51 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/CEN/TR 16208:2011

Biobaserede produkter - Oversigt over standarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 16575:2014

Biobaserede produkter - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TR 16721:2014

Biobaserede produkter - Oversigt over metoder til bestemmelse af biobaseret indhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 16751:2016

Biobaserede produkter – Bæredygtighedskritierier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16760:2015

Biobaserede produkter - Livscyklusvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16785-1:2015

Biobaserede produkter - Biobaseret indhold - Del 1: Bestemmelse af det biobaserede indhold ved hjælp af kulstof 14-analyse og grundstofanalyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 16957:2016

Biobaserede produkter – Retningslinjer for livscykluskortlægning for slutbehandlingsfasen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/TR 14047:2012

Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Illustrative eksempler på brug af DS/EN ISO 14044 ved vurderinger af miljøpåvirkninger i livscyklus


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/TS 14048:2007

Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Format for data til livscyklusvurdering (LCA)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TR 14049:2012

Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Illustrative eksempler på brug af DS/EN ISO 14044 ved definition af formål og afgrænsning samt kortlægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00