102 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 14064-1:2019

Drivhusgasser – Del 1: Specifikation med vejledning i kvantificering og indberetning af udledning og optagelse af drivhusgasser på organisationsniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14064-2:2019

Drivhusgasser – Del 2: Specifikation med vejledning i kvantificering, overvågning og indberetning af reduktion i udledning af drivhusgasser eller af forøgelse af optagelse af drivhusgasser på projektniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/ISO 14064-2:2019

Drivhusgasser – Del 2: Specifikation med vejledning i kvantificering, overvågning og indberetning af reduktion i udledning af drivhusgasser eller af forøgelse af optagelse af drivhusgasser på projektniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14064-3:2019

Drivhusgasser – Del 3: Specifikation med vejledning i validering og verifikation af erklæringer vedrørende drivhusgasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/ISO 14064-3:2019

Drivhusgasser – Del 3: Specifikation med vejledning i validering og verifikation af erklæringer vedrørende drivhusgasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14065:2013

Drivhusgasser - Krav til validerings- og verifikationsorganer til brug ved akkreditering eller anden form for anerkendelse i forbindelse med drivhusgasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/ISO 14066:2011

Drivhusgasser - Kompetencekrav til team, der validerer og verificerer drivhusgasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14067:2018

Drivhusgasser – Produkters CO2-fodaftryk – Krav til og vejledning om kvantificering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/TR 14069:2013

Drivhusgasser - Kvantificering og rapportering af drivhusgasemissioner for virksomheder - Vejledning i anvendelse af ISO 14064-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 14080:2018

Styring af drivhusgasser og relaterede aktiviteter – Rammer og principper for metodikker for klimaforanstaltninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

1 Næste