56 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/ISO14644-3:2019

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 3: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14644-1:2015

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 1: Klassifikation af luftrenhed ved hjælp af partikelkoncentration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14644-2:2015

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 2: Monitorering til tilvejebringelse af evidens for renrums ydeevne med hensyn til luftrenhed ved hjælp af partikelkoncentration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14644-3:2019

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 3: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14644-4:2001

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 4: Design, konstruktion og opstart


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14644-5:2004

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 5: Drift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14644-7:2004

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 7: Udstyr til adskillelse (rene luftfang, handskekasser, isolatorer og mini-miljøer)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14644-8:2013

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 8: Klassifikation af luftens kemikalierenhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14644-9:2012

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 9: Klassifikation af partikelrenhed på overflader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14644-10:2013

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 10: Klassificering af overfladers kemiske renhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 14644-12:2018

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 12: Specifikation af overvågning af luftrenhed ved hjælp af nanopartikelkoncentration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 14644-13:2017

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 13: Rengøring af overflader for opnåelse af definerede renhedsniveauer i forhold til partikel- og kemikalieklassificeringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14644-14:2016

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 14: Vurdering af udstyrs egnethed ved bestemmelse af partikelkoncentrationen i luft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14644-15:2017

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 15: Vurdering af udstyrs og materialers egnethed ved den kemiske luft- og overfladekoncentration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14644-16:2019

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 16: Energieffektivitet i renrum og udstyr til adskillelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 14644-16:2019

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 16: Energieffektivitet i renrum og udstyr til adskillelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14644-17:2021

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 17: Fortolkning og anvendelse af resultater baseret på måling af depositionshastigheden for partikelafsætning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 14644-17:2021

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 17: Fortolkning og anvendelse af resultater baseret på måling af depositionshastigheden for partikelafsætning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 17141:2020

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Biokontamineringskontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

ISO 14644-8:2013

Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 8: Classification of air cleanliness by chemical concentration (ACC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 812,52

ISO 14644-9:2012

Cleanrooms and associated controlled environments – Part 9: Classification of surface cleanliness by particle concentration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 812,52

ISO 14644-10:2013

Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 10: Classification of surface cleanliness by chemical concentration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 950,24

ISO 14644-13:2017

Cleanrooms and associated controlled environments — Part 13: Cleaning of surfaces to achieve defined levels of cleanliness in terms of particle and chemical classifications


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 950,24

ISO 14644-14:2016

Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 14: Assessment of suitability for use of equipment by airborne particle concentration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 812,52

ISO 14644-16:2019

Cleanrooms and associated controlled environments — Part 16: Energy efficiency in cleanrooms and separative devices


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:

ISO 14644-17:2021

Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 17: Particle deposition rate applications


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 812,52

ISO 14698-1:2003

Cleanrooms and associated controlled environments -- Biocontamination control -- Part 1: General principles and methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 950,24

ISO 14698-2:2003

Cleanrooms and associated controlled environments -- Biocontamination control -- Part 2: Evaluation and interpretation of biocontamination data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 399,38

ASTM E2088 - 06(2015)

Standard Practice for Selecting, Preparing, Exposing, and Analyzing Witness Surfaces for Measuring Particle Deposition in Cleanrooms and Associated Controlled Environments


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 314,18

ASTM E2042/E2042M - 09(2016)

Standard Practice for Cleaning and Maintaining Controlled Areas and Clean Rooms


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 314,18

ASTM E2312 - 11(2019)

Standard Practice for Tests of Cleanroom Materials


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 276,48

ASTM E2090 - 12(2020)

Standard Test Method for Size-Differentiated Counting of Particles and Fibers Released from Cleanroom Wipers Using Optical and Scanning Electron Microscopy


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 351,88

ASTM E2217 - 12

Standard Practice for Design and Construction of Aerospace Cleanrooms and Contamination Controlled Areas


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 351,88

ASTM E2614 - 15(2020)e1

Standard Guide for Evaluation of Cleanroom Disinfectants


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 314,18

ASTM E2352 - 19

Standard Practice for Aerospace Cleanrooms and Associated Controlled Environments—Cleanroom Operations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 351,88

Standardpakke Renrum

Standardpakke Renrum

Standardpakke - Renrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 4.902,19

DS/ENV 1631:1997 ( Tilbagetrukket )

Renrumsteknologi. Design, konstruktion og drift af renrum- og renluftsanordninger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1822-1:1998 ( Tilbagetrukket )

Højeffektive luftfiltre (HEPA og ULPA). Del 1: Klassifikation, ydeevneprøvning, mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1822-1:2009 ( Tilbagetrukket )

Højeffektive luftfiltre (EPA, HEPA og ULPA) - Del 1: Klassifikation, ydeevneprøvning, mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1822-2:1998 ( Tilbagetrukket )

Højeffektive luftfiltre (HEPA og ULPA). Del 2: Aerosol produktion, måleudstyr, partikeltælning og statistik


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1822-2:2009 ( Tilbagetrukket )

Højeffektive luftfiltre (EPA, HEPA og ULPA) - Del 2: Aerosolfremstilling, måleudstyr og statistisk partikeltælling


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1822-3:1998 ( Tilbagetrukket )

Højeffektive luftfiltre (HEPA og ULPA). Del 3: Afprøvning af plane filtermedia


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1822-3:2009 ( Tilbagetrukket )

Højeffektive luftfiltre (EPA, HEPA og ULPA) - Del 3: Prøvning af plane filtermedier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1822-4:2000 ( Tilbagetrukket )

Højeffektive partikelluftfiltre (HEPA og ULPA) - Del 4: Bestemmelse af lækage af filterelementer (Scan metode)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1822-4:2009 ( Tilbagetrukket )

Højeffektive luftfiltre (EPA, HEPA og ULPA) - Del 4: Lækageprøvning af filterelementer (scanningsmetode)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1822-5:2000 ( Tilbagetrukket )

Højeffektive partikelluftfiltre (HEPA og ULPA) - Del 5: Bestemmelse af filterelementets udskilningsgrad


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1822-5:2009 ( Tilbagetrukket )

Højeffektive luftfiltre (EPA, HEPA og ULPA) - Del 5: Bestemmelse af filterelementers ydeevne


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 14644-1:1999 ( Tilbagetrukket )

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder. Del 1: Klassifikation af luftrenhed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 14644-2:2000 ( Tilbagetrukket )

Renrum og tilknyttede styrede miljøer - Del 2: Specifikationer for prøvning og overvågning med henblik på fortsat overenstemmelse med ISO 14644-1


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 14644-3:2005 ( Tilbagetrukket )

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 3: Prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14644-6:2007 ( Tilbagetrukket )

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Del 6: Terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14644-8:2006 ( Tilbagetrukket )

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 8: Klassifikation af luftbåren molekylær kontamination


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 14698-1:2003 ( Tilbagetrukket )

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Biokontamineringskontrol - Del 1: Generelle principper og metoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14698-2:2003 ( Tilbagetrukket )

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Biokontamineringskontrol - Del 2: Vurdering og fortolkning af biokontamineringsdata


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 14698-2/AC:2006 ( Tilbagetrukket )

Renrum og tilknyttede kontrollerede områder - Biokontamineringskontrol - Del 2: Vurdering og fortolkning af biokontamineringsdata


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 21501-4:2007 ( Tilbagetrukket )

Bestemmelse af partikelstørrelsesfordeling - Metoder for enkeltpartiklers vekselvirkning med lys - Del 4: Optiske partikeltællere til brug i rene rum baseret på spredning af lys fra luftbårne partikler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

1