DS/ISO 16814:2008

Bygningsmiljø - Indeluftens kvalitet - Metoder til bestemmelse af indeluftens kvalitet, hvor mennesker opholder sig


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

Beskrivelse

Formålet med denne internationale standard er:
- at specificere metoder til at udtrykke indeluftens kvalitet, så den er egnet til menneskeligt ophold;
- at tillade flere acceptable niveauer af IAQ, afhængig af lokale krav, begrænsninger og undtagelser.
Denne internationale standard finder anvendelse ved:
- design af nye bygninger og deres systemer samt opgradering af eksisterende bygninger og systemer;
- indemiljøer, hvor menneskeligt ophold er primært;
- bygninger som har kombineret mekanisk og naturlig ventilation;
- kommercielle og institutionelle bygninger (boliger, industribygninger og hospitaler er ikke omfattet)
Denne internationale standard dækker ikke industrielle bygninger og hospitaler, selv om nogle dele af sådanne bygninger, som svare til kommercielle bygninger, er indbefattet.
Kravene i denne internationale standard vil muligvis ikke opnå acceptabel IAQ for alle mennesker i alle bygninger, på grund af en af følgende kilder til usikkerhed:
- udendørsluften, der bringes ind i bygningen kan være uacceptabel eller er ikke blivet renset tilstrækkeligt;
- diversiteten af kilder og kontaminanter i indeluften;
- de mange faktorer, der kan have effekt på de tilstedeværendes opfattelse og accept af IAQ, såsom lufttemperatur, fugtighed, støj, lugte, belysning og psykologisk stress;
- grænserne for modtagelighed og præferencer i populationen.

Antal sider: 64

Udgivet: 2008-11-05

Godkendelsesdato: 2008-10-15

Internationale relationer : ISO 16814:2008 IDT

ICS: 13.040.20 - Omgivende luft 91.040.01 - Bygninger. Generelt

Varenummer: M210362


Udvalg og komiteer

Komite

  • ISO/TC 205/WG 4

Dansk udvalg

DS/S-313