55 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN 12258-4:2005

Aluminium og aluminiumlegeringer - Termer og definitioner - Del 4: Rester i aluminiumindustrien


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12461:1998

Bioteknologi. Storskalaproces og -produktion. Vejledning i håndtering, inaktivering og prøvning af affald


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12740:1999

Bioteknologi – Forsknings-, udviklings- og analyselaboratorier – Vejledning for håndtering, inaktivering og prøvning af affald


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12940:2004

Skofremstillingsaffald - Klassifikation og administration af affald


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TS 16229:2011

Karakterisering af affald - Prøvetagning og analyse af cyanid dissocierbar i svag syre i vand, der udledes i tailings-bassiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 22444-1:2020

Sjældne jordarter – Anvendt terminologi – Del 1: Mineraler, oxider og andre forbindelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 22444-2:2020

Sjældne jordarter – Anvendt terminologi – Del 2: Metaller og deres legeringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 22450:2020

Genanvendelse af sjældne jordarter – Krav vedrørende information om såvel industriaffaldsprodukter som udtjente industriprodukter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/TS 22451:2021

Genanvendelse af sjældne jordarter – Metoder til måling af sjældne jordarter i industriaffald og udtjente industriprodukter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 22453:2021

Informationsudvekslingssystem vedrørende sjældne jordarter i industriaffald og udtjente cirkulerede produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

1 Næste