DS-hæfte 21:2004 ( Tilbagetrukket )

DS-hæfte 21:2004)

Introduktion til et fælles ledelsessystem - Miljø, sundhed og sikkerhed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 175,00

Beskrivelse

DS Hæfte 21 henvender sig til virksomheder, der ønsker at etablere certificérbare ledelsessystemer efter ISO 14001, OHSAS 18001 eller Arbejdsministeriets Bekendtgørelse 923. I hæftet beskrives de enkelte delelementer, der indgår i de enkelte systemer på en lettilgængelig måde og med mange eksempler. Hæftet beskriver endvidere, hvordan de enkelte systemer kan samles i ét integreret ledelsessystem. Et integreret ledelsessystem giver bedre overblik for brugerne af systemet og letter administrationen betydeligt. Ved at indføre miljø-, sundheds- og sikkerhedsledelse sikres det, at alle relevante påvirkninger fra virksomheden styres og minimeres. Erfaringsvist betyder det, at virksomheden også minimerer omkostningerne til ressourceforbrug og medarbejderfravær.

Antal sider: 28

Udgivet: 2004-11-14

Godkendelsesdato: 2004-11-09

Tilbagetrækningsdato: 2016-12-13

Internationale relationer :

ICS: 13.020.10 - Miljøledelse 13.100 - Sikkerhed på arbejdspladsen. Industrihygiejne

Varenummer: 56673


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-MA