39 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN 13725:2003

Luftundersøgelse - Bestemmelse af lugtkoncentration ved brug af dynamisk olfactometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 13725/AC:2006

Luftundersøgelse – Bestemmelse af lugtkoncentration ved brug af dynamisk olfaktometri


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 15267-1:2009

Luftkvalitet - Certificering af automatiske målesystemer - Del 1: Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15267-2:2009

Luftkvalitet - Certificering af automatiske målesystemer - Del 2: Indledende vurdering af AMS-fabrikanters kvalitetsledelsessystem og overvågning af fabrikationsprocessen efter certificering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15267-4:2017

Luftkvalitet – Certificering af automatiske målesystemer – Del 4: Ydeevnekriterier og prøvningsprocedurer for automatiserede målesystemer til periodiske målinger af emissioner fra stationære kilder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 15593:2001

Tobaksrøg i omgivelserne - Vurdering af røgens bidrag til respirable partikler - Bestemmelse af partikelstoffer via ultraviolet absorbans og fluorescens


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 15858:2009

Byggevarer - Vurdering af byggevarers afgivelse af regulerede farlige stoffer baseret på procedurerne uden prøvning (WT), uden yderligere prøvning (WFT) og yderligere prøvning (FT)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 16000-9:2006

Indendørsluft - Del 9: Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske stoffer fra byggematerialer og møbler - Emissionsprøvningskammermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 16000-9/AC:2007

Indendørsluft - Del 9: Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske stoffer fra byggematerialer og møbler - Emissionsprøvningskammermetode


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 16000-10:2006

Indendørsluft - Del 10: Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske stoffer fra byggematerialer og møbler - Emissionsprøvningscellemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 16000-11:2006

Indendørsluft - Del 11: Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske stoffer fra byggematerialer og møbler - Prøvetagning, oplagring af prøver og forarbejdning af prøveeksemplarer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 16220:2011

Byggevarer - Vurdering af byggevarers afgivelse af farlige stoffer - Supplement om prøveudtagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TS 17198:2018

Emissioner fra stationære kilder – Prædiktive emissionsmonitoreringssystemer (PEMS) – Anvendelse, gennemførelse og kvalitetssikring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

ISO 28902-1:2012

Air quality – Environmental meteorology – Part 1: Ground-based remote sensing of visual range by lidar


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 953,46

ASTM D6061 - 01(2018)e1

Standard Practice for Evaluating the Performance of Respirable Aerosol Samplers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,72

ASTM D6552 - 06(2016)

Standard Practice for Controlling and Characterizing Errors in Weighing Collected Aerosols


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,72

ASTM D6620 - 06(2010)

Standard Practice for Asbestos Detection Limit Based on Counts


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 349,13

ASTM D6332 - 12(2017)

Standard Guide for Testing Systems for Measuring Dynamic Responses of Carbon Monoxide Detectors to Gases and Vapors


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,72

ASTM D6602 - 13(2018)

Standard Practice for Sampling and Testing of Possible Carbon Black Fugitive Emissions or Other Environmental Particulate, or Both


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 448,88

ASTM E2913 - 14

Standard Practice for Hotplate Digestion of Lead from Composited Wipe Samples


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 274,31

ASTM E2914 - 14

Standard Practice for Ultrasonic Extraction of Lead from Composited Wipe Samples


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 274,31

ASTM D4532 - 15

Standard Test Method for Respirable Dust in Workplace Atmospheres Using Cyclone Samplers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,72

ASTM D6331 - 16

Standard Test Method for Determination of Mass Concentration of Particulate Matter from Stationary Sources at Low Concentrations (Manual Gravimetric Method)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 349,13

ASTM D6306 - 17

Standard Guide for Placement and Use of Diffusive Samplers for Gaseous Pollutants in Indoor Air


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 274,31

ASTM E1644 - 17

Standard Practice for Hot Plate Digestion of Dust Wipe Samples for the Determination of Lead


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 274,31

ASTM C1304 - 18

Standard Test Method for Assessing the Odor Emission of Thermal Insulation Materials


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 274,31

ASTM D6399 - 18

Standard Guide for Selecting Instruments and Methods for Measuring Air Quality In Aircraft Cabins


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 349,13

ASTM D6178 - 19

Standard Practice for Estimation of Short-term Inhalation Exposure to Volatile Organic Chemicals Emitted from Bedding Sets


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 274,31

ASTM E2913/E2913M - 19

Standard Practice for Hotplate Digestion of Lead from Composited Wipe Samples


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 274,31

ASTM E2914/E2914M - 19

Standard Practice for Ultrasonic Extraction of Lead from Composited Wipe Samples


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 274,31

ASTM D6330 - 20

Standard Practice for Determination of Volatile Organic Compounds (Excluding Formaldehyde) Emissions from Wood-Based Panels Using Small Environmental Chambers Under Defined Test Conditions


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,72

ASTM D6137 - 97(2018)

Standard Test Method for Sulfuric Acid Resistance of Polymer Linings for Flue Gas Desulfurization Systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 274,31

CEN/TS 17198:2018

Dansk titel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DSF/prEN 13725 ( Forslag )

Emissioner fra stationære kilder – Bestemmelse af lugtkoncentration med dynamisk olfaktometri og lugtemissionsrate fra stationære kilder


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN

DS/INF 90:1994 ( Tilbagetrukket )

Anvisning for bestemmelse og vurdering af afgasning fra byggevarer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1263-1:1997 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedsnet. Del 1: Sikkerhedskrav, prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ENV 13419-1:1999 ( Tilbagetrukket )

Byggematerialer. Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske stoffer. Del 1: Emissionsprøvningskammermetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ENV 13419-2:1999 ( Tilbagetrukket )

Byggematerialer. Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske stoffer. Del 2: Emissionsprøvningscellemetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ENV 13419-3:1999 ( Tilbagetrukket )

Byggematerialer. Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske stoffer. Del 3: Procedure for prøvetagning, oplagring af prøver og forarbejdning af prøveeksemplarer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

1