12

Internationale relationer: EN ISO 11683:1997 IDT ISO 11683:1997 IDT

ICS: 11.180.30 - Hjælpemidler til blinde eller svagsynede personer 55.020 - Emballage og varedistribution. Generelt 11.180.01 - Hjælpemidler til funktionshæmmede og handicappede personer.

Varenummer: 29913


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 261
  • ISO/TC 122

Dansk udvalg

DS/S-269