51 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS-Håndbog 126:2009

DS-Håndbog 126:2009

Livscyklusvurderinger - en kommenteret oversættelse af ISO 14040 og 14044


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.495,00

DS/CEN/TR 13910:2011

Emballage - Rapport om kriterier for og metodikker til livscyklusanalyse af emballage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 14040:2008

Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Principper og struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14040:2006/A1:2020

Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Principper og struktur – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 14044:2008

Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14044:2006/A1:2018

Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14044:2006/A2:2020

Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Krav og vejledning – Tillæg 2


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 14045:2012

Miljøledelse - Vurdering af produktsystemers øko-effektivitet - Principper, krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14046:2016

Miljøledelse – Vandfodaftryk – Principper, krav og retningslinjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN ISO/TS 14071:2016

Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Kritisk gennemgang af processer og kompetencer hos den person, der foretager vurderingen: Yderligere krav og retningslinjer til ISO 14044:2006


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 16208:2011

Biobaserede produkter - Oversigt over standarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 16575:2014

Biobaserede produkter - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TR 16721:2014

Biobaserede produkter - Oversigt over metoder til bestemmelse af biobaseret indhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 16751:2016

Biobaserede produkter – Bæredygtighedskritierier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16760:2015

Biobaserede produkter - Livscyklusvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16785-1:2015

Biobaserede produkter - Biobaseret indhold - Del 1: Bestemmelse af det biobaserede indhold ved hjælp af kulstof 14-analyse og grundstofanalyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 16957:2016

Biobaserede produkter – Retningslinjer for livscykluskortlægning for slutbehandlingsfasen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/TR 14047:2012

Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Illustrative eksempler på brug af DS/EN ISO 14044 ved vurderinger af miljøpåvirkninger i livscyklus


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/TS 14048:2007

Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Format for data til livscyklusvurdering (LCA)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TR 14049:2012

Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Illustrative eksempler på brug af DS/EN ISO 14044 ved definition af formål og afgrænsning samt kortlægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TS 14072:2015

Miljøledelse - Livscyklusvurderinger - Krav til og retningslinjer for organisationens brug af livscyklusvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TR 14073:2017

Miljøledelse – Vandfodaftryk – Eksempler på applicering af ISO 14046


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 20294:2018

Grafisk teknologi – Kvantificering og kommunikation med henblik på beregning af e-mediers CO2-belastning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

ISO 14040:2006

Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 841,36

ISO 14040:2006/Amd 1:2020

Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework – AMENDMENT 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 114,08

ISO 14044:2006

Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.126,57

ISO 14044:2006/Amd 2:2020

Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines – AMENDMENT 2


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 114,08

ISO 20294:2018

Graphic technology – Quantification and communication for calculating the carbon footprint of e-media


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 983,97

ISO 20294:2018

Graphic technology – Quantification and communication for calculating the carbon footprint of e-media


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 748,67

ASTM C1512 - 10(2015)e1

Standard Test Method for Characterizing the Effect of Exposure to Environmental Cycling on Thermal Performance of Insulation Products


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 327,24

ASTM D7887 - 13

Standard Guide for Selection of Substitute, Non-hazardous, Liquid Filling Substances for Packagings Subjected to the United Nations Performance Tests


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 327,24

ASTM E2880 - 16b

Standard Terminology Related to Biorationals


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 287,97

ASTM E2921 - 16a

Standard Practice for Minimum Criteria for Comparing Whole Building Life Cycle Assessments for Use with Building Codes, Standards, and Rating Systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 287,97

DS-Håndbog 126:2001 ( Tilbagetrukket )

Livscyklusvurderinger - en kommenteret oversættelse af ISO 14040 til 14043


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 525,00

DS/CEN/CR 13910:2001 ( Tilbagetrukket )

Emballage - Livscyklusanalyser - Kriterier og metodikker


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 14040:1997 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse. Livscyklusvurdering. Principper og struktur


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 14040:2001 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Principper og struktur


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14040:2006 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Principper og struktur


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14041:1999 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse. Livscyklusvurdering. Målformulering og kortlægning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14041:2001 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Formål og afgrænsning af undersøgelsen samt kortlægning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14042:2000 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse. Livscyklusvurdering. Vurdering af miljøpåvirkninger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 14042:2001 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Vurdering af miljøpåvirkninger i livscyklus


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14043:2000 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse. Livscyklusvurdering. Fortolkning af resultater


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 14043:2001 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Fortolkning af resultater


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14044:2006 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Krav og vejledning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TS 16640:2014 ( Tilbagetrukket )

Biobaserede produkter - Bestemmelse af det biobaserede indhold af kulstof i produkter ved hjælp af kulstof-14-metoden


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 14046:2014 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse - Vandfodaftryk - Principper, krav og retningslinjer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TR 14047:2004 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Eksempler på brug af ISO 14042


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/TR 14049:2004 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Eksempler på brug af DS/EN ISO 14041 ved målformulering og kortlægning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TS 14071:2014 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Kritisk gennemgang af processer og kompetencer hos den person, der foretager vurderingen: Yderligere krav og retningslinjer til ISO 14044:2006


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/TR 14073:2016 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse – Vandfodaftryk – Illustrative eksempler på, hvordan ISO 14046 kan anvendes


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

1