DS/EN ISO 14064-2:2012 ( Tilbagetrukket )

Drivhusgasser - Del 2: Specifikation med vejledning i kvantificering, overvågning og indberetning af reduktion i udledning af drivhusgasser eller af forøgelse af optagelse af drivhusgasser på projektniveau


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.
Bemærk: standardpakker kan indeholde ophævede standarder. Baggrunden for dette er, at standardisering og harmonisering ikke følges ad. Dansk Standard implementerer nye europæiske standarder og tilbagetrækker ældre europæiske standarder, men at der kommer en ny udgave af en standard er ikke ensbetydende med at EU-kommissionen med det samme erstatter referencen til den gamle standard i det relevante direktiv. Indtil den erstattede standard ikke længere er refereret til i direktivet, vil den indgå i pakken, sammen med den nye udgave af standarden.


Antal sider: 48

Udgivet: 2012-04-27

Godkendelsesdato: 2012-04-20

Tilbagetrækningsdato: 2019-12-02

Internationale relationer : EN ISO 14064-2:2012 IDT ISO 14064-2:2006 IDT

ICS: 13.020.40 - Forurening, forureningsbekæmpelse og miljøbevarende foransta 13.040.01 - Luftkvalitet. Generelt

Varenummer: M255004


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/SS S26
  • ISO/TC 207/SC 7

Dansk udvalg

DS/S-283