125 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS-håndbog 128:2019

DS-håndbog 128:2019

Miljøledelse


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 2.195,00

DS-håndbog 158:2006

DS-håndbog 158:2006

Risk-based Management Systems - Risikobaserede integrerede ledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 495,00

DS-håndbog 182:2016

DS-håndbog 182:2016

Audittjekliste til ISO 14001:2015


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 895,00

DS-håndbog 184:2016

DS-håndbog 184:2016

Miljøledelsessystemer. Gennemgang og fortolkning af ændringerne i den nye ISO 14001:2015


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS/EN ISO 14001:2015

Miljøledelsessystemer - Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/ISO 14002-1:2019

Miljøledelsessystemer – Vejledning for brug af ISO 14001 til at behandle miljømæssige aspekter og forhold inden for et miljømæssigt emneområde – Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 14002-1:2020

Miljøledelsessystemer – Vejledning for brug af ISO 14001 til at behandle miljømæssige aspekter og forhold inden for et miljømæssigt emneområde – Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 14004:2016

Miljøledelsessystemer - Generelle retningslinjer for implementering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14005:2019

Miljøledelsessystemer – Retningslinjer for en fleksibel tilgang til trinvis implementering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 14005:2019

Miljøledelsessystemer – Retningslinjer for en fleksibel tilgang til trinvis implementering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14006:2020

Miljøledelsessystemer – Vejledning i indarbejdelse af ecodesign


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 14006:2020

Miljøledelsessystemer – Vejledning i indarbejdelse af ecodesign


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 14009:2020

Miljøledelsessystemer – Vejledning i inkorporering af materialecirkulation i design og udvikling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14015:2010

Miljøledelse - Miljømæssig vurdering af anlægsområder og organisationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/ISO 14016:2020

Miljøledelsessystemer – Vejledning i sikring af miljørapporter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14031:2013 (Gældende til og med: 31-10-2021)

Miljøledelse – Miljøpræstationsevaluering – Vejledning


Status:
Gældende til og med: 31-10-2021
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/ISO 14031:2021

Miljøledelse – Miljøpræstationsevaluering – Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14031:2021

Miljøledelse – Miljøpræstationsevaluering – Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/ISO 14033:2019

Miljøledelse – Kvantitativ miljøinformation – Retningslinjer og eksempler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14034:2018

Miljøledelse – Verifikation af miljøteknologi (EVT)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14040:2008

Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Principper og struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14040:2006/A1:2020

Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Principper og struktur – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 14044:2008

Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14044:2006/A1:2018

Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14044:2006/A2:2020

Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Krav og vejledning – Tillæg 2


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 14045:2012

Miljøledelse - Vurdering af produktsystemers øko-effektivitet - Principper, krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14046:2016

Miljøledelse – Vandfodaftryk – Principper, krav og retningslinjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TR 14047:2012

Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Illustrative eksempler på brug af DS/EN ISO 14044 ved vurderinger af miljøpåvirkninger i livscyklus


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/TS 14048:2007

Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Format for data til livscyklusvurdering (LCA)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TR 14049:2012

Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Illustrative eksempler på brug af DS/EN ISO 14044 ved definition af formål og afgrænsning samt kortlægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14050:2020

Miljøledelse – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/ISO 14050:2020

Miljøledelse – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 14051:2011

Miljøledelsessystemer - Materialeopgørelse - Generelle principper og struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14052:2018

Miljøledelse – Opgørelse af omkostninger i forbindelse med materialestrømme i virksomheder – Vejledning i praktisk implementering i en forsyningskæde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 14063:2020

Miljøledelse – Miljøkommunikation – Vejledning og eksempler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14063:2020

Miljøledelse – Miljøkommunikation – Vejledning og eksempler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/ISO/TR 14073:2017

Miljøledelse – Vandfodaftryk – Eksempler på applicering af ISO 14046


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TR 16388:2012

Miljødokument specifikt for gas - Vejledning til indarbejdelse i standarder med henblik på minimering af miljømæssig indvirkning fra gasinfrastruktur over hele livscyklussen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 16524:2020

Mekaniske produkter – Metodologi til begrænsning af miljøpåvirkninger gennem produktdesign og -udvikling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TR 17004:2016

Mekaniske produkter – Betingelser for at etablere miljømæssige kommunikationsmodeller ved at anerkende sektorspecifikke særegenheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

ISO 13315-1:2012

Environmental management for concrete and concrete structures – Part 1: General principles


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 593,80

ISO 13315-2:2014

Environmental management for concrete and concrete structures – Part 2: System boundary and inventory data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 931,18

ISO 13315-4:2017

Environmental management for concrete and concrete structures – Part 4: Environmental design of concrete structures


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 391,37

ISO 13315-6:2019

Environmental management for concrete and concrete structures – Part 6: Use of concrete structures


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 796,23

ISO 13315-8:2019

Environmental management for concrete and concrete structures – Part 8: Environmental labels and declarations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 796,23

ISO 14001:2015

Environmental management systems – Requirements with guidance for use


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 931,18

ISO 14004:2016

Environmental management systems — General guidelines on implementation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.201,09

ISO 14006:2020

Environmental management systems – Guidelines for incorporating ecodesign


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 14040:2006/Amd 1:2020

Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework – AMENDMENT 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 107,96

ISO 14044:2006/Amd 2:2020

Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines – AMENDMENT 2


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 107,96

ISO 14050:2020

Environmental management – Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 14063:2020

Environmental management -- Environmental communication -- Guidelines and examples


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

IEC GUIDE 109:2012

Environmental aspects - Inclusion in electrotechnical product standards


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 708,51

ASTM E2107 - 06(2014)

Standard Practice for Environmental Regulatory Compliance Audits


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,54

ASTM E2365 - 14

Standard Guide for Environmental Compliance Performance Assessment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 441,42

ASTM D5980 - 16

Standard Guide for Selection and Documentation of Existing Wells for Use in Environmental Site Characterization and Monitoring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,54

ASTM D7048 - 16

Standard Guide for Applying Statistical Methods for Assessment and Corrective Action Environmental Monitoring Programs


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 343,32

ASTM E2173 - 16

Standard Guide for Disclosure of Environmental Liabilities


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 343,32

ASTM E2247 - 16

Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process for Forestland or Rural Property


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 484,33

ASTM E2637 - 17

Standard Guide for Utilizing the Environmental Cost Element Structure Presented by Classification


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,54

ASTM D6044 - 96(2015)

Standard Guide for Representative Sampling for Management of Waste and Contaminated Media


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 343,32

DS/ISO 14005:2010 ( Forslag )

Miljøledelsessystemer - Retningslinjer for trinvis implementering af et miljøledelsessystem, herunder brug af miljøpræstationsevaluering


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN ISO 14006:2011 ( Forslag )

Miljøledelsessystemer - Vejledning i indarbejdelse af ecodesign


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:

DS/INF 22-66:2000 ( Tilbagetrukket )

Generelle krav til organer for godkendelse og certificering/registrering af miljøstyringssystemer (EMS)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/IEC Guide 66:2001 ( Tilbagetrukket )

Generelle krav til organer, der foretager bedømmelse og certificering af miljøledelsessystemer (EMS)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/INF 75:1994 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelsessystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 719,00

DS-håndbog 128:2012 ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 128:2012

Miljøledelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS-håndbog 128:2017 ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 128:2017

MIljøledelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.995,00

DS-Håndbog 128:2001- CD-rom ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Pris fra:
kr. 2.500,00

DS-håndbog 128:2005 - CD-rom ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 128:2005 - CD-rom

Miljøledelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.995,00

DS/INF 136:2001 ( Tilbagetrukket )

Energiledelse - Vejledning i energiledelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/INF 136 E:2001 ( Tilbagetrukket )

Energiledelse - Vejledning i energiledelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/INF 136:2008 ( Tilbagetrukket )

Energiledelse - Vejledning i energiledelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 507,00

DS 2403:2001 ( Tilbagetrukket )

Energiledelse - Kravbeskrivelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2403:2008 ( Tilbagetrukket )

Energiledelse - Kravbeskrivelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00